1515

Spiffbet har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av kasinooperatör samt har säkerställt finansiering av förvärvet

  • Spiffbet har undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring om förvärv av maltabaserade Manisol Gaming Ltd, med de huvudsakliga varumärkena Scandibet och TurboVegas
  • Förvärvet förväntas öka Spiffbets kasinoomsättning med mer än 50 procent
  • Den förvärvade verksamheten kommer att vara enkel att integrera tack vare gemensamma plattformar
  • Tydliga synergier finns mellan Spiffbet och den förvärvade verksamheten
  • Köpeskillingen motsvarar 30 MSEK på skuldfri basis. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling motsvarande 6 MSEK
  • Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission som är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser
  • Spiffbet fortsätter driva strategin att konsolidera branschen genom förvärv och strukturaffärer

Spiffbet har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till Manisol Gaming Ltd (”Manisol”) om förvärv av bolaget. Ambitionen är att genomföra förvärvet under februari 2021. Förvärvet är villkorat av tillfredsställande due diligence och att parterna enas om ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal.

Förvärvet avses finansieras genom en riktad nyemission om 41 MSEK som beslutats av Spiffbets styrelse i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 22 maj 2020 och vars genomförande är villkorad av slutligt förvärv av Manisol. Emissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser. Emissionskursen är 37,5 öre per aktie, vilket innebär en rabatt vid tidpunkten för erbjudandet om cirka 4 procent mot aktuell aktiekurs och en rabatt om cirka 10 procent mot genomsnittligt volymviktat medelvärde för aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är Spiffbets behov av att snabbt säkra finansiering av det planerade förvärvet.

Manisol driver främst i Europa kasino via samma plattform som Spiffbet, huvudsakligen under varumärkena Scandibet och TurboVegas. Manisol är ett väletablerat bolag med 10 anställda på Malta.

Förvärvet av Manisol ökar Spiffbets kasinoomsättning med mer än 50 procent, räknat från de senaste månadernas utfall för respektive verksamhet. Förvärvet är även förankrat hos Manisols nyckelmedarbetare. Den förvärvade verksamheten förväntas vara förhållandevis enkel att integrera i den övriga verksamheten i det att Manisol redan arbetar med samma teknikplattformar som Spiffbets övriga kasinoverksamhet. Det finns också tydliga synergier att hämta i båda organisationerna i och med samgåendet.

Den initiala köpeskillingen erläggs i form av en revers till säljarna om 20 MSEK. Därtill tar Spiffbet över skulder om 10 MSEK, vilket motsvarar en total initial köpeskilling på skuldfri basis om cirka 30 MSEK. Reversen ska lösas inom två månader antingen kontant eller genom betalning med 50 000 000 nyemitterade Spiffbetaktier. Om Spiffbet väljer att lösa reversen till säljarna med nyemitterade aktier inträder en lockup under 3 – 36 månader. Lockupen frigörs i flera delar under tidsperioden och perioden varierar för olika säljare beroende på om säljaren kommer fortsätta vara anställd framöver. Tilläggsköpeskilling om maximalt 6 MSEK utgår senast den 31 december 2022 förutsatt att ett antal tillväxtmål nås. Även tilläggsköpeskillingen erläggs genom en revers som kan lösas kontant eller mot betalning i form av 15 000 000 nyemitterade aktier.

Totalt kommer 109 500 000 aktier emitteras i den planerade nyemissionen, vilket innebär en utspädning på maximalt 32,6 procent. Aktiekapitalet ökar med 13 687 500 kronor och efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier uppgå till 336 316 842. Av nyemissionen riktas cirka 9 MSEK till befintliga större ägare, varav flera är branschkunniga, och varav 3,5 MSEK till personer som kommit in i ägarkretsen i samband med förvärvet av Cashmio.

Huvudägare i Manisol är Johan Styren. Resterande aktier i Manisol ägs av nyckelmedarbetare. Styren ledde den maltabaserade verksamheten i Leovegas under åren 2012 till 2017, då Leovegas växte från 5 till 500 medarbetare och från att vara en startup till ett bolag noterat på Nasdaq Stockholms midcap-lista. Därefter har han parallellt med Manisol byggt upp en affiliateverksamhet. Styren kommer att fungera som strategisk rådgivare för Spiffbets kasinoverksamhet framöver.

”Det är väldigt kul att hitta en hamn för Manisol hos Spiffbet. Där finns både finansiella muskler och liksom hos oss en vilja att driva tillväxt. Båda bolagen har en bra organisation med olika kvalitéer som jag tror kommer fungera bra tillsammans. Bolagen kompletterar verkligen varandra och kan utnyttja varandras styrkor. Det ska bli väldigt roligt att följa verksamheten både som större aktieägare och strategisk rådgivare framöver. Och vi kan nu öka takten rejält i de satsningar som vi redan inlett med etablering i ytterligare marknader, både i och utanför Europa", säger Johan Styren.

