1515
Annons

Spiffbet har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av kasinooperatör samt har säkerställt finansiering av förvärvet

  • Spiffbet har undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring om förvärv av maltabaserade Manisol Gaming Ltd, med de huvudsakliga varumärkena Scandibet och TurboVegas
  • Förvärvet förväntas öka Spiffbets kasinoomsättning med mer än 50 procent
  • Den förvärvade verksamheten kommer att vara enkel att integrera tack vare gemensamma plattformar
  • Tydliga synergier finns mellan Spiffbet och den förvärvade verksamheten
  • Köpeskillingen motsvarar 30 MSEK på skuldfri basis. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling motsvarande 6 MSEK
  • Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission som är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser
  • Spiffbet fortsätter driva strategin att konsolidera branschen genom förvärv och strukturaffärer

Spiffbet har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till Manisol Gaming Ltd (”Manisol”) om förvärv av bolaget. Ambitionen är att genomföra förvärvet under februari 2021. Förvärvet är villkorat av tillfredsställande due diligence och att parterna enas om ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal.

Förvärvet avses finansieras genom en riktad nyemission om 41 MSEK som beslutats av Spiffbets styrelse i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 22 maj 2020 och vars genomförande är villkorad av slutligt förvärv av Manisol. Emissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser. Emissionskursen är 37,5 öre per aktie, vilket innebär en rabatt vid tidpunkten för erbjudandet om cirka 4 procent mot aktuell aktiekurs och en rabatt om cirka 10 procent mot genomsnittligt volymviktat medelvärde för aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är Spiffbets behov av att snabbt säkra finansiering av det planerade förvärvet.

Manisol driver främst i Europa kasino via samma plattform som Spiffbet, huvudsakligen under varumärkena Scandibet och TurboVegas. Manisol är ett väletablerat bolag med 10 anställda på Malta.

Förvärvet av Manisol ökar Spiffbets kasinoomsättning med mer än 50 procent, räknat från de senaste månadernas utfall för respektive verksamhet. Förvärvet är även förankrat hos Manisols nyckelmedarbetare. Den förvärvade verksamheten förväntas vara förhållandevis enkel att integrera i den övriga verksamheten i det att Manisol redan arbetar med samma teknikplattformar som Spiffbets övriga kasinoverksamhet. Det finns också tydliga synergier att hämta i båda organisationerna i och med samgåendet.

Den initiala köpeskillingen erläggs i form av en revers till säljarna om 20 MSEK. Därtill tar Spiffbet över skulder om 10 MSEK, vilket motsvarar en total initial köpeskilling på skuldfri basis om cirka 30 MSEK. Reversen ska lösas inom två månader antingen kontant eller genom betalning med 50 000 000 nyemitterade Spiffbetaktier. Om Spiffbet väljer att lösa reversen till säljarna med nyemitterade aktier inträder en lockup under 3 – 36 månader. Lockupen frigörs i flera delar under tidsperioden och perioden varierar för olika säljare beroende på om säljaren kommer fortsätta vara anställd framöver. Tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MSEK utgår senast den 31 december 2022 förutsatt att ett antal tillväxtmål nås. Även tilläggsköpeskillingen erläggs genom en revers som kan lösas kontant eller mot betalning i form av 15 000 000 nyemitterade aktier.

Totalt kommer 109 500 000 aktier emitteras i den planerade nyemissionen, vilket innebär en utspädning på maximalt 32,6 procent. Aktiekapitalet ökar med 13 687 500 kronor och efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier uppgå till 336 316 842. Av nyemissionen riktas cirka 9 MSEK till befintliga större ägare, varav flera är branschkunniga, och varav 3,5 MSEK till personer som kommit in i ägarkretsen i samband med förvärvet av Cashmio.

Huvudägare i Manisol är Johan Styren. Resterande aktier i Manisol ägs av nyckelmedarbetare. Styren ledde den maltabaserade verksamheten i Leovegas under åren 2012 till 2017, då Leovegas växte från 5 till 500 medarbetare och från att vara en startup till ett bolag noterat på Nasdaq Stockholms midcap-lista. Därefter har han parallellt med Manisol byggt upp en affiliateverksamhet. Styren kommer att fungera som strategisk rådgivare för Spiffbets kasinoverksamhet framöver.

”Det är väldigt kul att hitta en hamn för Manisol hos Spiffbet. Där finns både finansiella muskler och liksom hos oss en vilja att driva tillväxt. Båda bolagen har en bra organisation med olika kvalitéer som jag tror kommer fungera bra tillsammans. Bolagen kompletterar verkligen varandra och kan utnyttja varandras styrkor. Det ska bli väldigt roligt att följa verksamheten både som större aktieägare och strategisk rådgivare framöver. Och vi kan nu öka takten rejält i de satsningar som vi redan inlett med etablering i ytterligare marknader, både i och utanför Europa", säger Johan Styren.

Manisol kommer att integreras i Spiffbets kasinoverksamhet som leds av Maria Boelius. ”Vi välkomnar verkligen Manisol med alla medarbetare. Det blir en perfekt förstärkning av vårt team och löser en del av vårt rekryteringsbehov. Det är också en tillgång att få med Johan Styren som bollplank framöver med hans gedigna branscherfarenhet. I ett slag förbättras våra förutsättningar att växa och skapa lönsamhet på ett fantastiskt sätt”, tillägger Maria Boelius.

