Annons

OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

Försäljningstillväxt under ett kvartal påverkat av Covid-19

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 905 TSEK (3 454).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 586 TSEK (-18 330).
 • Resultatet per aktie var -1,3 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 829 TSEK (-13 917).

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 631 TSEK (6 968).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -40 898 TSEK (-35 670).
 • Resultatet per aktie var -2,3 SEK (-2,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 962 TSEK (-36 464).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 • Morten Henneveld utses till ny VD för OssDsign med tillträde 1/9 i samband med Anders Lundqvists pensionering.

 • OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadstäckning i Japan.
 • Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.
 • Årsstämman 2020 hölls den 20 maj 2020.
 • OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

 • Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan.

 

COVID-19-pandemin

Under Q2 påverkades bolagets försäljning på samtliga viktiga marknader av Covid-19-utbrottet – framförallt under pandemins inledningsfas då sjukhusen blev tvungna att ställa in planerade operationer för att kunna hantera den plötsliga tillströmningen av Covid-19-patienter. Lyckligtvis har detta en tillfällig påverkan då det långsiktiga underliggande behovet av operationer där OssDsigns produkter används kvarstår precis som tidigare. På många marknader syntes en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp under den senare delen av kvartalet. OssDsign förväntar sig en fortsatt tillväxt för antalet operationer  under det andra halvåret 2020 då framflyttade operationer successivt schemaläggs igen. Dock kvarstår osäkerheten kring utvecklingen i USA där flertalet viktiga delstater som Kalifornien, Florida och Texas har återinfört restriktioner samt stoppat planerade operationer då Covid-19-fallen har börjat öka igen. Det är i dagsläget svårt att förutse vilken påverkan återinförandet av dessa delstaters restriktioner kommer att ha. Bolaget prioriterar dock försäljningsaktiviteter i delstater med lägre andel Covid-19- smittade.

Resultaten för andra kvartalet 2020 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 10:00 idag den 19/8 på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q2/ och kan även nås på OssDsigns hemsida.
 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
OssDsign Delårsrapport Q2 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från PreciselyAnnons

Avtal på autopilot för framtidens juristavdelning

De processer och verktyg som bolagsjurister använder i avtalsarbetet har under de senaste åren utvecklats snabbt. Med en digital plattform som automatiserar avtalsprocesser vill Precisely hjälpa bolagsjurister att uppnå bättre regelefterlevnad och produktivitet. Som ett resultat får bolagsjuristen mer tid över att hjälpa sina kommersiella team att göra bättre affärer. 

Avtal utgör en trygghet. De används för alltifrån överenskommelser med leverantörer och licenser för mjukvara, till hyra av kontor och anställning av konsulter. Liksom de flesta andra aspekter av företagande har avtal och affärsjuridik gått över till att vara allt mer digitalt. 

– En av de vanligare åtgärderna för att komma ifrån traditionell avtalshantering är att många nu har digitala arkiv istället för fysiska. Endast digital arkivering påverkar dock inte avtalsflödet i sin helhet i någon större utsträckning. Det finns många områden som behöver ses över för att nå ett säkrare, effektivare och lönsammare sätt att hantera sina avtal på, betonar Nils-Erik Jansson, grundare och VD på Precisely.

Det Nils-Erik avser är exempel på funktionalitet i Preciselys plattform. Plattformen ger företag möjlighet att maximera sina avtals prestanda och låta vem som helst skapa, förhandla, digitalt signera samt följa upp avtal, utan att bolagets jurister tappar kontrollen. Idag används bolagets teknik av fler än 200 bolag spridda över hela världen. Bland de svenska kunderna märks bl.a. Norstedts Juridik, New Wave Group och NA-KD. 

– Våra kunder reducerar sina kostnader, samtidigt som de får bättre översikt. Vi har sett resultat om 30 procents minskad ledtid för avtal, och 80 procents minskad tid för att skapa avtalen, säger Nils-Erik. 

Låter bolagsjuristen fokusera på juridiken

Plattformen gör att bolagsjuristen kan fokusera på strategi och komplex juridisk analys istället för enklare frågor.

– Vi löser flera utmaningar som ofta leder till huvudvärk för bolagsjurister. Genom att definiera digitala regler utifrån befintliga policys, compliance-rutiner och avtalsmallar behöver man inte kompromissa mellan regelefterlevnad, kontroll och snabbhet. På så vis kan bolagsjuristerna fokusera på det de är bäst på – juridiskt arbete istället för pappersarbete, konstaterar Nils-Erik.

Förbättrar den juridiska upplevelsen 

Många av Preciselys kunder vittnar om att juristavdelningen har begränsade resurser i jämförelse med övriga organisationen. Det leder ibland till att bolagsjuristen uppfattas som en flaskhals. 

– En uppskattad effekt av plattformen som har blivit alltmer central är att den hjälper juristavdelningen att samarbeta bättre med sina kommersiella avdelningar. Plattformen blir bolagsjuristernas ”superkraft” och gör det möjligt för affärssidan av företaget att hantera stora delar av den standardiserade avtalsprocessen på egen hand, samtidigt som de alltid avtalar inom förgodkända regler och ramar. Det leder till att en bättre upplevelse för alla som interagerar med Legal, adderar Nils-Erik.

Framtiden för digital avtalsförhandling

Preciselys teknik möjliggör också digital förhandling, vilket underlättar när allt fler arbetar på distans. De digitala förhandlings- och samarbetsfunktionerna gör att parterna kan komma överens snabbare - med utökad spårbarhet och kontroll. Precisely banar väg för nästa generations avtalsplattform och redan idag kan avtal registreras med stöd av AI.

– Tekniken vi har utvecklat för att analysera avtal kommer i framtiden appliceras för att hjälpa våra kunder förhandla med mer kontroll och högre effektivitet. På sikt ser vi att det kommer vara möjligt att eliminera mänsklig interaktion vid förhandling av enklare avtal, avslutar Nils-Erik.

OM PRECISELY

Precisely grundades 2014 av affärsjuristerna Nils-Erik Jansson och Simon Fouladi. Bolagets prisbelönta digitala avtalsplattform hjälper bolag att förbättra sina avtalsprocesser. Idag används Preciselys plattform av fler än 200 bolag spridda över hela världen. Bland de svenska kunderna märks bl.a. Norstedts Juridik, New Wave Group och NA-KD.  www.precisely.se  

 

Mer från Precisely

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Precisely och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?