1515
Annons

Två nya produktserier lanseras av den svenska batteriinnovatören Nilar för att stötta energiomställningen

Nilar introducerar idag de två nya produktserierna Nilar Energy och Nilar Energy+, med batterier anpassade för dagens och framtidens energibehov. De båda produktserierna är baserade på Nilars Hydrid® teknologi och erbjuder de fördelar som har blivit synonyma med Nilar: överlägsna säkerhetsfördelar, miljömässig hållbarhet och lång livslängd.

The battery innovator Nilar has launched two new product series to support the energy transition the Nilar Energy and Energy product series

År 2018 släppte Nilar ett nytt batteri på marknaden med sin patenterade Nilar Hydrid®-teknik, som introducerade en mer kompakt design, ökad energidensitet, ökad effektivitet och förenklad installation. Detta batteri förkroppsligade många års erfarenhet och tillämpad forskning och utveckling. Den senaste produktserien ledde till insikter om potentiella förbättringar och innovationer som kan göra batteriet ännu bättre, både nu och i framtiden. Med erfarenhet från de många installationerna som gjorts av den tidigare batteriserien i flertalet länder, tillsammans med den ökade efterfrågan på marknaden, har Nilar implementerat ytterligare designförbättringar i de två nya produktserierna.

Nilar introducerar nu Nilar Energy och Nilar Energy+. De båda produktserierna är baserade på Nilars Hydrid® teknologi som erbjuder modulära lösningar med bipolär konstruktion. De nya effektiva lösningarna, från battericell till system, har båda behållit de fördelar som har blivit synonyma med Nilar: överlägsna säkerhetsfördelar, miljömässig hållbarhet och lång livslängd. Nilar Energy batterier har en kapacitet på 10 Ah, precis som sin föregångare. En mer elastisk plast implementerades i det lasersvetsade modulhöljet. Nilar Energy+ serien erbjuder alla fördelar med Nilar Energy serien med tillägget av en kapacitetsökning. Elektrodvolymen innehåller en ökad mängd komprimerat aktivt material, vilket leder till en kapacitet på 12 Ah. Nilar Energy är det exceptionella valet för att kapa effekttoppar. Vid större energibehov är Nilar Energy+ den bästa tänkbara lösningen. Det är det optimala valet för time shifting och ger ett stabilt energiflöde som är ovärderligt för applikationer med låg effekt.

Ytterligare en nyhet som presenteras är förbättringar av Nilars batterihanteringssystem, även kallad BMS. Som ett resultat av de utmaningar som finns i att styra batterikemier på ett effektivt sätt har Nilar med hjälp av intern expertis designat och utvecklat elektroniken och tillhörande programmering. Baserat på erfarenheterna från designprocessen och tidigare implementeringar har Nilar gjort flera förbättringar inom kretsdesignen för att öka de redan gedigna säkerhetsfunktionerna, sänka kostnaderna och förbättra funktionaliteten ytterligare. Det egenutvecklade systemet kan nu på ett än mer avancerat sätt bearbeta dynamiska data från batterierna, vilket möjliggjort fler sofistikerade funktioner. Dessutom har förbättringar gjorts gällande kommunikationen med energihanteringssystem, för bättre och effektivare interaktion. Det uppdaterade batterihanteringssystemet accentuerar den överlägsna prestandan för de nya produktserierna Nilar Energy och Nilar Energy+.

”För att möta de växande globala branschkraven, introducerar Nilar dessa två nya batterier till marknaden. Var och en har sina egna distinkta egenskaper för att tillfredsställa olika energibehov, vilket gör dem idealiska för ett brett spann av applikationer. Vi drivs av att överträffa våra kunders förväntningar och vi vet hur viktig vår roll är inom energiomställningen,” säger Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar.

Kontakta Nilar eller en av våra många dedikerade partners och distributörer för att diskutera en lösning redan idag. Besök: www.nilar.com/about/contacts

För mer information kontakta:
Jan Lundquist
+46 76 769 50 67
jan.lundquist@nilar.com


Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 73 656 43 66
matilda.ekman.vramo@nilar.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Ports GroupAnnons

Experten: Skydda ditt varumärke – och bolagets värde

Varumärket är ett företags hjärta och kan stå för så mycket som 80 procent av bolagets värde. Ett starkt varumärke skapar relation, sätter företaget på kartan och skapar förutsättningar för att lyckas. Att skydda sitt varumärke är av dessa anledningar helt affärskritiskt.

En global marknad och ökad digitalisering bidrar ständigt till nya sätt för bedragare att göra varumärkesintrång och lura konsumenter. Alla bolag, såväl små som stora, riskerar att drabbas eftersom antalet dataintrång med största sannolikhet kommer fortsätta att öka. 

Företagets rykte och värde ligger i riskzon

Med ett genomtänkt varumärkesskydd säkerställer bolag den exklusiva ensamrätten. Det innebär att det är olagligt för andra aktörer att använda varumärket eller göra en allt för lik variant för sina egna varor och tjänster. 

– Trots alla uppenbara anledningar att skydda sina varumärken, så som rykte och bolagsvärde, är skydden förvånansvärt ofta eftersatta, säger Per Ahlström senior advisor på Ports Group som är experter på varumärkesskydd, domänhantering och webbsäkerhet.

Kunskapen kring hur bolag på bästa sätt bör skydda sina immateriella tillgångar är generellt sätt låg. Det här är oroväckande då det gör det enkelt för bedragarna att sabotera. För att ett varumärkesskydd ska vara bra, kräver det att bolagen arbetar proaktivt med såväl uppsättning av skydd, som en omfattande bevakning.

Många delar i varumärkesskyddet

För att få ett heltäckande skydd, krävs förutom själva varumärkesregistreringarna att man har en strategi kring sina domännamn och webbsäkerhet. Det här är ett arbete som kräver tid, resurser och rätt kompetens.

– Man behöver tänka på alla sidor av sitt varumärke. För att bygga ett starkt varumärkesskydd behövs flera delar. Bland annat domänhantering där företagets domäner samlas, förnyas och bevakas för största säkerhet. Webbsäkerhet är en annan viktig del för att skydda sig mot kostsamma cyberattacker, säger Per Ahlström.

Det är viktigt att vara proaktiv i sitt varumärkesskydd. Genom omvärldsbevakning och ett bra systemstöd kan företag hålla kolla på sina konkurrenter och över varumärkesregistreringar som ligger nära deras område. Domänbevakningar ger information om domäner som blivit lediga eller om någon sökt varumärkesskydd för någon närliggande produkt.

Helhetslösning ger trygghet

Bolag tenderar att ha hanteringen, förvaltningen och bevakningen av sina varumärken och domännamn utspridda. Men fler börjar se fördelen att samla dem med hjälp av en partner.

– Mitt jobb är att hjälpa bolag att se helheten i sitt varumärkesskydd och upptäcka vilka svagheter som finns. Jag arbetar fram en skräddarsydd paketlösning där mina kunder får ett aktuellt och uppdaterat skydd som håller över tid, förklarar Per Ahlström.

Om Ports Group:

I en global och digital värld krävs en samlad varumärkesstrategi. Ports Group skyddar och bevakar allt som rör ditt varumärke. 

Ditt varumärke må vara registrerat men är det tillräckligt skyddat mot intrång? Låt oss göra en gratis analys av ert varumärkesskydd och identifiera de brister som finns.

 

Mer från Ports Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ports Group och ej en artikel av Dagens industri

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)

Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), org.nr 559345-7855, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 oktober 2022 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 5 oktober 2022 vara införd i den  förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 7 oktober 2022 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, per e-post till hanna.karlsson@fullystudios.se eller ske per telefon på numret 0723-003963. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 
Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  1. Röstlängdens upprättande och godkännande

  1. Val av en eller två justeringsmän
  1. Dagordningens godkännande
  1. Stämmans sammankallande
  1. Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om kontantemission

  1. Avslutning

 

Göteborg i September 2022

The Fully Arcade AB (publ)

Styrelsen

Följande bilagor finns för nedladdning:
Kallelse till bolagsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera