1515
Annons

Möjlighet att investera i ett investmentbolag med exponering mot starkt växande marknader inom tech och digitalisering

Abelco Investment Group är ett investmentbolag som investerar i digitaliserade tillväxtbolag där bolagets primära fokus är inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech. Abelco ämnar ge bolagen de investerar i verktyg och expertis vilket sedan är tänkt att mynna ut i att solida bolag skapas som sedermera kan noteras. Därtill kan bolaget genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.
  
Abelcos investeringsstrategi benämns Seed-to-Exit Venture Building, och fungerar på följande vis:
 
Investeringsfasen: Abelco identifierar antingen bolag med lovande teknik, eller genom att ta en mer aktiv roll och bistå med stöd i produkt- och marknadsstrategi. Vidare ägnar Abelco sig åt så kallade Seed och Series A-investeringar, vilket är investeringar i start-ups i tidiga skeden.
  
Tillväxtfasen:
 Abelcos hjälper till med att utveckla tillväxtstrategier i det investerade portföljbolaget. Därtill tillhandahåller Abelco företagskompetens och ledningskompetens för att påskynda tillväxten i portföljbolagen. Målsättningen är också att utveckla samt bistå med stöd för att exempelvis genomföra internationell expansion.
 
IPO/EXIT: 
Abelco har, som kommunicerat ovan, en målbild om att portföljbolagen ska ha en listningspotential. Därför ämnar Bolaget utveckla en IPO- och M&A strategi samt hjälpa portföljbolagen att söka tillväxtkapital via deras kontakter i både Skandinavien och Sydostasien. Abelco samarbetar således nära kapitalmarknadsinstitutioner för att på så vis kunna accelerera en möjlig notering för investeringsobjekten.
 
Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar
 

”Abelco har lyckats stuva om sin investeringsstrategi och står nu inför en spännande tid framöver, med flertalet intressanta portföljbolag inom heta marknader så som Fintech, E-handel och E-sport/gaming. Enbart med tre av Abelcos totalt 23 portföljbolag överskrids nuvarande marknadsvärde, där exempelvis Abelcos innehav i mobilspelsbolaget iCandy Interactive är värd strax under 200 MSEK. Läggs där till värdena på innehaven i de två andra noterade bolagen, Quickbit och Cloudaron, så uppgår det totala värdet för Abelcos enbart noterade bolag till ca 250 MSEK. Abelcos egna marknadsvärde är i skrivande stund (9 november) ca 210 MSEK (aktiekurs om 0,14 kr), vilket innebär att substansrabatten uppgår till ca 20 % för innehaven i de noterade bolag. Som investerare i Abelco ges även en option på de resterande onoterade bolagen, där majoriteten har hög tillväxt och verkar inom starkt växande marknader, varför Analyst Group bedömer att nuvarande aktiekurs, samt teckningskurs för pågående TO1 om 0,12 som attraktivt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs mer här


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

AcuCort får marknadsgodkännande av den norska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den norska läkemedelsmyndigheten, Statens legemiddelsverk, har godkänt bolagets första läkemedel under namnet Zeqmelit i Norge.

I utvecklingen av läkemedlet Zeqmelit/ISICORT® har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner.

Läkemedlet godkändes nyligen i Danmark under namnet Zeqmelit och är sedan tidigare godkänt i Sverige under varumärket ISICORT®. Registreringsprocessen för Finland pågår och ett intensivt arbete är i full gång med registreringsansökningar för andra prioriterade marknader. AcuCorts målsättning är att kommersialisera Zeqmelit/ISICORT® globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader.

– Vi är glada över att AcuCort har passerat ytterligare en viktig milstolpe då Zeqmelit nu är godkänt i Norge. Att bolagets första innovativa läkemedel är godkänt i hela Skandinavien skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av bolaget. Jag är optimistisk inför den kommande kommersialiseringen och vår fortsatta tillväxtresa, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort AB.


Denna information är sådan information som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se


Följande bilagor finns för nedladdning:
2022 09 27_pressmeddelande_AcuCort får marknadsgodkännande av den norska läkemedelsmyndigheten för läkemedlet Zeqmelit

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera