1515

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 17 februari 2021 och fulltecknad Företrädesemission tillför Bolaget cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Stayble har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings hemsidor.

I syfte att finansiera slutförandet av Bolagets pågående fas 2b-studie beslutade styrelsen den 18 december 2020 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman som ägde rum den 8 juni 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 6 923 462 aktier och kan vid fullteckning tillföra Bolaget högst cirka 41,5 MSEK. Kapitalet bedöms av styrelsen möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och därmed bygga tydligt aktieägarvärde framåt. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas är det styrelsens och ledningens bedömning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutförande och bearbetning av resultat från fas 2b-studien, samtidigt som Bolaget ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Inför Företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen. 

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser (på svenska och engelska) och anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Investerarpresentation
Under teckningsperioden kommer Bolaget att informera om verksamheten och framtidsplanerna. En bolagspresentation samt en intervju med Bolagets VD Andreas Gerward kommer att publiceras på BioStocks hemsida (www.biostock.se) på följande datum:

3 februari 2021 – Bolagspresentation. Kl. 13:00 går presentationen att ses live här.
9 februari 2021 – VD-intervju

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.
 • Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 var registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2021.
 • Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.
 • Garanti- och teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om nyemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad emission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den kvarstående teckningen i Företrädesemissionen.
 • Handel med teckningsrätter*: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15 februari 2021.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
 • Utspädning: Vid fulltecknad Företrädesemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen.

* Notera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas det att kontrollera bankens/förvaltarens tidsgräns för sista dag för teckning.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om aktuell Företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.seFör ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SalesforceAnnons

Så når de framgång i den nya digitala världen

Handelsbanken, Volvo Cars och andra framgångsrika storföretag avslöjade sina framgångsrecept under ett livestreamat event. ”90 tempofyllda minuter.” 

I dag arbetar vi var som helst, vi leder på distans, utvecklar tillsammans och samarbetar över gränser och tidszoner. Vad krävs egentligen för att lyckas i en digital värld? Svaren fick vi på ett livestreamat event den 6 maj, där Sveriges främsta experter tillsammans med programledare Peter Settman diskuterade hur vi skapar förutsättningar för nya former av tillväxt och framgång.  

Eventet Salesforce Live arrangerades av kundrelationsjätten Salesforce, vars Sverigechef Dan Bjurman säger:  

– Under 90 tempofyllda minuter inspirerades vi av nya sätt att tänka, och tog del av konkreta framgångsfaktorer för att agera i den nya digitala världen. Tillsammans med bland andra Handelsbanken, Volvo Cars, Sandvik, MatHem, Trustly och Stadsmissionen fick vi skarpa exempel från olika branscher, och spaningar om framtiden från professor Micael Dahlen och futurologen Ashkan Fardost.  

Från Handelsbanken deltog Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability och Stephan Erne, Chief Digital Officer i en breakout-session. De berättade om bankens resa inom digitalisering och hållbarhet, var man står idag samt hur de ser på framtiden.  

Ta del av Salesforce live  

Liksom i andra branscher har pandemin satt ytterligare fart på digitaliseringen inom banksektorn och medfört nya prioriteringar. Salesforce undersöker varje år vilka frågor som är viktigast bland beslutsfattare inom finansbranschen globalt. Den senaste rapporten ”State of Finance 2020” med 

2 800 respondenter pekar på stora skillnader före och efter pandemins utbrott.

Ladda ned State of Finance 2020 här  

– Finansiella aktörer i Norden har helt stuvat om bland sina prioriteringar. Ökad personalisering av banktjänster ses nu som den enskilt viktigaste frågan, följt av ökad automatisering av processer, säger Rob Klomps, CTO Financial Services EMEA på Salesforce, och tillägger:

– Vi ser också en brytpunkt i att en majoritet av kunderna nu föredrar digital rådgivning framför fysisk. Handskakningar och personliga samtal anses inte längre som avgörande för att bygga förtroende. Men en bank som sällan eller aldrig träffar sina kunder måste jobba mer datadrivet för att förutse deras behov och möta dessa. 

Algoritmdrivna finansiella tjänster 

För att lyckas med detta måste bankerna skaffa sig en 360-gradersvy av sina kunder. 

– De måste bli bättre på att samla in, förstå och agera på kunddata på ett intelligent och konsekvent sätt. Och de behöver känna till kundens ekonomiska milstolpar och mål.

Digital rådgivning och andra automatiserade och AI-stödda banktjänster blir allt smartare. Rob Klomps lyfter fram algoritmdrivna finansiella tjänster som fattar beslut eller genomför uppdrag för kundens räkning, som ett framtidsområde. 

Varför har bankerna inte kommit längre inom digitala tjänster?   

– Därför att de sitter fast i föråldrade IT-strukturer och system som inte är så lätta att koppla ihop och därför att deras organisation speglar produkterna och inte kunderna. Deras digitalisering har utgått från produkter som utlåning, betalningar, sparande. Men kunderna tänker inte ”vilken produkt kan lösa mina problem”, de ser sin finansiella ställning och sina behov. Produktapproachen måste bort och ersättas av kundfokus.

Bankens medarbetare var tidigare kundernas primära kontaktyta, men nu är digitala kanaler minst lika viktiga och upplevelsen av dessa behöver förbättras. De som lyckas bäst med det blir vinnarna på den nya digitala bankmarknaden, menar Rob Klomps. 

Ta del av Salesforce live här

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?