Annons

Hemmajobb och frilans: Det kommer karaktärisera framtidens arbetsmarknad

De senaste åren har arbetsmarknaden förändrats i hög takt. Ord som coworking och giggare har blivit en del av modernt språkbruk. Men hur ser det ut om tio år? Enligt Bluestep-rapporten 2020 spår majoriteten av svenskarna att ännu fler kommer att jobba hemifrån. Samtidigt spår en av tre svenskar att minst hälften av den arbetsföra befolkningen har en annan anställningsform än en tillsvidareanställning år 2030. Något som i dag innebär hårdare krav vid bolåneansökningar, vilket i sin tur kan förklara varför en majoritet nu efterfrågar en ökad flexibilitet hos banker.

Arbetsmarknaden har förändrats det senaste decenniet och inte minst under det gångna året. Bluestep-rapporten 2020, som baseras på en riksrepresentativ Sifo-undersökning, visar att svenskarna spår att framtidens arbetsmarknad kommer karaktäriseras av att ännu fler arbetar mobilt om tio år. Bland annat spår hela 74 procent av svenskarna att fler kommer att jobba hemifrån i framtiden och närmare varannan person tror att fler kommer att jobba under andra former än en tillsvidareanställning. En av tre svenskar spår dessutom att minst halva arbetsmarknaden kommer att ha en modern anställningsform om tio år.

– Förra året frågade vi svenskarna hur stor andel av befolkningen de trodde skulle ha en modern anställningsform om tio år. Det visade sig att den absoluta majoriteten, 81 procent, spådde att en fjärdedel av befolkningen kommer att ha andra arbetsformer än en tillsvidareanställning i framtiden. I år ställde vi samma fråga igen, och även om undersökningen gjordes mitt under en rådande pandemi blev resultatet detsamma. Det är en tydlig indikation på att moderna anställningsformer är här för att stanna, något som i sin tur kräver en mer flexibel kreditbedömning hos oss banker, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Krav på ökad flexibilitet hos bankerna

När det kommer till bolåneansökningar visar Bluestep-rapporten 2020 dessutom att svenskarna efterfrågar en ökad flexibilitet hos banker. Nästan nio av tio anser nämligen att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på individens samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet.

– Som specialistbank har vi sedan start jobbat mycket mer flexibelt än våra branschkollegor. Vi ser alltid till varje enskild persons unika situation och möjligheter. Genom att vara experter på riskbedömning har vi kunnat hjälpa tusentals människor att skaffa en bostad och den trygghet det innebär även om de har valt en annan väg i arbetslivet än en traditionell tillsvidareanställning. Vi anser helt enkelt att om du har råd med lånet bör du ha samma möjlighet till att köpa en bostad – oavsett anställningsform, avslutar Tomas Netz.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Boström, Head of Brand & Communication, Bluestep Bank

Tel: +46 709 95 05 90

E-post: henrik.bostrom@bluestep.se

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

Om Bluestep Bank

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats.

Bilaga

Vad tror du kommer att karaktärisera arbetsmarknaden år 2030? (flervalsfråga)

Total
Fler kommer att arbeta hemifrån 74 %
Fler kommer att ha en annan anställningsform än tillsvidareanställning (exempelvis frilansare, projektanställning) 46 %
Fler kommer att byta yrkesbana 40 %
Färre kommer att arbeta på traditionella kontor 23 %
Fler kommer att arbeta på coworking-kontor 17 %
Färre kommer att ha en annan anställningsform än tillsvidareanställning (exempelvis frilansare, projektanställning) 5 %
Färre kommer att arbeta hemifrån 2 %
Färre kommer att arbeta på coworking-kontor 2 %
Fler kommer att arbeta på traditionella kontor 2 %
Färre kommer att byta yrkesbana 2 %
Annat 3 %
Vet ej 10 %

Hur stor andel av svenska arbetare tror du har en annan arbetsform än tillsvidareanställning om 10 år (2030)?

2019 2020
Upp till 25 procent 39 % 47 %
Upp till 50 procent 34 % 27 %
Upp till 75 procent 7 % 5 %
Fler än 75 procent 1 % 1 %
Vet ej 19 % 19 %

Vid bolåneansökningar, tycker du att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på en persons samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet?

Total
Ja, helt och hållet 39 %
Ja, till viss del 49 %
Nej 4 %
Vet ej 7 %

Följande bilagor finns för nedladdning:
PRM_Bluestep Bank_201210

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från RiksbyggenAnnons

Deras investering kan energispara en miljon om året

En bostadsrättsförening i Umeå gör just nu en investering som både minskar risken för fuktskador och gör inomhusklimatet behagligare. Samtidigt sparar de stora pengar när det gäller uppvärmningen.

– Vi har konstant jobbat med att sänka energikostnaderna i den mån vi har kunnat tidigare. Men det här blir det stora, säger Stefan Landström som är ordförande i brf Storspoven.

Läs mer om Riksbyggens energitjänster

Bostadsrättsföreningen i Umeå består av 170 lägenheter fördelade på åtta olika hus byggda i slutet av 1960-talet. De senaste fem åren har de husen varit drabbade av fuktskador på grund av inträngande fukt utifrån, vilket har kostat föreningen mycket pengar och skapat obehag för dess medlemmar.

– Vi hade kunnat åtgärda fasaderna, men vi hade egentligen inte sparat så mycket pengar på det, konstaterar Stefan Landström.

Isolera från utsidan

Lösningen de fastnade för kallas Smartfront och är ett sätt att isolera husen från utsidan. Innan den utvändiga isoleringen monteras rivs byggnadernas tegel ner till betongen och sedan bygger man på med isolering, med ett resultat som innebär att väggarna endast blir 12 centimeter tjockare. Förutom att väggarna blir täta är en av de stora fördelarna att de även innehåller ett ventilationssystem som bygger på värmeåtervinning.

– I och med att de går med tilluften i fasaderna, som går in i respektive lägenhet från fasaderna, får vi ventilation med värmeåtervinning och det är där den stora besparingen ligger, säger Stefan Landström.

Stefan Landström är ordförande i brf Storspoven.
Stefan Landström är ordförande i brf Storspoven.

Mindre ingrepp

Han berättar att den stora fördelen jämfört med att byta ut ventilationssystemet på ett traditionellt sätt är att det på detta vis kräver ett mycket mindre ingrepp i fastigheten. I stället för att borra upp kanaler i bjälklag och i innerväggarna behöver man bara borra in genom ytterväggen för tilluften. Att man inte kommer att behöva värma ventilationsluften lika mycket innebär dessutom stora energibesparingar.

– Som det är nu tar vi obehandlad tilluft från ytterväggarna. När vi gjort detta kommer tilluften vara tempererad. Det innebär också att det aldrig kommer att bli något drag, säger Stefan Landström och fortsätter:

– Den effekt man kommer att behöva ta ut i radiatorerna kommer att motsvara endast en tiondel av den man har använt tidigare. Det kommer att gå mycket mindre energi till uppvärmning.

Investeringen som Storspoven gör med hjälp av Riksbyggen är stor, men man ser det ändå som något som sakta men säkert betalar tillbaka sig. De räknar med att spara mellan 800 000 och en miljon kronor om året.

– Hade vi bara tilläggsisolerat hade vi inte ens varit i närheten av att spara lika mycket pengar.

Vill ni också bygga om eller energieffektivisera? Läs mer här.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera