1515

Nedgång pga covid-19 men koncernen står stark inför framtiden

Som väntat påverkades andra kvartalet av covid-19 med omfattande nedstängningar av hela samhällen och en historisk nedgång i hela världsekonomin.

Koncernen

För Beijer Alma var den huvudsakliga effekten en kraftig minskning av orderingång och försäljning inom ett flertal verksamheter. Resultatet belastas även av omstruktureringskostnader på 22 Mkr. Koncernen har framgångsrikt mött utvecklingen genom ett starkt och tydligt kassaflödesfokus och genom åtgärder för att minska våra kostnader, bland annat genom att tillämpa korttidsarbete i stora delar av produktionsverksamheten. Under hela våren kunde vi kontinuerligt leverera till våra kunder tack vare robusta leverantörskedjor och extraordinära insatser av våra medarbetare.

Dotterbolagen

För Lesjöfors resulterade den försvagade världsekonomin i en kraftigt minskad efterfrågan på chassifjädrar i början av kvartalet, då verkstäder i stora delar av Europa stängde ner. Allteftersom samhällen öppnades upp, ökade försäljningen mot kvartalets slut till föregående års nivå. Försäljningen av industrifjädrar minskade inte lika kraftigt, men har heller inte återhämtats lika snabbt. Speciellt minskade efterfrågan från kunder inom fordonsindustrin. Nya kunder har också tillkommit tack vare bolagets snabbrörliga och flexibla produktionsstruktur.

Försäljningsminskningen jämfört med motsvarande period inom Habia Cable var inte primärt relaterad till covid-19, utan beror främst på lägre volym inom offshoreprojekt. Under våren genomfördes omstruktureringar i fabrikerna i Sverige och Kina med uppsägning av viss personal för att säkerställa konkurrenskraften inför framtiden.

Inom Beijer Tech var utvecklingen blandad, med negativ försäljningsutveckling för vissa produkter och kundsegment. Nedstängningen i Norge till följd av covid-19-pandemin påverkade efterfrågan mer än i övriga nordiska länder.

Finansiell styrka och ytterligare förvärv

Utvecklingen av världsekonomin har präglats av mycket stor osäkerhet. Beijer Alma har handlingsberedskap och finansiell styrka för att hantera perioder med låg efterfrågan men är också väl förberett för att dra nytta av de möjligheter som finns när ekonomin vänder uppåt igen. Särskilt glädjande är att vi i början av juli avtalat om att förvärva INU-gruppen, ett framgångsrikt bolag inom fastighetsautomation. Beijer Tech fortsätter därmed sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde.

Slutligen vill jag välkomna vår nya CFO, Erika Ståhl, som tillträder måndagen 24 augusti.

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60, henrik.perbeck@beijeralma.se
Anders Karlström, t.f ekonomichef, telefon 018-15 71 60, anders.karlstrom@beijeralma.se

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 11:00.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?