1515

Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Kvartalet april - juni

Omsättning, MSEK                                                          70,2 (39,4)

Periodens resultat, MSEK                                                109,3 (58,3)
Avkastning på eget kapital, %                                          7,7 (5,7)
Soliditet, %                                                                       43,8 (44,4)

Substansvärde, MSEK                                                      1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                106,9 (74,3)

Perioden januari – juni

Omsättning, MSEK                                                          133,0 (76,1)

Periodens resultat, MSEK                                             87,6 (142,2)
Avkastning på eget kapital, %                                           6,1 (14,6)
Soliditet, %                                                                        43,8 (44,4)

Substansvärde, MSEK                                                      1 540,2 (1 083,6)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                106,9 (74,3)

KOMMENTAR FRÅN VD

Framåt på stabila ben

Nästa gång jag skriver en kvartalsrapport har vi börsintroducerat Offentliga Hus!

För denna period gick Fastator in i ett andra kvartal i en omvärld där ingen riktigt kunde orientera sig. Och vi gick ur det andra kvartalet med fortsatt god tillväxt och ett stabilt resultat. Inte minst tack vare det som jag påpekade efter första kvartalet, styrkan i Fastators affärsidé.

Som ett investmentbolag inom fastigheter startar, utvecklar och driver vi bolag i segment där vi ser möjligheter för god tillväxt. Som en konsekvens kan vi både ta tillvara på möjligheter och samtidigt uppnå god riskspridning. Man står som bekant stadigare på flera ben, samtidigt som man rör sig i högre tempo. Precis det som vi gjort under perioden med fokus på tillväxt, utveckling, förstärkning och omstrukturering.

Vi har under kvartalet haft ett stort fokus på pandemin covid-19 och dess effekter. Fastator har hittills påverkats i relativt begränsad omfattning, men vi följer givetvis situationen väldigt noga. Offentliga Hus under ledning av Fredrik Brodin har förutom det gedigna arbetet i att förbereda bolaget inför noteringen i oktober, dessutom hållit fortsatt högt tempo med nya förvärv. Offentliga Hus har därmed ett totalt fastighetsvärde om cirka 9 MSEK, inklusive avtalade icke tillträdda förvärv.

Points faktiska affärsidé har vi låtit flyga lite under radarn, som man gärna gör med goda idéer så att de får tid att mogna och växa till sig. I maj lyfte vi upp vad Points centrumutveckling i små och mellanstora svenska städer egentligen betyder för Fastator. Ett helhetskoncept där ortens betongkloss och fula ankunge förvandlas till ortens mittpunkt och glädje för invånarna. Fastigheter bebyggda med bostäder, dagligvaruhandel och service i ett och samma hus som skapar nytt liv och attraktion i stadskärnorna. I juni presenterades Points projekt i Trelleborg för kommun och invånare, vilket gav lika stora positiva reaktioner som bolagets första projekt i Motala. Fler orter står nu på tur. Point har 14 fastigheter med totalt ca 60 000 kvadratmeter hyresbyggrätter i pipeline fördelat på ca 760 lägenheter.

I juni trädde Leif Östling in som ny styrelseordförande för Industrisamhället. Att kalla honom legendar inom svenskt näringsliv är knappast att ta i. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Leif inom ett område som har framtiden för sig – industrisamhället. Ryggraden i svensk ekonomi.

Under kvartalet arbetade Fastator med omstrukturering av innehavsbolagen som meddelades i slutet av juli. Offentliga Hus och Industrisamhället renodlas och samtidigt bildas ett nytt innehavsbolag när Fastator förvärvar 34 % av aktierna i Studentbostäder i Sverige. Vi vässar laget och ger varje bolag de bästa förutsättningarna för att lyckas ännu bättre med sin uppgift och tillväxtresa, och därmed även förstärka Fastator totalt sett.

Jag är övertygad om att hösten bjuder på många intressanta möjligheter och utöver börsintroduktionen av Offentliga Hus avser vi även refinansiera vår utestående obligation. Jag ser nu fram emot att möta hösten på starka ben som var och ett bär stadigt mot ytterligare stabil tillväxt!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 19 augusti 2020
 

Fastators rapport för Q2 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07.00 CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Piteå KommunAnnons

Alla vägar leder till Piteå Port & Hub

Piteå Port & Hub är ett växande transportnav och erbjuder logistiktjänster relaterat till sjöfart, järn- och landsväg. Genom ett nära samarbete med operatörer och näringsliv bidrar de till hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar som leder till nytta för det regionala näringslivet. 

Piteå har en lång historia som sjöfartsstad. Förmodligen har sjöfart bedrivits i Piteå sedan 1300-talet och mycket har onekligen hänt sedan dess. Hamnen har fått en betydande roll i Norra Sveriges industrikluster. 

– Piteå har tagit stora steg mot omställningen till förnybar energi. De senaste åren har vi haft expansion kopplade till projektlaster och biobränslen och vi ser en hel del gods passera som ska till den gigantiska vindparkssatsningen Markbygd. Vi befinner oss i en expansiv tid med flera omfattande hållbara investeringar som görs i norr och då spelar Piteå hamn, som en del av hamn- och sjöfartsklustret, en avgörande roll, säger Ulrika Nilsson, vd på Piteå hamn.

Läs mer om Piteå Port & Hub.

Samverkan för en grön omställning

Skogsindustrin är ryggraden i den norrländska hamnen och energihamnens tillväxt drivs av en ökad produktion av biobränslen. I hamnen går bland annat linjetrafik med förpackningstillverkaren Smurfit Kappas kraftliner till England, Holland och Tyskland. 

Ulrika Nilsson understryker vikten av att arbeta med hållbara transporter och kostnadseffektiva logistiklösningar. 

– En transportkedja består av flera aktörer som ska samarbeta, vilket innebär att vi tillsammans måste samverka för att ställa om till gröna transporter. Det gäller allt från miljövänliga fartyg, lastbilar och ellok till en alltmer digitaliserad verksamhet. Den resan har vi i Piteå påbörjat, säger hon. 

Attraktivt läge

Med ett stenkast till de vackra fjällen och med skärgården som granne har Piteå utan tvivel ett utomordentligt geografiskt läge – både för att leva och verka. Med ett fördelaktigt geografiskt läge frodas nämligen nya etableringar i kommunen. På Haraholmen i Piteå växer sig industriområdet allt större.

Andreas Lind, kommunchef i Piteå kommun, menar att Piteå är mitt i händelsernas centrum. 

– Det sker mycket spännande i Piteå, men också i våra grannkommuner och i hela norra Sverige. Det finns en närhet till många stora investeringar som drar nytta av varandra. Fördelen med Piteå Port & Hub är att den ligger mitt i denna region som driver den gröna omställningen, säger han. 

Läs mer om Haraholmens industriområde här.

Samarbete – nyckeln till framgång

Kommunen skapar bra synergier genom Piteå Port & Hubs tillväxt. Genom ett tätt samarbete arbetar de tillsammans för att få företag att vilja etablera sig i kommunen. 

– Betydelsen av hamnen kan inte nog understrykas och sjöfarten blir alltmer viktig i framtiden. Hamnen är något som vi är stolta över, värnar om och kommer att fortsätta utveckla. Samarbetet oss emellan är nyckeln till framgång, säger Andreas Lind. 

Om Piteå:

Piteå har en stor arbetsmarknad och ingår i en region med fem kommuner som samverkar inom olika områden. Inom en 8 mils radie finns 220 000 personer och tusentals företag. Inom 45 minuter nås Luleå tekniska universitet, LTU, med cirka 19 000 studenter och 1 500 anställda. 

 

Mer från Piteå Kommun

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Piteå Kommun och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?