Annons

Årsresultat 2020: Stabil tillväxt under ett turbulent år

  • Resultat före skatt uppgick till 3 789 mkr
  • Räntenettot ökade med 3 procent som en följd av ökade in- och utlåningsvolymer
  • Stark underliggande affär - totala intäkter ökade med 6 procent 
  • Kreditreserveringar ökade – till stor del kopplat till enstaka engagemang
  • Hög aktivitet på bolånemarknaden – partnerskap en framgångsfaktor
  • Banken ledande inom grön obligationsfinansiering – emitterat värde på 50 miljarder kronor

Händelser under perioden 
Danske Bank Sverige levererar en stabil tillväxt för 2020. Marknaden för bolån fortsatte att växa under året och bankens marknadsandel av nyutlåningen för helåret låg på 4,2 procent medan bankens totala andel är 3,8 procent. I spåren av pandemin öppnades möjligheten för amorteringsfrihet vilket endast ett fåtal bolånekunder utnyttjade. Partnerskap utgör en betydande del av bankens strategi och drev mycket av tillväxten av utlåningen, men även av inlåningen där banken välkomnade drygt 102 000 HSB Bosparkunder som tillförde ca 4,9 miljarder kronor.

Trots en stor osäkerhet på marknaden ökade även volymen av företagsutlåningen under året och volatiliteten på valuta- och aktiemarknaderna bidrog starkt till resultatet. De ökade kostnaderna kan bland annat kopplas till den transformation som banken påbörjade under året. Marknaden för grön obligationsfinansiering satte nya rekord. Banken agerade här som arrangör för en mängd emissioner till ett värde av 50 miljarder kronor vilket gör Danske Bank till den ledande nordiska banken inom området. 

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:  
”Det har varit ett intensivt år som präglats av den pågående pandemin.Trots ökade kreditreserveringar och kostnader som  påverkat resultatet negativt, gör vi ett bra och stabilt resultat. Vi har haft ett stort inflöde av nya kunder och ökade volymer, både på in- och utlåningssidan. Det är också roligt att kunna konstatera att 360 nya företagskunder valt oss till sin husbank under pandemin. Vår rådgivning och expertis har efterfrågats i stor omfattning och genom den snabba digitala transformationen fördubblade vi antalet digitala rådgivningsmöten. De negativa effekterna på ekonomin har i stor grad  motverkats med hjälp av olika stimulansåtgärder, men utmaningarna är stora även framöver. Vi ska fortsätta finnas för våra kunder som en betrodd finansiell partner och tillsammans klara av de prövningar som finns.”

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Danske Bank Sverige Årsresultat 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera