Annons

DELÅRSRAPPORT Q3 SEPTEMBER 2019 – MAJ 2020

KRAFTIGT PÅVERKAD FÖRSÄLJNING, FÖRÄNDRINGSARBETET FORTSÄTTER MED NY AFFÄRSPLAN

TREDJE KVARTALET MARS 2020 – MAJ 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 68,4 Mkr (162,6), en minskning med 94,2 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 44 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 45,9 procent (56,9), en minskning med 11 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar inkl. IFRS16-justerat utfall uppgick till -35,2 Mkr
 • Resultat före av- och nedskrivningar exkl. IFRS16-justering uppgick till -59,4 Mkr (-19,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -58,4 Mkr (-23,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,40 kr (-0,16)
 • Antalet butiker uppgick till 101 jämfört med 118 butiker föregående år

 NIOMÅNADERSPERIODEN september 2019 – MAJ 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 490,3 Mkr (614,7), en minskning med 124,4 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 13 procent under niomånadersperioden
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,5 procent (55,0), en minskning med 5,5 procentenheter
 • Resultat före av- och nedskrivningar inkl. IFRS16-justerat utfall uppgick till 1,4 Mkr
 • Resultat före av- och nedskrivningar exkl. IFRS16-justering uppgick till -76,8 Mkr (-15,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -91,4 Mkr (-30,0), en minskning med 61,4 Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,63 kr (-0,21)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 29 maj förlängdes VRGs rekonstruktionsperiod i ytterligare 3 månader, t.o.m. 20 augusti 2020. Detta är den tredje rekonstruktionsperioden, sedan dess att VRG ansökte om företags-rekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt den 20 november 2019. Det är sannolikt att det kommer krävas ytterligare en förlängning av rekonstruktionsperioden vilket förutsätter att synnerliga skäl föreligger för att tingsrätten ska bevilja förlängning. Sådana synnerliga skäl krävdes även vid den senaste förlängningen.
 • VRG har under kvartalet upprättat en kontrollbalansräkning, då misstanke fanns om att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet fanns. Kontrollbalansräkningen, vilken har granskats av Bolagets revisor, bekräftade misstanken. VRG har därför kallat till en första kontrollstämma den 1 juli kl. 15:00. För mer information se kallelse och material på bolagets hemsida – www.venueretail.com.
 • Lars Fins tillträdde som ny VD och koncernchef för Venue Retail Group den 1 juni 2020. Den tidigare VDn och koncernchefen Jonas Ottosson slutade den 31 maj 2020.
 • De norska Morrisbutikerna har till följd av COVID19 varit stängda fr.o.m 23 mars till den 20 april och butikspersonalen har varit permitterad till följd av detta. Den 20 april öppnades återigen alla butiker, men med begränsade öppettider.
 • Den pågående pandemin (COVID19) har sedan början av mars påverkat VRGs försäljning kraftigt negativt. Försäljningen har under kvartalet successivt återhämtat sig, men är fortfarande inte på nivån innan utbrottet. Omfattningen av COVID19 samt hur det kommer att påverka VRG är svårbedömt.
 • VRG informerade i samband med förra kvartalsrapporten att bolaget vidtagit ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna, till följd av Coronapandemin (COVID19). Personalkostnaderna reduceras, både genom att minska antalet anställda och genom att minska timmar i butik. Till det har åtgärder för att minska hyreskostnader och övriga kostnader vidtagits. Dessa åtgärder kommer ge bolaget en kostnadsminskning, på helårsbasis, på ca 15 MSEK.
 • Som informerats om tidigare så ansökte Venue Retail Group AB om konkurs den 23 mars som en följd av försäljningstapp om 70–80 procent pga. COVID19. Peter Hunt gick då in med löfte om att finansiera verksamheten på kort och lång sikt. Det tillsammans med att banken ställde sig positiva till fortsatt drift ledde till att konkursansökan drogs tillbaka den 24 mars. Den 25 mars avskrev Stockholms Tingsrätt ansökan. Den kortsiktiga finansieringen har nu hanterats genom statliga uppskov- och stödprogram samt lägre kostnader. Bolaget förhandlar alltjämt med några av större aktieägare och intressenter om emissionsgarantier i samband med en planerad nyemission. Nyemissionen är planerad att genomföras efter det ackordsförhandlingarna är klara. Bolaget för även diskussioner i positiv anda med Banken om ett nytt avtal. Aktien är sedan den 23 mars handelsstoppad på NasdaqOMX i väntan på ytterligare information om ny finansiering.
 • Under kvartalet stängdes fyra butiker. Två Accentbutiker (Sverige) har stängts, Borås och Barkarby Outlet. En Rizzobutik (Sverige) har stängts, Kista. En Morrisbutik (Norge) har stängts, Sarpsborg.
 • Utöver de stängda butikerna är Accentbutiken i A6 Jönköping tillfälligt stängd för flytt och ombyggnation.

VD-kommentar till utvecklingen

Jag började som VD i Venue Retail Group (VRG) 1 juni och ser i bolaget stora möjligheter till en framtida lönsam verksamhet. Vi har därför omgående inlett arbetet med en kraftigt förstärkt förändringsplan och med en ny affärsplan. Kvartalet som gått har dock fortsatt att präglas av den pågående Corona-pandemin. Det påverkar försäljningen, såväl som marginalen negativt. För att motverka det har vi vidtagit en mängd åtgärder för att parera för de negativa effekterna från den kraftigt minskade efterfrågan, bl.a. var de norska Morrisbutikerna stängda mellan 23 mars och 20 april, effektiviserat scheman, minskat öppet tider mm.

Vi når en jämförbar försäljning om -44% mot föregående år, att jämföra med marknaden (HUIs stilindex) för kvartalet på -48,1% för Skor och -28,5% för kläder. Då de norska butikerna var stängda under nästan en månad, räknas de ej som jämförbara i kvartalet. Ett fortsatt högt kampanjtryck hos i stort sett hela detaljhandeln, påverkar marginalen negativt. Därmed påverkas även rörelseresultatet tydligt negativt av Coronapandemin, trots positiva kostnadseffekter från vidtagna åtgärder.

Bolaget är sedan den 20 november 2019 varit i företagsrekonstruktion – den 29 maj förlängdes den t.o.m. 20 augusti 2020. Vi har inlett det förberedande arbetet med ackordsförhandlingar och kommer inom en snar framtid börja förhandlingarna med borgenärerna. Inledningsvis lades mycket tid och energi åt till att säkra drift och varuförsörjning samt planera för ytterligare åtgärder. Under december och januari genomfördes många av dessa förändringar, exv. förändrad och förstärkt kommunikation, ytterligare kostnadsneddragningar och butiksnedläggningar mm. Vi ser effekter från dessa åtgärder, även om Coronapandemin delvis överskuggar.

Onlineverksamhet fortsätter att utvecklas starkt, men vi kan se negativa effekter från COVID19 även här. Försäljningen ökar trots det med, +32%, under kvartalet jämfört mot föregående år. Vår egna varumärken, Don Donna, Rizzo, Handskmakarn och A-TO-B, fortsätter att bidra med unikitet, försäljning och god lönsamhet. Vi arbetar målmedvetet för att öka andelen egna varumärken, men i en bra mix med starka varumärken.

Det har varit ett tufft kvartal, såväl för samhället som för VRG. Vi fortsätter att se över kostnaderna i spåren av Coronapandemin. Men vi blickar också framåt och arbetet med en ny affärsplan är redan igång. Jag som ny VD ser stora möjligheter och tror att VRG, med våra starka varumärken, med butiker i bra lägen och med en kraftigt växande online har goda möjligheter till att återigen hitta tillbaka till en stark och lönsam drift – med den senaste tidens kostnadsminskningar så är förutsättningarna goda.

Stockholm juni 2020

Lars Fins
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 kl. 08.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?