ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Försäljningstillväxt med 106 procent för NEXAMITE® och NEXIMID® sortimentet under året

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

 • Fortsatt god tillväxt, +8% jämfört med motsvarande kvartal 2018.
 • Det NEXAMITE® och NEXIMID® -baserade sortimentet, Performance Chemicals, i stark tillväxt. +36% jämfört med motsvarande kvartal 2018, tillväxten framförallt hänförbar till produkter avsedda för PET-skumstillverkning. Tillväxten för Performance Chemicals var för helåret 2019 +106%.
 • Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance Masterbatch, var -7% jämfört med motsvarande kvartal 2018. För helåret 2019 minskade försäljningen inom området med 3% procent.
 • Den stora orderingången för Performance Chemicals har medfört stressade materialströmmar, vilket har påverkat lönsamheten och kassaflödet negativt under kvartalet.

Finansiellt:

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 32 024 (29 547) kSEK och för helåret till 130 057 (109 835) kSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2 814 (-894) kSEK och för helåret -5 576 (-5 757) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 23 101 (53 705) kSEK.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 631 (- 4 203) kSEK och för helåret -21 277 (-12 887) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,09 (-0,05) SEK och för helåret -0,25 (-0,25) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har beslutat att en nyemission ska genomföras under våren 2020.

Lomma 14 februari 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer