Annons

Delårsrapport Binero Group AB (publ)   januari – juni 2020

Kvartalet april – juni 2020

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5)
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7)
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49)
 • Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

 

Delårsperioden januari – juni 2020

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4)
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2)
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91)
 • Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent

VD kommentar

Stabil försäljning i en turbulent tid
Första halvåret 2020 har präglats av den pågående pandemin, med ekonomisk osäkerhet och ett svårbedömt affärsklimat som följd. Binero har dock klarat sig förhållandevis bra under kvartalet. Försäljningen ökade med 39 procent till 11,8 (8,5) Mkr. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Tillväxten mellan kvartal ett och kvartal två uppgick till 0,5 Mkr (0,5). Kundstocken, med drygt 500 kunder, har avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,9 Mkr (29,5) vid utgången av kvartalet, en ökning med 32 procent.

Vi har påbörjat en kompetensväxling i försäljnings- och marknadsorganisationen och kommer under hösten att ha ett delvis nytt team på plats. Binero rustas för ytterligare sälj- och marknadsföringsinsatser under året vilka stegvis även delvis implementerats under det andra kvartalet. Inom produktutveckling har vi fortsatt att utveckla funktionaliteten i våra tekniska plattformar, baserat på efterfrågan från kunder och marknaden

Förändringsarbetet kommer att fortgå under året och utgöra en bra plattform för fortsatt tillväxt. Fokus ligger på att etablera varumärket Binero på marknaden för molntjänster, genom en stark digital närvaro och guidning i hela kundresan. Vi ser att Bineros svenska molntjänster möter marknadens behov sprungna ur en ökad digitaliseringstakt, i kombination med frågor kring datasäkerhet, dataintegritet och digitaliseringens klimatpåverkan. Att vi levererar tjänsterna från vårt eget datacenter, som är ett av världens mest klimatsmarta, är vi väldigt stolta över.

Transformation till nya Binero påverkar resultatet

Arbetet fortlöper med att förbereda bolaget för den tillväxt som den nya planen innehåller, såväl bemannings- som kostnadsmässigt. Rörelseresultatet, EBIT, för det andra kvartalet uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) och belastades med kostnader för den pågående transformationen.  EBITDA-resultatet för samma period uppgick till -3,6 Mkr (-5,0), en förbättring med 1,4 Mkr. Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under andra kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen, samt kostnader för ökade marknadsförings-aktiviteter jämfört med första kvartalet 2020, då marknadsföringsinsatserna hölls åtstramade.

Först i världen med klimatcertifiering
Den 9 juli meddelades att Sveriges Regering beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi vilken pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste takten på omställningen öka. Dessutom går digitaliseringen av Sverige och världen på högvarv, starkt driven av Covid 19-pandemin. Detta kräver en snabb utbyggnad av länders IT-infrastruktur.

Det sätter strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Enligt en rapport från Yale Environment 360 stod världens datacenter redan 2018 för ett utsläpp av växthusgaser i paritet med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att datalagring och dataanvändning ökar. Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är därför viktigt att svenska företag och myndigheter erbjuds moderna och hållbara molntjänster.

Vi är därför stolta över att vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm, som första anläggning i världen nu belönats med en världsunik certifiering. Den globala miljömärkningen Fossil Free Data ges till Binero då vi möter strikta krav på energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och för att vi använder 100 % förnybar el till driften av vårt datacenter.

2020 – ett år som inget annat

Ingen hade kunnat förutspå att vi under 2020 skulle uppleva en pandemi som ger verkningar i alla delar av samhället och med en ekonomisk osäkerhet som följd. Att Privacy Shield, se info nedan, skulle komma att ogiltigförklaras var mer väntat. Det blir en utmanande tid för de många svenska företag och myndigheter som idag är beroende av amerikanska aktörer för IT-stöd för datadrift och molntjänster att säkerställa efterlevnad av lagar kopplade till personuppgiftshantering och val av infrastrukturleverantörer. Alla EU-medborgare har en i EU-stadgan fastslagen rätt till skydd för sitt privatliv och sina personuppgifter. EU-domstolens dom behandlar många frågor men den grundläggande frågan kan sägas vara: respekteras denna fundamentala rättighet när personuppgifter överförs till USA? Varje personuppgiftsansvarig måste göra sin egen bedömning, utifrån sina egna överföringar och sina egna syften. Nu är det därför kanske värt att tänka efter en andra gång om det verkligen är värt att använda en tjänst där du riskerar att bryta mot europeisk lagstiftning genom att  föra över data till USA. Det finns redan idag aktörer, som till exempel Binero, som utgör ett mycket bra alternativ och komplement till amerikanskt IT-drift och molntjänster och som redan följer och värnar europiska lagar.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vårt löfte blir att så mycket vi kan, bidra till att hjälpa Sverige med molntjänster som är integritetssäkra och hållbara.

Stockholm i augusti 2020

Charlotte Darth, VD Binero Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth

tel: +46(08)511 60 00

Binero Group är en svensk leverantör av professionella digitala infrastrukturtjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se

Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08.00CET. 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Advokatfirman WåhlinAnnons

Advokatfirman Wåhlin erbjuder heltäckande och situationsanpassad affärsjuridisk rådgivning

Fredrika Hörlin t.v. och Jonas Holmstedt.
Fredrika Hörlin t.v. och Jonas Holmstedt.

Anrika Advokatfirman Wåhlin har fokuserat på affärsjuridik sedan 1964, vilket har resulterat i en byrå med en unik bredd i sin kompetens. I kombination med ett kreativt och dynamiskt arbetssätt, gör detta Wåhlin till en skicklig och heltäckande affärsjuridisk rådgivare.

Wåhlin skiljer sig från konkurrenterna på mer än ett sätt; förutom att byrån har en stark kultur med nära koppling till klienterna, präglas verksamheten också av stor tilltro till medarbetarna som utgörs av i princip lika många kvinnor som män. Kvinnorna återfinns även bland delägarna och i byråns styrelse. För partnern Fredrika Hörlin är detta en avgörande faktor i byråns framgång. 

– Eftersom vi har full tillit till hela vår personal, har var och en av oss – även vi delägare – insikt i uppdragen och direktkontakt med beslutsfattarna hos våra klienter. För att kunna leverera rätt råd i rätt tid är vi kreativa, professionella och situationsanpassade.

Flexibelt angreppssätt en tillgång

Byråns flexibla angreppssätt är en stor tillgång i den ofta föränderliga affärsjuridiken och utgör också en viktig resurs i vad gäller att stötta klienter under olika utvecklingsprocesser. Jonas Holmstedt, byråns Managing partner, ansvarar för Wåhlins engagemang i Interlaw, ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer. Han betonar att metodiken också har varit mycket värdefull under den rådande pandemin.

– Andreas Magnusson som ansluter till byrån som delägare den 1 september, betonar vikten av omvärldsanalys. I framtiden kommer vi att se på historien i termer av före och efter Covid-19. Därför är det en utveckling vi följer noga för att snabbt kunna hantera nya omständigheter; situationen kan visa sig vara en utmaning för många ägarledda bolag.  Som affärsjurister utgör vi en omfattande del av ledningens och ägarnas omvärldsbevakning både vad gäller juridiska och branschspecifika frågor.

Ger stöd i komplexa frågor

Den rådande situationen har ställt höga krav på digitaliserade arbetssätt och rutiner, men Wåhlin har stått väl rustat för att både själv möta de förändrade förutsättningarna och för att vara en komplett rådgivare kring de nya villkor som pandemin har medfört. I kriser ökar tvisterna och byrån har ett stort team som arbetar med tvistefrågor, särskilt inom det entreprenadrättsliga området.

– Genom att Wåhlin lyckats skapa en arbetsmiljö med balans mellan trivsel och lönsamhet har vi kunnat handplocka medarbetare med unik kompetens. Detta är vår största styrka, avslutar Managing partner Jonas Holmstedt.

Läs mer om Advokatbyrån Wåhlin här www.wahlinlaw.se  

FAKTA OM ADVOKATBYRÅN WÅHLIN

Wåhlin är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades i Göteborg 1964. För att kunna erbjuda rätt kunskap till våra klienter har vi medarbetare olika specialkompetenser och vårt team  varierar från case till case. Byrån har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg, och utmärker sig bland annat genom sitt starka jämställdhetsarbete. 

 

Mer från Advokatfirman Wåhlin

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advokatfirman Wåhlin och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?