1515
Annons

Varannan svensk saknar kunskap om de globala målen

Stiftelsen Gapminder har under flera år kartlagt folks kunskap om global utveckling. Nu har de tagit fram ett nytt test med fokus på Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. En förstudie av testet, gjord i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att okunskapen är mycket stor. Detta bekräftas också i en ny undersökning från Novus där fler än varannan svensk (52 %) uppger att de har dålig eller ingen kunskap alls om de globala målen – nästan nio av tio (87 %) tror dessutom inte att målen kommer uppnås inom utsatt tid.

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs av medlemsländerna 2015 för att lösa klimatkrisen, minska fattigdom och orättvisor senast år 2030. Om målen ska uppnås inom de kommande åren krävs att regeringar, näringsliv och civilsamhälle samarbetar. För att öka kunskapen om målen har därför ett kunskapstest bestående av 18 frågor tagits fram av Gapminder – där AFRY bland annat bidragit med faktagranskning och rådgivning. Testet är en del i ett långsiktigt samarbete mellan AFRY och Gapminder som syftar till att kartlägga, synliggöra och motarbeta okunskap.

– Om vi ska lyckas med vårt arbete att accelerera den hållbara omställningen av samhället behöver vi samarbeta brett för att öka den generella kunskapen. Tillsammans med Gapminder vill vi därför lyfta vikten av en faktabaserad världsbild som bygger på vetenskap, säger Jonas Gustavsson, vd AFRY. 

Den ideella stiftelsen Gapminder grundades av Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling och Hans Rosling och verkar för att öka användandet av statistik och data för att bättre förstå den globala utvecklingen. Deras kunskapstest har använts av över en miljon människor runtom i världen och för första gången testas nu alltså kunskapen om de globala målen. En förstudie av testet, gjord i Sverige, Norge, Danmark och Finland, visar att kunskapen är mycket låg. Respondenterna fick besvara 18 kunskapsfrågor, med tre svarsalternativ, kopplade till FN:s hållbarhetsmål. Resultatet visar en utbredd okunskap – åtta av tio svar var fel. Detta innebär alltså att de tillfrågade svarade sämre än om de slumpmässigt hade valt ett av de tre svarsalternativen på frågorna.

– Våra tester visar gång på gång att det finns en utbredd systematisk okunskap om vår omvärld. Vi testar nu kunskapen om de globala målen eftersom det är avgörande att vi har rätt kunskap om vi ska lyckas lösa våra allra största utmaningar – annars riskerar vi att fokusera på fel saker, säger Anna Rosling Rönnlund, medgrundare av Gapminder Foundation.

En ny undersökning som AFRY gjort i samarbete med Novus i Sverige, Norge, Danmark och Finland bekräftar också att många upplever att de saknar kunskap om FN:s globala mål och deras innehåll. 35 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de knappt känner till, eller ens hört talas om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lägst kännedom har danskarna där motsvarande siffra är 59 procent. Fler än hälften av svenskarna (52 %) uppger dessutom att de har dålig eller ingen kunskap alls om målens innehåll och vad de innebär. 87 procent av svenskarna uppger också att de inte tror att målen kommer att uppnås inom utsatt tid, det vill säga senast 2030, och mer pessimistiska än grannländerna (NO: 77 %, DK: 80 % och FI: 76 %).

– För att fatta rätt beslut krävs kunskap – därför är det något oroande att kunskapen och kännedomen om de globala målen är så låg i samhället. Det visar hur viktigt vårt arbete är om vi ska lyckas ställa om under de kommande tio åren, säger Jonas Gustavsson, vd för AFRY.

Om Gapminder
Gapminder är en oberoende ideell stiftelse vars målsättning är att bidra till en positiv global utveckling genom att göra statistik om sociala, ekonomiska och klimatrelaterade frågor lättillgänglig och enkel att förstå.

Om de globala målen
FN:s globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som medlemsländerna antagit för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen, senast år 2030.

Om kunskapstestet
UN Goals Test är utvecklat av Gapminder och består av 18 frågor, samtliga kopplade till FN:s globala mål. Testet finns tillgängligt gratis inom kort på gapminder.org.

Om undersökningen
Opinionsundersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av AFRY mellan den 20 och 27 oktober 2020. Totalt genomfördes 1 036 slumpmässiga och representativa intervjuer av allmänheten (18–79 år) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förstudien till kunskapstestet gjordes i samband med denna undersökning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyman, global presschef
070–646 95 55

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release
Nordic study report
16881 Novus Gapminder SWE tabeller FINAL1Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

Fantasma Games: Delårsrapport för kvartal 2 – stark tillväxt under lönsamhet

Fantasma Games presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet år 2022, 1 april – 30 juni, och kan återigen redovisa det starkaste kvartalet hittills med stark tillväxt och lönsamhet.
 

Andra kvartalet år 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent
  • Spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent
  • EBITDA uppgick till 1,1 (-1,0) miljoner kronor
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,51) kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Grundare Fredrik Johansson tar över rollen som VD
  • Fantasma Games expanderar till USA, Kanada och Italien
  • Intäktsrekord i maj
  • Fantasma Games tillförs 7,2 MSEK i samband med nyttjande av TO1

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Exklusiv spellansering tillsammans med Flutter Entertainment (LON: FLTR)

VD har ordet 

Kvartalet i korthet – lönsam tillväxt

Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (1,5) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 396 procent där spelintäkterna uppgick till 6,3 (1,5) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 314 procent. Den organiska omsättningen, genom Fantasma Games, stod för 5,4 miljoner kronor och förvärvad tillväxt, genom Wiener Games, stod för 2,1 miljoner kronor.

En bidragande faktor bakom Fantasma Games tillväxt var att den totala spelomsättningen ökade till 1 439 (655) miljoner kronor, en ökning om 120 procent, under andra kvartalet samt att spelbehållningen ökade till 84 (23) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 269 procent. Bidragande faktor bakom den högre spelbehållningen än spelomsättning är att spelmarginalen var 5,9 (3,5) procent.

Fantasma Games kan med detta kvartal bevisa styrkan i affärsmodellen genom att kunna uppvisa ett EBITDA om 1,1 (-1,0) miljoner kronor.

Levererar enligt utstakad plan

Andra kvartalet 2022 kan sammanfattas som mycket framgångsrikt och händelserikt, inte bara för Fantasma Games utan för hela koncernen. Trots en turbulent omvärld har vi levererat enligt plan och jag är stolt över att vi kan visa på en tillväxttakt långt över bolagets långsiktiga finansiella mål om 30 %, och detta under lönsamhet, samtidigt som jag med trygghet kan konstatera att vi kommer uppnå vårt mål om att sammanlagt knyta till oss 250 kvalitativa operatörer fram till år 2023.

Under kvartalet har vi kontinuerligt visat på fördelarna med vårt effektiva arbetssätt och streamlinade organisation. Nu kan vi på riktigt skörda frukterna från det arbete vi utfört genom att visa upp fortsatt ökad tillväxt under lönsamhet, samtidigt som vi håller en stabil kostnadskontroll.

Framgångsrika globala lanseringar tillsammans med starka aktörer

Vi har lanserat våra uppskattade spel på nya marknader, däribland flertalet delstater i USA, men också viktiga marknader såsom Kanada och Italien. Utöver global expansion har vi också ökat räckvidden på befintliga marknader, framför allt i Europa, genom nya och utökade samarbeten med operatörer och släpp av efterlängtade uppföljare till tidigare succéspel. Genom detta har vi stärkt både vår marknadsposition och varumärkeskännedom och vi har kunnat presentera exklusiva samarbeten med några av de största aktörerna inom iGaming, såsom BetMGM, Loto-Québec och PAF. Samarbeten med ledande aktörer stärker vårt varumärke samtidigt som det ökar vår räckvidd, intäkter och marknadsandelar, något som är i linje med vår plan.

Starkt momentum och stärkt organisation bäddar för fortsatt tillväxt

Efter att jag tog över som VD i april så har vi valt in nya styrelsemedlemmar: Johan Styren (bl.a tidigare VD på LeoVegas), Antonia Svensson (General Manager på Light & Wonder) samt vår medgrundare Eric Holmberg vilka kommer bidra med viktig kunskap och expertis för att ytterligare accelerera, något som bland annat möjliggörs av den under kvartalet framgångsrika optionsinlösen. Genom detta, och ett starkt team, är vi fullt förberedda att fortsätta utveckla verksamheten vidare och jag ser fram emot att kunna presentera flertalet nya samarbeten och spellanseringar under en snar framtid.

Vårt gedigna arbete under kvartalet har inte bara inneburit att vi slagit tidigare intäktsrekord, utan kan även visa på lönsamhet samtidigt som vi även kan konstatera att vi sedan första kvartalet 2022 ökat spelintäkterna med närmare 50 %. Nu fokuserar vi framåt för att fortsätta utveckla spel i världsklass, samtidigt som vi knyter nya ledande operatörer på världens främsta iGaming-marknader. Jag ser positivt på var Fantasma Games står idag och ser fram emot att fortsätta leverera lönsam tillväxt i många år framöver.

Fredrik Johansson
VD och Grundare Fantasma Games

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Fredrik Johansson, VD Fantasma Games AB (publ)
fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29
 

Om Fantasma Games: Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa "slots beyond gambling". Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™ och ELEMENTO uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Mr Green, Casumo och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550 och på mail ca@mangold.se.
 

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022 kl. 08:30 CET.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release 20220810
Fantasma Games AB - Kvartalsrapport Q2-2022
Fantasma Games AB - Quarterly Report Q2-2022Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera