1515
Annons

Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

STOCKHOLM den 18 januari 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), ett israeliskt företag inriktat på utveckling och tillverkning av innovativa medicinska cannabisprodukter. Enligt avtalet har Cannassure exklusiva rättigheter till utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery teknologi AKVANO® i medicinska cannabisprodukter för de valda indikationerna psoriasis, atopisk dermatit, smärta och sår. Lipidor kommer erhålla royalty om 15-17,5% från kommande produktförsäljning. När en förutbestämd ackumulerad försäljningsvolym uppnås erhåller Lipidor dessutom en milstolpsersättning motsvarande 1% av börsvärdet i Cannassure, dock max 350 000 EUR. Lipidors bedömning är att denna milstolpsersättning kommer att utgå inom en tvåårsperiod.

Samarbetet inleddes med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedels-substanser från cannabisväxten i AKVANO®. Efter det positiva utfallet av den omfattande genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis valde Cannassure att utöva sin option att förhandla om en exklusiv licens för ett antal indikationsområden. Förhandlingen med Cannassure avseende det exklusiva licensavtalet för utnyttjandet av Lipidors AKVANO®-teknologi har nu slutförts och avtalet har undertecknats.

Avtalet innebär att Cannassure under de kommande åren ska utveckla produkter med målsättningen att snabbt komma ut på marknaden inom egenvårdsprodukter (OTC-produkter) och senare även inom receptbelagda läkemedel (Rx-produkter). Lipidor behåller rättigheten att utveckla medicinska cannabisprodukter som ligger utanför de indikationerna som omfattas av det exklusiva licensavtalet. Avtalet gäller så länge Lipidor har patentskydd på AKVANO®-formulering under existerande patent eller under eventuellt nya patent som kan uppkomma i samarbetet.

- Vi är mycket glada över att det exklusiva licensavtalet med Cannassure nu är på plats vilket innebär en betydande kommersiell potential för Lipidor. Det är en viktig kommersiell milstolpe och en viktig extern validering av vår unika formuleringsplattform som visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Cannassures framstående produktionsanläggning, utvecklingsresurser och distributionsrelationer för medicinsk cannabis håller hög standard. Vi har en stor tilltro till Cannassure och vi har höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att de nya läkemedlen så snabbt som möjligt ska kommersialiseras, säger Ola Holmlund, vd för Lipidor AB.

- Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med Lipidor inom området medicinsk cannabis. Lipidors beröringsfria AKVANO®-teknologi som effektivt administrerar aktiv substans till olika hudlager öppnar upp för nya behandlingar med stor patientnytta. Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis och vi har redan sett ett stort intresse från distributörer, säger Ran Amir, vd för Cannassure Therapeutics Ltd.Cannassures bedömning, baserad på publik information, är att marknaden för topikala behandlingar för indikationer som omfattas av detta licensavtal kommer att växa betydligt under de närmaste åren och kan uppgå till över 50 miljarder USD år 2027. Cannassures ambition är att konkurrera framgångsrikt inom dessa områden med innovativa medicinska cannabisprodukter.

Om AKVANO®

AKVANO® är en innovativ vattenfri och spraybar teknologi för formulering av läkemedel och i synnerhet lämplig för lokal applicering på exempelvis huden. AKVANO® är uppbyggd av noga utvalda lipider som tillsammans med ett flyktigt lösningsmedel utgör bärare av utvalda aktiva substanser. Genom att kombinera olika lipider kan AKVANO® optimeras för att önskad funktion av aktiva komponenter i formuleringen ska uppnås. Vid applicering på huden evaporerar lösningsmedlet och ett tunt lipidskikt bildas på hudytan för effektiv frisättning av den aktiva substansen.


Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 08:15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: +46 (0)72 50 70 369
E-post: ola.holmlund@lipidor.se


Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
20210118 Pressmeddelande Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Cancer Research KIAnnons

Samverkan är nyckeln till framtidens cancervård

Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.
Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, och Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet.Foto:Andrea Björsell & Ulf Sirborn

I takt med att fler tekniker utvecklas och ser dagens ljus talas det alltmer om ett paradigmskifte inom cancervården. Några som är måna om att driva forskningen framåt genom samverkan är Karolinska Institutet. Med en gemensam satsning på precisionsmedicin med Karolinska Universitetssjukhuset och cellterapier för cancerpatienter vill de sätta patienten i första rummet. 

Forskning, innovation och utbildning inom bland annat cancer står högt i kurs hos Karolinska Institutet. I februari 2021 etablerades Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK) – ett virtuellt centrum med syfte att skapa förutsättningar för att ta precisionsmedicin hela vägen från forskning in i hälso- och sjukvårdens vardag. Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, menar att precisionsmedicin är den enda – och rätta – vägen att gå. 

– Begreppet precisionsmedicin är på fleras läppar. Anledningen till att det är så aktuellt är att vi ser en utveckling som är remarkabel. Vi har en fantastisk utökning av nya kunskaper, tekniker och diagnostiska verktyg där vi också genererar mer och mer data på varje patient. Cancerområdet är ett av de områden som har kommit längst inom utvecklingen av precisionsmedicin, drivet av utvecklingen av ny kunskap och nya tekniker, målstyrda mer precisa läkemedel samt nya biomarkörer, säger hon. 

Läs mer om precisionsmedicin här

Unikt samarbete

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter behandling och vård som är skräddarsydd utifrån patientens behov och förutsättningar. Fördelarna är många och ger vinster för både individ och samhälle. Bland annat möjlighet till tidig diagnostik och effektivare behandlingar. 

– Vi måste rigga sjukvården så att vi kan nå vårt mål – att kunna erbjuda rätt behandling i rätt tid till varje enskild patient. PMCK är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som hoppas göra det här möjligt, säger Anna Martling. 

Ett annat centrum där samverkan står i fokus är NextGenNK. Centrumet är Vinnova-finansierat och syftar till utvecklingen av nästa generations cellterapier mot cancersjukdomar. Företrädare är aktörer inom akademin, hälso- och sjukvården och industrin. 

–  Centrumet koordineras av Karolinska Institutet och samarbetar med Karolinska Universitetssjukhuset och ett tiotal framstående nationella och internationella industripartners. Mycket av den utveckling som sker inom cellterapier sker i synergier mellan dessa områden, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Karolinska Institutet. 

Här läser du mer om NextGenNK

”Ett spännande fält”

Han förklarar att många industrier och företag ser fördelaktigt på samarbete med universiteten där man kan få del av ny kunskap. Samtidigt får universiteten ta del av nyttiggörande upptäckter i praktiken. 

Sedan centrumet startades upp i början av januari 2020 har forskningen gått snabbt framåt. 

– Vi har nya läkemedelskandidater, i form av tumörspecifika immunceller, i klinisk prövning. Det är ett spännande fält med stor utvecklingspotential där vi hoppas kunna göra stor skillnad i framtidens cancerbehandling. Dock är det inte enkelt med terapier. Det handlar om levande läkemedel som ska fungera som mini-missiler för att eliminera tumörceller hos den cancersjuka patienten. Men, genom samarbete mellan de olika parter tror och hoppas vi att vi kan driva vården framåt och göra skillnad, säger Hans-Gustaf Ljunggren. 

Fakta: Cancer Research  
Cancer Research KI är en paraplyorganisation för cancerforskningen vid KI med över 300 forskningsgrupper. Genom kombinationen av cancerforskning - med forskare inom ett flertal olika discipliner - och klinisk onkologi, verkar organisationen för att främja nya upptäckter som kan hjälpa patienter och gynna samhället. Till organisationens uppdrag hör även att synliggöra spetsforskningen inom cancerområdet vid KI. Här kan du läsa mer om Cancer Reseach KI.  

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Cancer Research KI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?