1515
Annons

Svenskt hostingbolag med globalnärvaro lobbar för att vanliga företag skall ta mer allvarligt på sin webhostings prestanda, säkerhet och dynamik.

Det 5 år gamla hostingbolaget Velumi.com kliver ut ur garderoben, rekryterar global tillväxtchef från konkurrerande bolag och spänner musklerna. “Vi har under de sista året tagit tag i vår produkt och skapat något skalbart och kraftfullt, en smart hosting-management-plattform för utvecklare och webbyråer. Dessa målgrupper är vår väg till slutkunderna.” säger Fredrik Montell, VD.

Bolaget (Velumisphere AB) grundades 2015 av de tidigare ägarna, Erik Larsson och Fredrik Montell, till marketing-tech-bolaget Brandson AB tillsammans med Dennis Andersson som tidigare varit en tongivande utvecklare på bl.a QBransch.

“Det finns definitivt utrymme för en hosting-aktör i Norden som helhjärtat satsar på att ta hand om och förenkla utvecklarnas vardag när det kommer till Hosting. Att vi valt att gå djupt i WordPress hosting är inget slentrianbeslut då över 30% av alla världens webbplatser byggs just i WordPress och plattformen utvecklas löpande. Jag har har själv varit utvecklare sedan jag var 10 år gammal och hoppas kunna förstå och tillgodose en utvecklares behov.” säger Erik Larsson, Produktchef på Velumi.

Velumi kommer att fokusera på frilansande utvecklare och webbyråer i de nordiska länderna under 2020-2021 för att sedan expandera vidare i Europa innan bolaget skall etablera sig i övriga världen. Just av den anledningen har Victor Wennberg rekryterats som Global Tillväxtchef och tillträder sin nya roll vid årsskiftet. Victor blir även partner i bolaget i samband med tillträdet.

“De flesta hostingbolag fokuserar på slutkunder som vill betala så lite som möjligt med lågt ställda prestandakrav. Det fungerade 2009 men beteendet hos användarna, marknaden och webbplatsägarna förändras och fler och fler helt vanliga företag inser vikten av att deras hemsida 1) är tillgänglig för alla, 2) alltid är tillgänglig och 3) att den är så säker den kan bli för att undvika hackerattacker och problem. Varför? Jo för att det är en viktig del, viktigare än någonsin, av varje verksamhet. Till och med ett traditionellt företag som ett Måleri behöver ha en snabb och tillgänglig webbplats som laddar blixtsnabbt för att inte förlora i anseende eller förlora faktiska kunder. Vi ser redan en förflyttning mot bättre hostinglösningar och beteendet kommer bara att växa sig starkare” säger Victor Wennberg, tillträdande Global Tillväxtchef.

 

Fredrik Montell
VD 
073-502 06 05
fredrik.montell@velumi.com


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Alcadon Group AB (”Alcadon”) har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag (”NWC”), en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastrukturlösningar. Köpeskillingen uppgår till 31,5 MGBP på kassa och skuldfri basis varav ca 5,8 MGBP erläggs med nyemitterade aktier i Alcadon Group AB. Resterande kommer att finansieras genom befintlig kassa i Alcadon och refinansiering av befintliga lån på 130 MSEK tillsammans med ett nytt banklån på 250 MSEK med en löptid på 3+1 år.

  • NWC redovisade per den 30 juni 2022 en omsättning på 42,6 MGBP och ett underliggande EBITDA om 3,6 MGBP för de senaste tolv månaderna.
  • Köpeskillingen för aktierna fördelar sig på 20,8 MGBP kontant plus en apportemission av aktier i Alcadon, utifrån nyttjande av bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2022, motsvarande 5,8 MGBP baserat på Alcadons marknadsvärde 3 augusti 2022 till 16 augusti 2022. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MGBP kontant beroende på resultatförbättring i NWC kommande 36 månader.
  • Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på 8,8 baserat på underliggande EBITDA för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022.
  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 1,24 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på resultatet för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 380 MSEK efter förvärvet.
  • NWC konsolideras i Alcadon Group från och med Tillträdesdagen, vilket planeras till den 17 augusti 2022.

Networks Centre är en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastruktur med verksamhet i Storbritannien (lager och kontor i både England och Skottland) och Nederländerna. Cirka 40 procent av försäljningen kommer från segmentet kommersiella fastigheter (kablage och tillbehör), 30 procent från datacentersegmentet och 30 procent från fibernät (FTTX / B / H). De största kundkategorierna är installatörer, integratörer, datacenter och bredbandsoperatörer.

Genom "Networks Center Training Academy" erbjuder Networks Centre, som en av få distributörer i Europa, den internationella BICSI RCDD-ackrediteringen och ett stort antal skräddarsydda kurser och ackrediteringar.

Kunderbjudandet omfattar kompletta systemlösningar där Networks Centre tar på sig projektledarrollen med skräddarsydda lösningar. Företaget representerar ett stort antal välrenommerade, internationella tillverkare med fokus på premiumsegmentet.

Efter förvärvet kommer den nuvarande koncernchefen Duncan Lindsay att ta rollen som Senior Vice President UK inom Alcadon Group, där han också kommer att ingå i Alcadon Groups ledningsgrupp. Den nuvarande försäljningschefen James Reid kommer att ta över ansvaret som verkställande direktör för Networks Centre Group. Networks Centre kommer att förbli ett självständigt företag inom Alcadon Group i linje med Alcadons strategi att arbeta med decentraliserade resultatenheter.

”Genom förvärvet av Networks Centre etablerar sig Alcadon Group på en av de största och snabbast växande marknaderna för nätverksinfrastruktur i världen, Storbritannien. Dessutom har Networks Centre på kort tid framgångsrikt startat verksamhet i Nederländerna, där man för närvarande har en stark bas inom datacentersegmentet som kompletterar Alcadons nuvarande verksamhet i Benelux-regionen på ett mycket bra sätt. Idag har Networks Center en mycket stark ställning i Storbritannien, inte bara inom segmenten kommersiella nät och datacenter, utan är också en av få som framgångsrikt har etablerat sig som en välkänd aktör i den brittiska bredbandsutbyggnaden med ett komplett fibernätserbjudande. Företaget har ett utmärkt rykte bland både kunder och leverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Med överlappande och kompletterande produktportföljer, liknande strategi och värderingar, ett gediget systemlösningstänkande och goda leverantörsrelationer tyder allt på att Networks Centre och Alcadon Group kommer att kunna ge ett betydande bidrag till varandras utveckling.”

Sonny Mirborn,
Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB


Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-10 01:08 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se


www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera