1515
Annons

Pressmeddelande, 13 november 2020 SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q3 2020

SynAct Pharma AB:s delårsrapport för januari till september 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://synactpharma.com/en/

2020-07-01 – 2020-09-30 (tredje kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 078 ( -3 638) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,21) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 75,6 % (-33,1 %).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 22 828 080 st. (14 675 167).

2020-01-01 – 2020-09-30 (nio månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -21 002 (-15 822) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,85 (-0,92) SEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 15 juli meddelade SynAct framsteg i den andra dosnivån (100 mg) i del 1 av den kliniska fas II-studien med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.
 • Den 27 juli meddelade SynAct att bolaget tillförs cirka 32,4 MSEK i optionslösen av TO 2.
 • Den 28 augusti meddelade SynAct att bolaget initierar det vetenskapliga och kliniska samarbetet RESOVIR för att utforska AP1189 i virala infektioner. Det första steget i samarbetet kommer att vara att genomföra en undersökande klinisk studie på COVID-19-infekterade patienter som syftar till att undersöka upprepad dosering av bolagets kliniska läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 3 september meddelade bolaget att rekryteringen till del 1 i den kliniska fas II-studien med AP1189 i reumatoid artrit är klar.
 • Den 23 september meddelade SynAct att bolaget initierar fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19-patienter på kliniska avdelningar i Brasilien i ett samarbete mellan SynAct, Queen Mary University, London, Storbritannien, och Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12 oktober meddelade SynAct att bolaget framgångsrikt har slutfört den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit.
 • Den 20 oktober meddelade SynAct att aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Uli Hacksell ska väljas till ny styrelseledamot i bolaget.
 • Den 20 oktober kallade SynAct till extra bolagsstämma den 6 november 2020.
 • Den 6 november meddelade SynAct Pharma att Uli Hacksell valdes till ny ordinarie styrelseledamot

 • Den 9 november tillkännager SynAct Pharma positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid artrit

”En viktig målsättning uppnåddes under kvartalet i och med avslutandet av den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av den kliniska fas II-studien med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit vid kliniker i Danmark och Sverige. Vi är mycket glada för att den oberoende säkerhetskommittén baserat på dessa resultat konkluderar att effektdatan indikerade en effekt av AP1189 på reumatoid artrit som var större än placebo (kan också vara dosberoende), och antalet patienter som gick från svår till måttlig CDAI var högre i båda behandlingsgrupperna än i placebogruppen. Det lilla antalet patienter utesluter dock statistisk utvärdering av signifikanta skillnader."

” säger SynAct Pharmas VD Jeppe Øvlesen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                                                                    Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                                                                                       CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                                                                                    Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                                                                         E-post: tj@synactpharma.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Q3 2020 Report Synact Pharma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Aros KapitalAnnons

Med Aros Kapital kan Arkö Bostad satsa på nya marknader

Utmaningen var att hitta rätt samarbetspartners för att tryggt kunna fortsätta tillväxtresan.

– Från dag ett blev vi väldigt imponerade av den service Aros Kapital levererar. De har hjälpt oss att växa snabbare, säger Andreas Holst, delägare på Arkö Bostad.

Läs mer om hur du kan få hjälp med fastighetsfinansiering  

Som erfaren bostadsutvecklare erbjuder Arkö Bostad byggnation av olika slags fastigheter, som bostadsrätter, hyresfastigheter och industrihallar.

Fokus har främst varit regionalt i Östergötland och Sörmland, men när tiden var inne att ta nya steg utåt och satsa på nya marknader i Sverige uppstod behovet av en pålitlig samarbetspartner.

– Aros Kapital ger ett professionellt bemötande och ger oss utrymme att fokusera på våra projekt. Vi som entreprenörer vill lägga mest möjliga fokus på våra projekt, samarbetet med Aros gör att vi minskar byråkrati och istället har vi ägnat oss åt det vi ska göra, vilket hjälpt oss att växa snabbare, säger Andreas Holst, delägare på Arkö Bostad.

”Förstår våra utmaningar”

Att valet föll just på Aros Kapital har flera orsaker. 

– Traditionella banker är inte duktiga på byggkreditiv eftersom det tar lång tid i kredithanteringen, därför är det bättre att prata med de som arbetat mycket med byggkreditiv, säger Andreas Holst.

– Vi hade hört gott om Aros gällande detta så vi testade.

Andreas Holst säger att man på Arkö Bostad också uppskattar att Aros Kapital har samma entreprenörtänk som dem själva.

Därför kan de hela tiden komma med konstruktiva förslag. Sen har de även en fantastisk tillgänglighet där de lyssnar bra, är snabba på att återkoppla och finns alltid till hands. Även vid tajta tidplaner och obekväma tider på dygnet. 

– Aros står nära entreprenören helt enkelt, och förstår våra utmaningar.

Läs mer om hur du kan få hjälp med fastighetsfinansiering  

 

Mer från Aros Kapital

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Aros Kapital och ej en artikel av Dagens industri

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till Rikshem

Ecoclime Group har erhållit en ny order, värde 7,6 MSEK, från Rikshem i enlighet med det ramavtal som parterna tecknade i november 2021. Den nya beställningen avser ytterligare tre cirkulära energisystem för återvinning av värme i spillvatten. Avtalspartner är Byggconstruct som agerar totalentreprenör för projektet Kantorn i Uppsala. 

Rikshem genomför just nu en omfattande renovering av studenthusen Kantorn i Uppsala. Under våren färdigställdes etapp 1 där Ecoclime Group levererat ett cirkulärt energisystem av typen Evertherm för återvinning av värme i spillvatten. Resultatet har varit mycket positivt med en återvinningsgrad om 95 % vilket i sin tur bidragit till en kraftig energieffektivisering av fastigheten. Nu väljer Rikshem tre liknande system för etapp 2.

-  Det är vårt ansvar som en av Sveriges största privata fastighetsägare att ligga i framkant. Vi på Rikshem lägger stort fokus på energi och klimatfrågan och ser det fortsätta samarbetet som en viktig del i detta arbete, säger Daniel Östman, energi- och teknikansvarig Rikshem

-    Vi är stolta över att få vara en partner till Rikshem och det känns väldigt roligt att vi kunde leva upp till de höga förväntningarna i leveransen till etapp 1. Nu har vi visat att vi håller vad vi lovar och kan tillsammans fokusera på fler installationer, avslutar Peter Bodin, säljchef Evertherm 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Tjänstepension AB.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera