1515
Annons

Metacon breddar verksamheten genom investering i bolag för försäljning av elektrolysörer

Metacon breddar sitt erbjudande mot marknaden för vätgasframställning, och genomför en investering i bolaget Water2H2 AB, med inriktning mot projektering, försäljning och leverans av elektrolysanläggningar.

Metacon har beslutat att investera 6 mkr genom en kontant riktad nyemission i bolaget Water2H2 AB. Metacon kommer inledningsvis att äga 20 procent av Water2H2, och har en icke tvingande option att förvärva samtliga aktier i företaget inom tolv månader. Förvärvet av de återstående aktierna kommer att ske till ett pris som baseras på uppnådda försäljningsresultat, dock högst motsvarande 59 Mkr. Betalning kan härvid ske i form av nyemitterade aktier i Metacon.

Water2H2 AB grundades tidigare under året av Johan Berggren, som har mångårig erfarenhet från utveckling, projektering och internationell marknadsföring av förnyelsebara energisystem. Bolaget engagerar 8 medarbetare verksamma i flera länder och är inriktat mot marknadsföring och försäljning av elektrolysörer till större energiproducenter för produktion av grön vätgas. Water2H2 representerar även den kinesiska producenten av elektrolysörer Purification Equipment Research Institute of China (”PERIC”, ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation). PERIC har en andel om ca 70 procent av den kinesiska marknaden för elektrolysörer, och erbjuder idag anläggningar på den europeiska marknaden, vilka till stora delar består av komponenter och delsystem utvecklade av företag verksamma inom EU.

Genom Metacons investering tillförs Water2H2 tillräckligt rörelsekapital för företagets verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden.

I samband med slutförandet av förvärvet kommer Johan Berggren att tillträda som marknads och försäljningschef i Metacon, med ansvar för försäljning och uppbyggnad av försäljningsorganisationen för såväl elektrolysanläggningar som Metacons utbud av vätgasgeneratorer och kraftvärmeenheter.

”Jag är mycket glad över detta strategiska steg för Metacon, då vi breddar produktföljen med konkurrenskraftiga elektrolyslösningar och samtidigt över natten får in ett team av erfarna säljare för Metacons produkter inom viktiga geografiska regioner. Större delen av de pengar och resurser som allokeras till vätgasutbyggnaden inom EU och andra regioner är ämnade för produktion av vätgas genom elektrolys och kraftgenerering.  Affären med Water2H2 gör att vi nu som grupp har möjligheten att erbjuda både reformering av biogas/kolväten och lösningar för elektrolys. Jag har hela tiden hävdat att dessa två metoder för framställning av vätgas inte konkurrerar utan utgör två effektiva sätt att från olika förutsättningar producera den alltmer efterfrågade vätgasen. Slutligen är jag synnerligen tillfreds med att få in Johan Berggren att leda försäljningsarbetet inom Metacon. Han har ett gediget energikunnande och besitter synnerligen relevanta erfarenheter från utbyggnad av global försäljningsinfrastruktur och genomförande av affärer med stora företag ”, säger Chris Tornblom VD Metacon.

”Jag har under en längre period följt Metacons utveckling och under det senaste året har vi ofta mötts av ett stort intresse att kombinera biobränslesystem med vätgasproduktion. Metacons   produkter röner i detta avseende ett stort intresse från våra kunder. Med den växande efterfrågan på grön vägas beslutade teamet bakom Water2H2 bryta ut vätgaslösningar i en egen affärsenhet skild från bioenergi. Jag ser att affären medför ett kvantsprång för både Metacon och för vår verksamhet”, säger Johan Berggren, grundare av Water2H2.

”Satsningarna på grön vätgas växer oerhört snabbt, och alla produktionsmetoder är efterfrågade runt om i världen. Metacon kommer nu att kunna erbjuda den lösning som passar bäst för en viss producent eller konsument, vilket innebär att bolaget nu utvecklas från en utvecklare av en specifik teknologi till att bli en generell leverantör av anläggningar för vätgasproduktion. Vi bearbetar redan många potentiella och kvalificerade kunder där den ena eller andra metoden utgör ett realistiskt kommersiellt alternativ”, avslutar Chris Tornblom VD Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 13:45 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Så kan industri och offentlig sektor sänka sina elkostnader

Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd och grundare av Energy Sourcing Technology.

Energiomställningen påverkar hela samhället i grunden och som en konsekvens av detta växer behovet av både konsulter och systemleverantörer som stöttar företag i den komplexa elaffären. Energy Sourcing Technology står bakom den första SaaS-lösningen som omfattar ett komplett affärssystem för inköp av el.

– Vi är en del i ett helt nytt leverantörssegment som vill skapa transparens och hjälpa industri och offentlig sektor att sänka sina elkostnader, säger Magnus Kjellin, vd och grundare på bolaget.

Ta kontroll över din elaffär

Energy Sourcing Technology har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning inom elinköp. I dag arbetar de gentemot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären. Automatiserade lösningar och beslutsunderlag ökar transparensen och hjälper inköpare att se att elpriset och leveransen faktiskt stämmer. Nyckeln är bl.a. det nära samarbetet med kunderna och oberoendet från marknadens elleverantörer.

– Att ha kontroll över alla delar i elaffären är inte längre omöjligt eller tidskrävande. Vi ser till att de får full insyn i affären och tydliga rapporter som underlättar deras revisioner, säger Magnus Kjellin och berättar att de har utvecklat en SaaS-lösning som sätter kunden i förarsätet.

SaaS står för software-as-a-service och innebär programvara som molntjänst till skillnad från ett traditionellt system som körs med en lokal installation.

Han jämför situationen med den som tidigare rådde på den svenska betalmarknaden som förändrades i snabb takt, när nya aktörer med digital teknik och nytänkande skapade nya affärslösningar.

Smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer

Energy Sourcing Technologys nya affärssystem fokuserar på att skapa smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer.

– Med systemet bygger vi bort manuella rutiner och excellösningar samt möjliggör kostnadsbesparingar. Det är först när alla organisatoriska funktioner får möjlighet att både påverka och styra elinköpet, som till exempel med hjälp av uppföljning och kontroll, som affären blir långsiktig och professionellt hanterad, säger han.

I dag erbjuder många elleverantörer fint förpackade tjänster vilket gör att många kunder tycker att det är enkelt att skylla på dem när avtalet inte lever upp till deras krav. Men Magnus Kjellin betonar att även industri och offentlig sektor har ett ansvar.

– Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare på grund av bestämmelsernas formuleringar. Skillnaden mellan ett dåligt formulerat avtal och ett bra och balanserat avtal kan motsvara upp till tio procent av den totala elkostnaden. Lägger man till avsaknad av ett affärssystem för att styra och följa upp elinköpet och elavtalet finns det ytterligare, förutom kostnadssänkningar, också process- och riskhanteringsmässiga vinster.

”Tar elaffären till en helt ny nivå”

I dag fokuserar Energy Sourcing Technology på den svenska marknaden, men de har redan lämnat offerter till utländska kunder. Inom något år beräknas deras omsättning vara lika stor i Sverige som i övriga Europa.

– Hos oss finns det både erfarenhet och den digitala tekniken som tar elaffären till en helt ny nivå. Vi vill att bägge parter i en affärsuppgörelse ska ha samma fakta på bordet. Det handlar om rättvisa vilket är själva grunden för Energy Sourcing Technology.

Han vill också uppmärksamma både industri och offentlig sektor på de utmaningar som väntar under den samhällsomvälvande energiomställningen.

– Under de kommande fem till tio åren kommer marknaden att växa, både i volym och i komplexitet. För elinköpare som inte har byggt upp sina egna rutiner, processer och stödsystem för hantering av elaffären väntar en tuff tid, säger Magnus Kjellin.

För dig som ansvarar för inköp av el inom industri, i offentlig verksamhet eller för fastighetsbolag – läs här.

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?