Annons

Ny branschrapport från Norstedts Juridik, Framtidens jurist 2020

Idag, 25 augusti 2020, släpper Norstedts Juridik, Sveriges marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster, branschrapporten Framtidens jurist 2020. Rapporten är framtagen tillsammans med analysföretaget Augur som under 2020 samlat in kvalitativa och kvantitativa data från totalt 3548 svenska och danska heltidsjurister och advokater. Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

Det är omvälvande tider för juristbranschen. Nya affärsmodeller är på frammarsch och ny teknik och nya arbetsformer utvecklas i spåret av digitaliseringen. Den turbulenta våren och sommaren 2020 har fört med sig utmaningar – men också gett branschen erfarenhet av hur man använder teknik för distansarbete, hur man kan kommunicera effektivt utan att träffas och hur man löser problem på distans.

Branschrapporten Framtidens jurist 2020 - nya tider för en traditionell bransch
Hur behöver juristbranschen agera för att fortsätta ha en stark ställning i framtiden? Vilka möjligheter och utmaningar bör framtidens jurister – och framtidens arbetsgivare – vara uppmärksamma på? Detta är några av de grundläggande frågor som Norstedts Juridiks branschrapport, Framtidens jurist 2020, sökt svar på. Undersökningen har besvarats av 3548 svenska och danska heltidsjurister och advokater, vilket gör den till den största i sitt slag.

”Rapporten presenterar intressanta siffror, åsikter och påståenden från och om vår bransch och människorna som verkar i den. Vi hoppas att rapporten kan ge insikt i och förståelse för den bransch vi verkar i och att den kan bidra till att skapa ett sammanhang för flera av de utmaningar som branschen står inför. Vi ser dagligen de utmaningar Sveriges jurister har och vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda – hur vill vi att framtiden ska se ut, vad behöver vi fokusera på, och vilka utmaningar behöver vi överkomma?”, säger Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik.

Transformation av juristbranschen
Juristbranschen är under transformation. Mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap värdesätts och efterfrågas allt mer. Branschen måste anpassa sig till en ny verklighet med ökat fokus på work-life balance, jämställdhet och diversitet. ”Av svaren i rapporten ser vi att många upplever att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och diversitetsfrågor. Särskilt yngre jurister ställer höga krav på jämställdhet och upplever att deras arbetsgivare bör göra mer för att öka diversiteten”, kommenterar Alexandra Åquist.

Kampen om framtidens jurister har börjat
Juristbranschen har länge förknippats med traditionella drivkrafter och incitament för dem som vill klättra i karriären. Pengar har varit i fokus, och som ung förväntas man jobba hårt. Undersökningen visar ett den bilden håller på att ändras – flexibla arbetstider, varierande arbetsuppgifter och inflytande spelar nu en allt viktigare roll. ”Rapporten visar tydligt att mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap är på frammarsch. Arbetsgivare som vill attrahera och behålla de skickligaste juristerna måste se över vad de kan erbjuda när den traditionella karriärstegen blir mindre attraktiv”, säger Alexandra Åquist.
Siffrorna bakom de viktigaste slutsatserna i rapporten Framtidens jurist 2020:

 • Work-life balance med 61 %, legal tech med 60 % och en ökad samhällskomplexitet samt ökande behov av juridiska tjänster med 53 % är det som respondenterna anser kommer att påverka branschen mest.
 • 63 % anser att etablerade affärsmodeller utmanas av nya typer av tjänster.
 • 63 % upplever att branschen är dålig på att tänka i nya banor.
 • 59 % anser att deras arbetsgivare halkar efter när det gäller jämställdhets- och diversitetsfrågor.
 • 67 % av de yngre juristerna tycker att det är för låg grad av diversitet i ledande befattningar.
 • Kreativitet, innovation och nytänkande blir avgörande i framtiden.
 • De viktigaste motivationsfaktorerna är i dag intressanta case med 55 % och work-life balance med 55 %.
 • Work-life balance med 71 %, lön och förmåner med 55 % och möjligheten att påverka med 41 % kommer att attrahera framtidens jurister.
 • Tydlig generationsklyfta: 66 % av de yngre juristerna prioriterar work-life balance, medan samma sak bara gäller 35 % av gruppen 50+ år.
 • 80 % av de yngre juristerna lockas av prestigefulla advokatfirmor.

Läs hela rapporten på www.nj.se/framtidensjurist

För mer information, vänligen kontakta:Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Alexandra Åquist, VD
Telefon: +46 70 278 0504
E-post: alexandra.aquist@nj.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2020, kl 10:00 (CEST).

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå Biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. För mer information, besök www.nj.se.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Border och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande Framtidens jurist 2020 Norstedts Juridik 25 aug 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från RiksbyggenAnnons

Så kan din bostadsrättsförening spara pengar på solceller

På husen i Hisings Kärra växer en av landets största solcellsanläggningar på en bostadsrättsförening fram. Föreningens fastigheter har 13 500 kvadratmeter takyta som till stor del får solpaneler vilket kommer ge en framtida besparing i både pengar och miljö.

 

– Vi kommer kunna producera 30 procent av vår totala energiförbrukning och vi är en stor förening som förbrukar mycket. Det kommer att bli ekonomiska fördelar för föreningen på sikt, säger Mikael Johansson, ordförande i Brf Göteborgshus 38.