Manisol kommer att integreras i Spiffbets kasinoverksamhet som leds av Maria Boelius. ”Vi välkomnar verkligen Manisol med alla medarbetare. Det blir en perfekt förstärkning av vårt team och löser en del av vårt rekryteringsbehov. Det är också en tillgång att få med Johan Styren som bollplank framöver med hans gedigna branscherfarenhet. I ett slag förbättras våra förutsättningar att växa och skapa lönsamhet på ett fantastiskt sätt”, tillägger Maria Boelius.

”Spiffbet når med detta förvärv en kritisk massa och blir en aktör att räkna med i spelbranschen. Därmed öppnas också möjligheter till större förvärv och strukturaffärer framöver. Ambitionen är att få maximal avkastning på fördelen att vara börsnoterad, vår bevisade förmåga att genomföra förvärv och de stora kostnadsfördelar som kan uppnås tack vare den högre omsättningen. Detta förstärker också synergieffekterna mellan spelproduktion och vår kasinoverksamhet. Vi kommer fortsätta att agera draglok för förvärv och katalysator för strukturaffärer.” kommenterar Henrik Svensson, VD för Spiffbet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 08:41CET

Följande bilagor finns för nedladdning:
Spiffbet har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av kasinooperatör

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Peak Asset ManagementAnnons

Framgångsreceptet: relationsorienterad boutique-firma

Snabbfotad diskretionär kapitalförvaltning med en familjär känsla och transparent prismodell – det är kärnan i Peak Asset Management kunderbjudande. Bolaget befinner sig just nu i en expansiv fas och växer genom nya förvärv. 

Peak Asset Management är en av få kvarvarande små kapitalförvaltare på den svenska marknaden – som dessutom går som tåget. Nu bryter bolaget ny mark genom att bredda och förbättra sitt kunderbjudande, de växer organiskt och letar dessutom efter olika typer av förvärv. Framtiden ser minst sagt ljus ut för boutique-firman som i dag är väletablerad i både Stockholm och Malmö och som snart kommer att positionera sig på fler orter. 

Lär känna bolaget – det här är Peak Asset Management 

Blickar vi för en snabb stund bakåt, i bolagets tio år långa historia, är det tydligt att Peak Asset Management länge legat i framkant inom en rad olika områden och att de tidigt anammat lösningar som i dag är branschstandard. 

– Vi var till exempel flera år före många andra aktörer på marknaden när vi beslutade oss för att uteslutande fokusera på provisions- och incitamentsfri rådgivning. För åtta år sedan introducerade vi en enkel och helt transparent arvodesmodell som där och då lade grunden för bolagets resa, säger Fredric Clason.

En transparent arvodesmodell 

En avsaknad av transparens med dolda avgifter och provisioner, där kunderna inte vet vad de betalar för, är tyvärr fortfarande ett vanligt förekommande problem på marknaden. Det handlar i mångt och mycket om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. Men, för Peak Asset Management är ekvationen enkel: en transparent arvodesmodell ökar också kundens förtroende för finansmarknaden i stort. 

– Hos oss betalar kunden ett arvode som är baserat på förvaltat kapital, vi behåller aldrig några provisioner, allt är nettolösningar. När vi har gjort ett bra jobb tar vi också ut ett prestationsarvode. Tydligare än så kan det inte bli. Går det inte bra för kunden går det heller inte bra för oss, säger Mattias Åström, vice vd och partner, som efter sommaren kommer ta över rollen som vd på bolaget då Fredric Clason tillträder som styrelseordförande.

Kreativa, familjära och snabbfotade 

Peak Asset Management fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med tre miljoner som minimibelopp. De erbjuder även ett ”light-erbjudande” för kunder med ett mindre kapital, där personlig och relationsorienterad rådgivning fortfarande står högst upp på agendan. För kunder som vill vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning.

Skräddarsydda förvaltningslösningar  

– Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga en hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och trygga, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad, säger Mattias Åström och avslutar: 

– Vi tummar aldrig på en nära, personlig relation. I och med vår låga personalomsättning kan vi också garantera långsiktig rådgivning och förvaltning från en och samma förvaltare. Dessutom finns vi tillgängliga dygnets alla timmar. Jag brukar säga att vi inte har några egentliga öppettider – våra kunder kan alltid nå oss. 

Fakta:

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. 

Peak Asset Management drivs utifrån principen om att alltid sätta kundernas intressen främst, genom genuin rådgivning och ett brett erbjudande. 

Peak Asset Management är en fristående, snabbfotad och modern investeringsrådgivare.

Läs mer här! 

Mer från Peak Asset Management

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Peak Asset Management och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?