1515
Annons

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

Kvartalet juli-september

Omsättning, MSEK                                                       55,8 (68,2)

Periodens resultat, MSEK                                             66,1 (99,0)

Avkastning på eget kapital, %                                        4,2 (9,0)

Soliditet, %                                                                     46,8% (36,6)

Substansvärde, MSEK                                                   1 701,1 (1201,0)

Substansvärde per aktie efter utspädning                      110,4 (80,4)

Perioden januari-september

Omsättning, MSEK                                                       188,8 (145,8)

Periodens resultat, MSEK                                             153,7 (241,2)

Avkastning på eget kapital, %                                        10,1 (23,4)    

Soliditet, %                                                                     46,8 (36,6)

Substansvärde, MSEK                                                   1 701,1 (1 201,0)

Substansvärde per aktie efter utspädning                      110,4 (80,4)

KOMMENTAR FRÅN VD

Händelserikt kvartal

Många av aktieägarna i Fastator har varit ägare för att få en del av Offentliga Hus tillväxt. Nu är Offentliga Hus noterat, nu är det gjort, dock kommer vi att behålla vårt stora aktieinnehav (28,1%) för en långsiktig värdeutveckling. Jag tycker att det är stockholmsbörsens mest undervärderade aktie. Med en erfaren VD och ledning samt en kassa på ca 1,1 miljard kronor, 9 miljarder kronor i balansomslutning, drygt 400 miljoner kronor i driftnetto per år, där 80% av intäkterna kommer från den offentliga sektorn, är det bara att följa med! Glöm inte att även titta på Offentliga Hus Q3-rapport.

Fastators fokus ligger nu på att bygga upp våra övriga bolag. Jag ställer upp dom utan inbördes ordning, detta för att ni lättare ska kunna följa oss framgent.

Point Properties

Med en aktiv styrelse och Magnus Åkesson som ny VD. En riktig superrekrytering. Så håll i er, här finns det tillväxt! Se mer på www.pointproperties.se.

Nordic PM

PM betyder, Property Management, dvs förvaltning av fastigheter till våra innehavsbolag och många andra noterade bolag och fastighetsfonder. Med Jeanette Öhrn som VD växer och sysselsätter Nordic PM idag ca 100 personer.

Industriparken (fd Industrisamhället)

Med Joakim Orthén som VD, och med Leif Östling som pådrivande styrelseordförande växer detta bolag. Inom två år kommer bolaget vara lika stort som Offentliga Hus är idag. Industriparken har nu en balansomslutning på ca 1,4 miljarder kronor, inklusive avtalade förvärv. Med utveckling av befintlig portfölj samt förvärv kryddat med trading av fastigheter, kommer detta bolag ge ett starkt kassaflöde och hög utväxling till aktieägarna.

Studentbostäder i Sverige

Numera på väg att bli noterat. Detta bolag kommer att växa så det knakar. Vi kommer vara aktiva ägare med 19,9% av kapitalet i det noterade bolaget.

Kassa

Kassa är ju inget bolag i sig, men en viktig nämnare när man ska få bolag att växa. I skrivande stund har vi likvida medel om över 500 miljoner kronor. Utöver detta har vi ytterligare 200 miljoner kronor mer i ramutrymme på vår befintliga obligation. Så därmed har vi mycket torrt krut i bössan!

Fastators rapport för Q3 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 07.00 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Fastator delårsrapport januari-september 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ZignSecAnnons

Global handel med lokala regler: så uppfyller du samtliga KYC-krav via en anslutning

Vi lever i en global ekonomi, men reglerna och tekniken kring digital identifiering och kundkännedom skiljer sig markant mellan olika länder. Något som ställer till rejäla problem för företag som vill gå in på fler än en marknad.

– Vi löser problemet genom att erbjuda företag global täckning för automatiserad digital identitetsverifiering av kunder och användare, samt efterlevnad av KYC-regler (Know Your Customer), säger Jason Coombes, COO på ZignSec.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Tack vare internet är det i dag relativt lätt för företag att kopiera, skala upp och expandera sin affärsmodell till olika länder. Det som inte är lika enkelt är att förhålla sig till olika länders lösningar när det gäller att verifiera kundernas identitet på nätet.

– I Sverige använder vi BankID och det fungerar jättesmidigt här, men det räcker att du expanderar verksamheten till Danmark så måste du även kunna hantera deras e-legitimation, säger Jason Coombes.

– Kommer du sen till Tyskland har de ytterligare ett helt annat system, för att inte tala om USA eller Afrika. I många delar av världen sker digital identitetsverifiering fortfarande med fysiska ID-dokument vilket kräver betydligt fler tekniska lösningar för företag som vill eller måste införskaffa likvärdig kundkännedom. Identitetsverifiering med en nationell e-legitimation som exempelvis MitID räcker i många fall inte heller för fullvärdig kundkännedom utan att förstärkas med exempelvis PEP och sanktionskontroller.

Olika länder, olika regelverk

I vissa branscher krävs fortfarande manuell hantering av kundkännedom eftersom de regulatoriska kraven är så komplexa. Men på de flesta områden, till exempel identitetsverifiering, går den här kontrollen idag att göra automatiskt.

– Det mänskliga ögat är inte lika bra på att verifiera id-handlingar som tekniska lösningar är. I dag finns teknik för att både digitalisera och automatisera id-kontrollen, och vårt system erkänner fler än 10 000 ID-dokumentmallar från fler än 170 länder, förklarar Jason Coombs.

Jason Coombes är COO på ZignSec.
Jason Coombes är COO på ZignSec.

Det innebära att oavsett vilket system landet erbjuder och oavsett vilken ID-handling som används av kunden kan ZignSecs system automatiskt, snabbt och noggrant identitetsverifiera personen på andra sidan. Genom att erbjuda den här bredden av lösningar blir ZignSec en ”one-stop-shop” för företag som behöver hjälp med identifieringslösningar samt hela spektrat av tjänster inom Know Your Customer (KYC).

– Vi jobbar med en aggregeringsmodell, inte bara i de nordiska länderna eller EU utan i hela världen.

Enklare, flexiblare och billigare

Och fördelarna med det här arbetssättet är många. För det första blir det enklare, för det andra blir det säkrare.

– Eftersom vi har flera olika lösningar för varje marknad blir våra kunder mindre utsatta om ett system går ner, för då kopplar vi bara på en annan lösning.

För det tredje blir det billigare.

– Eftersom vi tillhandahåller större volymer via våra leverantörer leder det till att vi oftast kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser. Dessutom blir det enklare för våra kunders ekonomiavdelningar. Istället för att de ska få sjutton olika fakturor från sjutton olika länder får de en enda faktura, från oss.

Dessutom kommer de regulatoriska kraven gällande identitetsverifiering och kundkännedom att öka i den digitala världen.

– De här kraven behöver heller inte bara komma från myndigheter. Till exempel har sajter för gig-jobbare börjat kräva identitetsverifiering för att minska bedrägerier, och flertalet länder överväger att införa autentiseringskrav av användare för sociala medier. Lägg därtill kraven på att strama upp krypto-marknaden så att inte det blir laglöst land så inser man att det kommer att bli ohållbart för internationella företag att inte ha en leverantör som erbjuder teknik för komplett och global KYC-efterlevnad via en enda anslutning.

Så kan du enkelt uppfylla alla KYC-krav på olika marknader via en plattform

Mer från ZignSec

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med ZignSec och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?