Så jobbar Riksbyggen med fastighetsförvaltning 

Bostadsrättsföreningen i norra Göteborg består av 431 hushåll i 16 huskroppar. När de började diskutera åtgärder för att kunna minska sin miljöpåverkan och satsa på förnybar energi funderade de först på vindkraft. Men så snart de insåg de gynnsamma förutsättningarna för solenergi blev det ett självklart val och tillsammans med Riksbyggen inleddes projektet.

Stort engagemang 

Husen, som är byggda i mitten av 70-talet, behövde dessutom nya tak och i samband med renoveringen ska 2600 solcellspaneler installeras. 

– Medlemmarna är väldigt positiva och vi har varit väldigt noga med att informera om vad de kommer att få ut av det. Det är viktigt för att de ska känna sig delaktiga. Vi har inte haft någon stämma tidigare som har varit så enhällig. Det var ett rungande ja i lokalen. Det känns väldigt positivt och roligt, berättar Mikael Johansson.

Byggnationen påbörjades i januari och till sommaren 2021 beräknas hela installationen kunna vara i drift. Totalt ska anläggningen kunna producera 700 000 kWh vilket är ungefär en tredjedel av deras totala förbrukning på 2,2 miljoner kWh per år. Elen som produceras kommer sedan gå direkt in i förbrukningen och överskottet kommer att säljas tillbaka ut på nätet. 

– Eftersom batterier fortfarande är ganska dyra i dagsläget är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att man inte har så mycket överskott sommartid då elproduktionen är som högst. Då får man bäst ekonomi i investeringen, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.
Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Stora vinster

För Riksbyggen är det ett viktigt uppdrag att hjälpa bostadsrättsföreningarna att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara. Att satsa på solenergi är en viktig del i det arbetet och paneler finns med i planeringen av all nyproduktion där förutsättningarna tillåter. Att installera solcellsanläggningar i befintliga fastigheter, som i det här fallet, har också ökat de senaste åren. Även om du bor i en mindre förening finns det bra ekonomi i en investering.

– Det finns två argument som väger olika tungt för olika människor. Många gör det av miljöskäl. Man vill bidra och göra något konkret. Sedan är det många som gör det av ekonomiska skäl. Det är win-win när vi kan göra saker för miljön som också är ekonomiskt fördelaktiga, säger Mari-Louise Persson.

Utvecklingen av tekniken går snabbt framåt och samtidigt går priset på solceller ner. Intresset är rekordstort och många tror att det kommer bli ännu billigare i framtiden. 

– Man brukar räkna med en avkastning på cirka sex procent för solceller. Och det är en ganska bra investering. Särskilt om man redan har pengarna på banken och inte behöver ta ett lån. Då är det kanske till och med bättre att satsa på solcellerna än att låta pengarna sitta på banken.

Brf Göteborgshus 38 fick dessutom ett investeringsstöd på 30 procent av kostnaderna från Länsstyrelsen.

I samband med solcellsanläggningen finns redan planer för nya hållbarhetsprojekt. 

– Vi kommer att utveckla våra laddplatser för elbilar. Efterfrågan på det ökar och det passar perfekt eftersom vi kommer kunna erbjuda nya möjligheter i och med solcellerna, säger Mikael Johansson.

Så arbetar Riksbyggen med kostnadseffektiva och hållbara renoveringar 

Energistrategens bästa tips – det här ska du tänka på om du vill installera solceller på din Brf

# Slå ihop installationen med en renovering 

Du ska aldrig sätta solceller på ett tak som ska renoveras inom de närmsta åren. Men att genomföra en solcellsinstallation samtidigt som du ska renovera taken är smart. Då har du redan byggställningar på plats och det blir enklare att driva ett projekt än två. Har du redan ett bra tak kan du bara sätta på solceller.

# Anpassa storleken efter föreningen

Tekniken går snabbt framåt, men än så länge är batterier som lagrar energi dyra. Därför är rekommendationen att dimensionera anläggningen så att du inte har så mycket överskott sommartid då produktionen är som störst. Då får du bäst ekonomi i anläggningen. I snitt använder en lägenhet cirka 2000 kWh per år.

# Sätt en tidsplan 

Det som tar längst tid när det kommer till solcellsinstallationer är ofta att komma fram till beslutet. Därför är det viktigt att räkna in tid för förstudier och stämma i planeringen. 

Var också noga med att informera medlemmarna i föreningen så att alla vet vad det innebär. 

Att lägga på själva solcellerna går egentligen ganska snabbt. 

# Energioptimera dina byggnader

Gör man det här av hållbarhetsskäl är det klokt att göra en helhetskoll på sina byggnader och sammanställa en övergripande energiplan. Om du lägger in energiåtgärder i underhållsplanen ser du på nödvändiga renoveringar ur ett energiperspektiv. När du optimerar byggnaden så kommer elförbrukningen i slutändan bli mindre och du kommer också kunna använda en större del av den el som du producerar. 

# Smarta system gör dig energieffektiv och medveten

Med ett smart system kan du hålla koll på när och hur mycket el du producerar. Ökad medvetenhet kan också göra att du använder elen effektivare. Vet du hur mycket du producerar på dagen så kanske du vill anpassa dig och använda elen smartare. Du kör kanske diskmaskinen när solen skiner i stället för på kvällen.

 

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?