1515

Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar delårsrapport för januari-juni 2020

Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2020 ökade med 15%, driftnettot ökade med 21% och totalresultatet ökade med 71%. 

Perioden i korthet

Belopp inom parantes avser motsvarande period föregående år.

April – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 19 procent till 10,1 Mkr (8,5)

 • Driftnetto uppgick till 7,1 Mkr (6,4) vilket är en ökning med 11 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,7 Mkr (2,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14,5 Mkr (8,3) och resultatet per aktie uppgick till 0,72 kr (0,47).  
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 12,2 Mkr (8,9) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.

Januari – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 15 procent till 19,9 Mkr (17,2)

 • Driftnetto uppgick till 13,0 Mkr (10,7) vilket är en ökning med 21 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,5 Mkr (1,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 Mkr (7,8) och resultatet per aktie uppgick till 0,66 kr (0,43).
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 13,8 Mkr (8,3) varav 8,9 avser realiserade värdeförändringar.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgår till 17,57 (16,39) kr per aktie

Nyckeltal

2020

2019 2020 2019 2019
KONCERNEN APRIL-JUNI APRIL-JUNI JAN-JUNI JAN-JUNI JAN-DEC
Intäkter (Mkr) 10,1 8,5 19,9 17,2 34,9
Driftnetto (Mkr) 7,1 4,3 13,0 10,7 23,3
Förvaltningsresultat exkl jämförelsestörande poster (Mkr) 0,7 2,0 0,5 1,3 2,7
Periodens totalresultat (Mkr) 14,50 8,3 13,3 7,8 24,4
Resultat per aktie (kr) 0,72 0,47 0,66 0,43 1,34
Substansvärde (kr/aktie) 17,57 16,39 17,57 16,39 16,92
Fastighetsvärde (Mkr) 809,3 620,8 809,3 620,8 757,3
Belåningsgrad (%) 62,7 58,7 62,7 58,7 56,8
Soliditet (%) 34,8 38,3 34,8 38,3 37,0

Väsentliga händelser andra kvartalet

 • I april tillträddes fastigheten Malmö Ankan 2

 • Under kvartalet förvärvades och tillträddes sju bostadsfastigheter i Trelleborg
 • I juni avyttrades fastigheten Stockholm Vallhunden 7 till Bostadsrättsföreningen Vallhunden i Rågsved och 20 lägenheter, av Koncernens 40, såldes

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har Koncernen avyttrat resterande 20 lägenheter
  i Bostadsrättsföreningen i Rågsved

VD har ordet

Signatur Fastigheter har levererat bra under andra kvartalet. Trots svåra omvärldsfaktorer till följd av Covid-19 har vi förvärvat åtta bostadsfastigheter i Malmö och Trelleborg, samt avyttrat en fastighet i Stockholm till en bostadsrättsförening med bra resultat.

Vår verksamhet har under kvartalet genererat att positivt resultat om 14,5 Mkr efter skatt vilket är 75 procent högre än motsvarande period förra året. Vårt substansvärde stärks därmed och uppgår till 17,57 kr per aktie.

Driftnettot uppgick till 7,1 Mkr vilket är något bättre än förra året, däremot är förvaltningsresultatet sämre än föregående år. Detta beror främst på att vi medvetet låtit 40 lägenheter förbli vakanta i väntan på en försäljning till en bostadsrättsförening. Av dessa lägenheter såldes 20 stycken vid föreningens tillträde i början av juni och resterande 20 har sålts under juli och augusti med snittpris på 51 000 kr per kvadratmeter inklusive föreningslån.

Signatur Fastigheters fastighetsbestånd består till 90% av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Säkra tillgångar i dessa osäkra tider. När andra fastighetstillgångar än bostäder upplevt negativa värdeförändringar skapar vi värde, 12,2 Mkr under kvartalet. Av detta avser dessutom övervägande delen, 8,9 Mkr, realiserade värdeförändringar. Det visar på vår motståndskraft i kriser och förmåga att göra attraktiva affärer även i utmanande tider.

Transaktionstempot är lägre på grund av Covid-19 men vi har ändå levererat ett fint kvartal samt har en stor potential i vårt bestånd. Inte minst genom de ca 20 000 kvadratmeter BTA som nu är inlämnade för detaljplanearbeten i Stockholm och Malmö.

Vi arbetar vidare med att utveckla bostäder och samhällsfastigheter samt förvärva kassaflöden med utvecklingspotential. Bostäder och samhällsfastigheter erbjuder fortfarande både trygghet och möjlighet i en väl avvägd kombination.

Välkommen att vara med på resan.

Dan Astrén
Verkställande Direktör

”Vi är stolta över att kunna prestera goda resultat och stabil tillväxt i dessa turbulenta tider. Vi ökar vårt driftnetto samtidigt som vi både lyckas sälja på höga nivåer och förvärva bra fastigheter, detta stärker vår position och ger oss luft i seglet framöver.”, säger Dan Astrén

 
 

Delårsrapporten finns att ladda ner på www.signaturfastigheter.se samt är bifogad detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Signatur Fastigheter delårsrapport jan-juni 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AlmiAnnons

Almi hjälper företag att bli mer hållbara och investerar i ny innovation som förbättrar klimat och miljö

Svenska företag som vill göra sin verksamhet mer hållbar kan vända sig till Almi.

I år har flera nya tjänster mot företag lanserats och riskkapitalverksamheten Almi Invest är dessutom Sveriges mest aktiva investerare för att skapa hållbarhet i startups.

– Almi kan vara en facilitator, en finansiär och en katalysator för hållbar tillväxt. Vi kan stötta företag i deras gröna omställning, säger Sara Brandt, vice vd och chef Affärsområde Företagspartner på Almi.

Almis uppdrag är att skapa en hållbar tillväxt i Sverige genom att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital till små och medelstora företag. I uppdraget ingår att göra företagen mer hållbara.

– En hållbar affär är ofta en mer lönsam affär. Vi brukar säga att vi framtidsrustar företagen, säger Sara Brandt.

I år har Almi lanserats ett stort hållbarhetsprogram riktat mot svenska företag. I våras presenterades tjänsterna Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop. I somras lanserades det gröna lånet.

– Framtidsdialogen är en initial dialog där man tillsammans med kunden försöker att identifiera kundens mest relevanta hållbarhetsområden. Det är första steget för att titta på hållbarhet i relation till kundens affär. Nästa steg är en hållbarhetsworkshop där vi går djupare ner i det som är mest väsentligt för kundens affär. De områden som identifieras i väsentlighetsanalysen visar var företaget kan göra en positiv förflyttning och workshopen mynnar ut i en konkret handlingsplan, säger hon.

Grönt lån för att finansiera satsningar

Behövs finansiering kan Almi erbjuda ett grönt lån. Krediten kan användas för att finansiera gröna satsningar, som aktiviteter, utrustning eller en omställning som går i linje med de miljömålsättningar som EU satt upp.

– Hela poängen är att det ska göras så affärsorienterat och affärsnära som möjligt, genom att visa företaget hur de kan stärka sin affär genom ett ökat fokus på hållbarhet. Det kan till exempel handla om att utnyttja sina resurser bättre, ställa om sin produktionslinje eller förändra leverantörskedjan, säger Sara Brandt. 

Almi Invest – aktiva ägare som skapar innovation via entreprenörskap

Riskkapitalbolaget Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Genom att investera ägarkapital utvecklas nya bolag med teknik och affärsmodeller som löser dagens utmaningar och skapar framtidens nya industrier. Almi Invest förvaltar åtta regionala fonder och en nationell GreenTech-fond.

Almi Invest GreenTech har investerat sedan 2017, är en av de första och främsta impact-fonderna i tidig fas inom klimat och miljö, inte bara i Sverige utan i Europa, med syfte att stötta bolag vars affärsidé är att kraftigt reducera utsläpp av växthusgaser.

– Vi går in tillsammans med privata investerare och tillför kapital, nätverk och kompetens för att få bolagen att växa. Vi arbetar aktivt i styrelserna, med ägarfrågor och bolagsstyrning för att stötta nya affärsmöjligheter och bygga framåtlutade bolag, säger Stefan Söderling, fund manager och vd på Almi Invest GreenTech.

Storleksmässigt är GreenTech-fondens investeringar på mellan 5 och 30 miljoner kronor inom områden som bland annat förnybar energi, hållbara transporter, cirkulära affärsmodeller, skogsbruk, jordbruk och avfallshantering.

– Vi är duktiga på domänområdena, ligger nära forskning och utveckling, har etablerade nätverk och investerar långsiktigt, något som entreprenörer och startups uppskattar, säger Stefan Söderling.

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. 

Läs mer på: www.almi.se

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Almi och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?