”Spiffbet når med detta förvärv en kritisk massa och blir en aktör att räkna med i spelbranschen. Därmed öppnas också möjligheter till större förvärv och strukturaffärer framöver. Ambitionen är att få maximal avkastning på fördelen att vara börsnoterad, vår bevisade förmåga att genomföra förvärv och de stora kostnadsfördelar som kan uppnås tack vare den högre omsättningen. Detta förstärker också synergieffekterna mellan spelproduktion och vår kasinoverksamhet. Vi kommer fortsätta att agera draglok för förvärv och katalysator för strukturaffärer.” kommenterar Henrik Svensson, VD för Spiffbet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 08:41CET

Följande bilagor finns för nedladdning:
Spiffbet har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av kasinooperatör

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Så hjälper Sveriges science parks företag att vara relevanta på sikt

Science parks för samman offentlig sektor, akademi och industri och fungerar som en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Syftet med många av de gränsöverskridande samarbeten som uppstår är att bidra till den hållbara omställningen.

– Vi ser till att den forskning som finns om hållbarhet når en bredare målgrupp, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Läs mer om branschorganisationen för science parks och inkubatorer, SISP 

När Sveriges första science parks bildades för cirka 40 år sedan var fokus att skapa en plats i närheten av universitet och lärosäten där akademi och näringsliv kunde mötas för att laborera och driva olika projekt tillsammans. Idag jobbar landets science parks även mycket med affärsutveckling.

– Det handlar om att gynna svenska bolags tillväxt i samhället, och då framförallt bolag som kan bidra till en hållbar omställning, förklarar Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.
Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Hållbar produktion

Södertälje Science Park, vars huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun, är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver parken olika affärsutvecklingsprogram med hållbarhetsfokus.

– Ett exempel är projektet Liften där vi samlar företag som vill ha hjälp med att identifiera sina utvecklingsbehov och lära sig hur de blir mer hållbara. Det kan handla om allt från att skapa mer hållbara produkter och tjänster till att bli mer ekonomiskt hållbara, säger Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd, och tillägger:

– Att inte arbeta med hållbarhetsfrågan som företag kan innebära att man plötsligt inte har något existensberättigande på marknaden. Programmet blir därför ett sätt att hjälpa företag att fortsätta vara relevanta på sikt.

Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.
Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.

Nationella och internationella samarbeten

I dag finns det en ambition från Sveriges politiska beslutsfattare, storbolag och akademi att få igång ett förändringsarbete med hållbarhet i fokus på bred front. Johan Ödmark och Robert Kingfors menar att landets science parks roll blir att fungera som spindeln i nätet.

– Därför är viktigt att vi tittar på hur vi kan kombinera en lokal och regional tillväxt med att göra nytta nationellt och internationellt. Det är bara genom breda samarbeten som science parks kommer att vara relevant för finansiärer och intressenter också i framtiden. Då syftar jag även på samarbeten mellan våra medlemmar där vi redan i dag ser stora synergier, säger Johan Ödmark.

Läs mer om Södertälje Science Park, mötesplatsen för hållbar produktion 

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

BNP Paribas - Investment Bank of the Year

BNP Paribas is named Investment Bank of the Year in the world by the leading financial publication The Banker at its Investment Banking Awards 2022.

Eirik Winter, CEO BNP Paribas Group Nordic region comments:

“We are pleased to have been selected Investment Bank of the Year by the prestigious The Banker. This is yet another testament to show that we are doing the right things for our clients. Our long-term approach combined with the investment in people is clearly bearing fruit.”

Specifically reflecting on the Investment Bank of the Year award, The Banker editors noted:

“BNP Paribas is a bank with momentum. It has an ambitious plan and, by adapting to challenging market conditions, it has been able to stick to it, even as some of its peers have struggled. In the past year, it has impressed across the board, but perhaps most notably in mergers and acquisitions (M&A)”

They further added: “BNP Paribas’s ambition to diversify its business model from a structured products house to delivering on flow is succeeding, thanks to this full equity offering across execution, financing, derivatives and research, and the client diversification that comes with it.”

BNP Paribas has increased its markets share within Investment Banking in the Nordic region significantly during the last couple of years including several new senior hires. Ari Mäkelä joined from Citi in September, and Michael Zeier, ex Goldman Sach and Nordea, joined the company in May.

“We now have a fully staffed advisory, capital markets and global markets business capability locally”, adds Eirik Winter.

About the award

The awards recognise the Bank’s performance over the 12 months to July 2022. The overall Investment Bank of the Year accolade is not open for direct entry. The Banker selected BNP Paribas “on the strength of their entries across our regional, product and coverage categories.”

The Banker editors explain: Award winners “are judged in turn on the quality of service, execution and problem-solving that banks have provided. As in previous years, an important consideration has been how vital a role ESG factors have played in bank activities and how banks have supported clients to achieve their sustainability goals. The extent to which banks’ innovations have benefited clients or improved market operations has also played an important part in the judges’ decisions.”

The Banker recognised BNP Paribas for the breadth and depth of its products and services across geographies and business lines, as well as the hard work and talent of its teams.

Nordic Press Contact:

Jennie Casselborg

T +46 (0) 70 895 0135 |  jennie.casselborg@bnpparibas.com

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera