Annons

Rekord för medieföretaget Plint trots coronakris

Medieserviceföretaget Plint i Göteborg har på bara fem år ökat omsättningen från 11 till hela 236 miljoner, en tillväxt på över 2000%. Det färska bokslutet för 2019 är ännu en styrkerapport. Trots den globala coronakrisen gick även första kvartalet 2020 starkare än väntat. ”Inom 2-3 år räknar vi med att omsätta en halv miljard”, säger Örjan Serner, vd för Plint. 

Mitt i den globala coronakrisen finns det två mediaföretag som expanderar kraftigt under hög lönsamhet. Det ena är amerikanska streamingjätten Netflix och det andra svenska Plint, som är en av Netflix strategiska partners för lokal språkanpassning av filmer och tv-serier.  

När stora delar av världen sedan i januari lamslagits av coronaviruset har efterfrågan på strömmad hemmaunderhållning lett till miljontals nya abonnenter, och därmed ännu mer arbete för projektledare och översättare på Plint i Göteborg och Borås. Både omsättning och vinst slog rekord 2019, visar det färska bokslutet. 2020 har också börjat bättre än väntat. 

Storkunden Netflix rapporterade nyligen att man fått nästan 16 miljoner nya abonnenter första kvartalet 2020. Företagets kundbas växte särskilt starkt i Mellanöstern, Latinamerika, östra Asien och Australien. Det kräver språkversioner på bland annat arabiska, spanska och kinesiska. 

”Netflix lägger mycket jobb hos oss. Under det första kvartalet i år ökade Plints omsättning med nästan 75 procent jämfört med samma period 2019”, berättar Örjan Serner, vd.  

2018 var Plint det snabbast växande språkföretaget i världen i sin speciella nisch (så kallade language service providers, LSP). De tre senaste åren har företaget vuxit med i snitt 132 procent om året. I höstas kvalade Plint in bland de absolut hetaste mindre bolagen i Sverige på Dagens Industris ranking av så kallade ”Gasell-företag”.  

I en tid då många branscher räknar med tillbakagång har Plint som mål att till 2022 vara dubbelt så stora och omsätta 500 miljoner. För att vara närmare marknaden i och omkring Hollywood etablerade Plint förra året ett kontor i Los Angeles, som i tid ligger 9 timmar efter Sverige.  

”Många medieföretag och språkstudios har problem. Produktionen av nya filmer och tv-serier är satt på sparlåga. Men det tycks som att vi och Netflix har ett bättre läge. Vi har ett starkt inflöde av beställningar och har fått in flera lovande förfrågningar från mediebolag i Europa och internationella organisationer”, säger Örjan Serner. 

En av de viktigaste orsakerna till att Plint hittills klarat coronakrisen så bra är att man utvecklat ett unikt och molnbaserat datasystem för att hantera översättningar och arbetsflöden. Det kallas för Plint Core och är en teknologisk kvalitetsframgång. Få företag kan erbjuda ett lika avancerat verktyg för att hantera de komplexa processer som föregår lanseringar av filmer och tv-serier internationellt och med olika språkversioner. 

Genom att Plint Core är helt digitaliserat och molnbaserat har språkproduktionen kunnat fortsätta närmast obehindrat under coronakrisen. Kunder, projektledare och det internationella nätverket av översättare har med stöd av Plint Core och webbaserade konferenstjänster som exempelvis Teams kunnat arbeta även hemifrån.  

Fakta om Plint 

Plint hette fram till 2019 Nordisk Undertext. Företaget grundades 2002 av översättarna Per Nauclér och Mikael Fröling, som äger 82 procent av bolaget. Utöver Netflix är Amazon och Viacom viktiga köpare av översättningar och tekniska lösningar. Globalisering och digitalisering förändrar medieindustrin. TV- och filmtittande genom olika streamingtjänster ökar kraven på lokal språkanpassning. Plint har ett 40-tal fasta medarbetare samt ett globalt nätverk med över tusen översättare. I genomsnitt har företaget vuxit med 132 procent per år 2017-2019.

 

Fem år i sammandrag 

  2015  2106  2017  2018  2019 
Nettoomsättning, tkr  11 358  20 079  44 961  165 903  236 418 
Rörelseresultat, tkr  1 191  3 960  6 713  16 799  21 139 
Marginal  10%  20%  15%  10%  9% 
                 

  

För kommentarer och intervjuer  Örjan Serner, vd, orjan.serner@layline.se, mobil 070-813 44 82. 

Enskilda intervjuer kan göras via Microsoft Teams. Kontakta Örjan Serner via mail och boka en intervjutid så skickar han en konferenslänk till din mail. 

Pressbilder finns på www.plint.com. Praktiska frågor kan ställas till Ida Wassberg, ida.wassberg@plint.com.  

Bifogad bilaga 

Årsredovisning för 2019 (pdf).

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
Pressutskick Plint Bokslut 2019


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Löwe RekryteringAnnons

Unik process garanterar rätt kandidat till rätt tjänst

Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.
Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Efter att tillsammans med kunden ha tagit fram en träffsäker kravprofil på en utlyst tjänst, gör Löwe Rekryterings unika, anonymiserade rekryteringsprocess att du som kund alltid kan vara säker på en sak: att du får rätt kandidat till rätt tjänst.

– Vi har tagit bort faktorer som utseende kön, ålder och etnicitet när vi lämnar CV till våra kunder. Istället fokuserar vi på det som är viktigt, nämligen utbildning, arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter, säger Roger Hult, utvecklingsansvarig för Löwe AI på Löwe Consulting, som driver Löwe Rekrytering och Bemanning.

Kompetensförsörjning är komplext med många kostsamma fallgropar för dig som arbetsgivare, speciellt om du som företagsledare är mån om ditt arbetsgivarvarumärke. Löwe Rekrytering är specialister med erfarenhet av att skapa unika lösningar för rekrytering och bemanning. Här är man övertygad om att principen ”korten på bordet” är rätt väg att gå, och i kombination med den beprövade rekryteringsprocessen har detta lett till ett ovanligt högt antal framgångsrika matchningar. Roger Hult är övertygad om att detta grundar sig i att Löwes 30-dagars rekryteringsprocess banar väg för ömsesidig öppenhet och transparens – kring de faktorer som faktiskt är viktiga.

– Det finns en beklaglig trend där både arbetsgivare och arbetssökande enbart lyfter fram sina positiva sidor. Vi anser att båda parter har en skyldighet – och ska ha möjlighet – att tydligt och sakligt kunna ställa frågor och få svar. Från arbetsgivarens sida gäller det att ärligt beskriva samtliga arbetsuppgifter och kandidaten behöver i sin tur vara rak med sina egna styrkor och svagheter.

Löwes AI algoritm sållar bland kandidater

När arbetets kravprofil och sociala kravprofil är framtagna skrivs en annons och då väljs också rätt annonskanaler. Som experter inom kandidatbeteenden hittar Löwe rätt mediekanal och kommunikationslösning för att kunden ska nå sin önskade målgrupp. För att undvika oväntade överraskningar använder sig Löwe Rekrytering av en egen AI-algoritm, LIR (Löwe Intiutive Recruiter). LIR är enligt den formella definitionen ett obevakat självlärande artificiellt intelligent program. Den klarar av att granska språket på detaljnivå i kandidatens CV vilket innebär att den läser av ord för ord och mening för mening i CV:t för att se om kompetensen är lämplig i det kandidaten beskriver utifrån ställd kravprofil från arbetsgivaren. LIR möjliggör för arbetsgivaren att lägga till en social kravprofil utöver den utlysta tjänstens kravprofil. Kandidaten måste nu i större omfattning än tidigare beskriva den egna personligheten i inlämnad CV för att matcha den sociala kravprofilen som arbetsgivaren har kopplat till utlyst tjänst. De kandidater som är kvar får kompletterande frågor innan de sedan kontaktas för en inledande intervju.

– Känns allt bra fortsätter vi till nästa steg med en längre, kompetensbaserad intervju hos oss på Löwe Rekrytering. Vi presenterar våra utvalda finalister för kunden med en koncis sammanfattning och återkopplar till personlighetstesterna. Först därefter gör vi en överlämning så att kunden kan förbereda inför en slutintervju. Det är först då som kunden ser vem kandidaten är, så att båda kan vara säkra på att enbart relevanta faktorer spelar in i urvalsprocessen; självklart medverkar våra rekryteringskonsulter även då, betonar Roger.

Utvecklar egna tekniska lösningar

Efter att kandidaten har blivit anställd gör Löwe Rekrytering månadsvisa uppföljningar under provanställningstiden. Om det mot all förmodan skulle bli en felrekrytering från Löwes sida, bekostar företaget kostnaden för uppsägningstiden inklusive arbetsgivaravgiften och hittar en ny kandidat till utan extra kostnad. Det är dock inte bara i rekryteringen som Löwes styrkor finns. Bolaget utvecklar alla sina tekniska lösningar själva och kan därför hjälpa sina kunder att möta en mängd komplexa utmaningar.

– Vi vet hur man på djupet kan skräddarsy unika AI-algoritmer för ett bolags specifika behov och använder oss utav maskininlärning. Med hjälp av AI-algoritmer kan man avlasta administrativa uppgifter som tar tid från beslutsfattare i ett bolag, bland annat VD, CFO, COO och CMO.Vi kan också skräddarsy unika AI-lösningar för att hjälpa ledare inom idrottsrörelsen med administrativa uppgifter, alltifrån sportchefer och ekonomiadministratörer till tränare.

Med AI-produkten LID (Löwe Intuitive Developer) kan kunder till exempel granska en befintlig personalstyrkas kompetens för att säkerställa att rätt person är på rätt plats. LID är en egenutvecklad artificiell intelligens (AI) som utvärderar den befintliga personalstyrkan. Den är objektiv och opartisk vilket ger alla en rättvis chans att bli bedömda utifrån det man har presterat i bolaget.

– LID tar all skriftlig information som finns om personalen och samlar den i en databas. Där granskas materialet på detaljnivå av vår algoritm, för att se till att alla är på rätt plats. LID kan också användas för att utvärdera personal inför en omorganisation eller ett annonserat varsel, eller då man står i begrepp att köpa upp ett annat bolag. LID kan i princip hantera hela granskningen av ett företags organisation till en bråkdel av kostnaden av vad organisationskonsulter tar i arvode.

Eliminerar bluffakturor till 100 procent

En annan tjänst Löwe erbjuder är programvaran Löwe Interceptor, som eliminerar bluffakturor till 100 procent. Programvaran kan integreras med vilket ekonomiprogram som helst, är helautomatiskt och behöver minimal översyn.

– Då många människor är hemma på grund av Coronakrisen, har kriminella element inte kunnat tjäna olagliga pengar den traditionella vägen genom exempelvis bostadsinbrott. Därför förutspår vi en lavinartad ökning av bluffakturor i år, i synnerhet vid överlämningar mellan ordinarie ekonomianställda och vikarierande semesterpersonal. Vår AI-lösning garanterar till 100% att inga bluffakturor släpps igenom och kan beroende på kundens tillval radera den fakturan så att t ex en oerfaren vikarierande ekonomiassistent av misstag inte betalar bluffakturan till företag med kopplingar till det yrkeskriminella nätverket. De som skickar ut bluffakturor är oftast yrkeskriminella organisationer och detta är vårt sätt att förhindra att företag av misstag bidrar till den yrkeskriminella verksamheten, avslutar Roger.

Fakta Löwe AI

Vi från Löwe AI som är en del av Löwe Consulting har tagit fram en kampanj för DI:s läsare. De företag som köper programlicensen för 120 000 SEK exklusive moms, som hanterar ett obegränsat antal fakturor, får använda programmet fram till 2021.12.31 om man lägger en intresseanmälan via vår hemsida.

EXTERN LÄNK: Läs mer här!

Mer från Löwe Rekrytering

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Löwe Rekrytering och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?