1515
Annons

Möjlighet att investera i ett bolag i kommersialiseringsfas som med en ny teknik är redo att förnya en föråldrad bransch

Luxbright AB är ett teknikföretag grundat år 2012 som utvecklar och säljer röntgenrör med mikrofokus. Med sin patenterade teknik utvecklar Luxbright en ny typ av röntgenrör som med en kostnadseffektiv ”plug-and-play” lösning ger skarpare bildupplösning än standardlösningar och adresserar marknaden inom non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsinspektion samt medicinsk radiologi. Luxbright är i kommersialiseringsfas och genomför nu en emission om 30,3 MSEK i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att skala upp verksamheten.
 
Luxbrights första produktserie, M-serien, kommer i versioner om 50, 120 eller 160 kV med en fokuspunkt som är mindre än 100µm, vilket är uppemot fem gånger mindre än ett standardrör, och ger således en avsevärt högre bildupplösning. De tre modellerna i M-serien är applicerbara på redan befintliga röntgensystem utan att modifieringar på varken röntgenröret eller kundens röntgensystem behöver göras, vilket således resulterar i lägre försäljningströsklar.
 
Luxbrights andra produktserie
, FM-serien, är under utveckling och förväntas levereras i pilotprojekt år 2021 för att sedan nå kommersiell tyngd år 2023/2024. Röntgenrören i FM-serien har med kallkatodrör lägre energikonsumtion och snabbare återanvändningsfrekvens än standardrör med varm katod. Denna teknik kan effektivitetsmässigt liknas vid hur LED-teknik har ersatt glödlampan, där en röntgenprodukt med rör från FM-serien kan drivas av batteri utan fast installation, vilket ger stora möjligheter att använda produkten på marknader där tillgång till röntgenteknik är begränsad.
 
”Luxbright står inför kommersialisering av sin första produktserie, som möjliggörs av kapitaltillskottet om 30,3 MSEK i samband med pågående emission. En stärkt kassa förväntas finansiera Bolaget fram tills år 2023, när lönsamhet prognostiseras till följd av ett stärkt varumärke och ökad försäljning av produkter ur M-serien. Kommersialiseringen av M-serien samt potentiella ramavtal med garanterade volymer kan utgöra starka värdedrivare i aktien fram tills år 2023, och FM-serien med sin unika teknik utgör en stark värdedrivare på längre sikt när produkten är färdigutvecklad och har nått en bredare kommersialisering. Analyst Group prognostiserar en omsättning om ca 55 MSEK år 2023, vilket med en applicerad målmultipel om P/S 3,0x och en diskonteringsränta om 16 % ger ett nuvärde om 3,5 kr per aktie”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs mer om Luxbright och pågående IPO
Läs Analyst Groups aktieanalys Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från ZipforceAnnons

Zipforces nylanserade elcykelkit får internationell uppmärksamhet

I en värld där allt fler sitter still medan bekväma prylar utvecklas och miljön mår sämre gäller det att tänka smart, hållbart och utanför boxen. Det menar Måns Bengtsson, grundare av Zipforce som snabbt kan förvandla vanliga cyklar till elcyklar.

– Vi har just slagit upp dörrarna för försäljning i Europa och dessutom lanserat den lättaste och det mest prisvärda elcykelkitet på marknaden, säger han.

När elcykeln introducerades på marknaden var succén snabbt ett faktum. Plötsligt kunde de som vanligtvis tog bilen till jobbet antingen cykla hela vägen eller på ett smidigt sätt ta sig till och från kollektivtrafik, och på så sätt bidra till ett minskat trafiktryck i städerna. Att investera i en ny elcykel innebär dock att ens gamla cykel lämnas i förrådet och en ny behöver produceras och transporteras, ofta från ett annat land – något som inte är optimalt för klimatet.

Brinner för återvinning

2020 lanserades den första produkten hos Zipforce, ett bolag som kombinerar smart teknologi med svensk ingenjörskonst och brinner för smart och kreativ återvinning. Det är det enda svenska bolaget som är med på EIT Urban Mobility Program, ett nytt EU-initiativ som satsar på start-ups som bidrar till ett mer hållbart och grönt sätt att transportera sig.

– Vi vill lösa trafik- och transportutmaningarna som finns i världen och samtidigt hjälpa till att reducera människans klimatpåverkan. Många äger redan en cykel i dag – varför behöva köpa en ny? Zipforce ger befintliga cyklar ett nytt liv och att den är portabel, vilket gör att den är smidig, minskar stöldrisken och gör att familjen kan dela.

Lättast på marknaden

Motorn är liten, smart och effektiv och Zipforce har sammanställt ett komplett kit med allt från batteri till pedalsensor för att göra installation och användande enkelt. Nu presenterar de två revolutionerande produkter som bara dagar efter lanseringen fått stor internationell uppmärksamhet: Zipforce Distance och den lättare versionen Zipforce Slim som enbart väger två kilo. 

– Det gör Slim till den lättaste produkten på marknaden. Båda är prisvärda, har tystare motorer och installationen är betydligt enklare då trampsensorn sitter trådlöst på cykelns pedalarm.

I samband med lanseringen har Zipforce slagit upp dörrarna för försäljning i Europa och de har redan siktet inställt på nya marknader.

– Vårt mål är att skapa ett hållbart, prisvärt och kul sätt för cykelanvändare att elektrifiera sin cykel och göra fysisk aktivitet både enklare och roligare, var man än befinner sig. Vi är glada att kunna bidra till att göra världen lite mer bekväm, utan att behöva tumma på faktorer runtomkring.

Läs mer om Zipforce här

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Zipforce och ej en artikel av Dagens industri

Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Alcadon Group AB (”Alcadon”) har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag (”NWC”), en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastrukturlösningar. Köpeskillingen uppgår till 31,5 MGBP på kassa och skuldfri basis varav ca 5,8 MGBP erläggs med nyemitterade aktier i Alcadon Group AB. Resterande kommer att finansieras genom befintlig kassa i Alcadon och refinansiering av befintliga lån på 130 MSEK tillsammans med ett nytt banklån på 250 MSEK med en löptid på 3+1 år.

  • NWC redovisade per den 30 juni 2022 en omsättning på 42,6 MGBP och ett underliggande EBITDA om 3,6 MGBP för de senaste tolv månaderna.
  • Köpeskillingen för aktierna fördelar sig på 20,8 MGBP kontant plus en apportemission av aktier i Alcadon, utifrån nyttjande av bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2022, motsvarande 5,8 MGBP baserat på Alcadons marknadsvärde 3 augusti 2022 till 16 augusti 2022. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MGBP kontant beroende på resultatförbättring i NWC kommande 36 månader.
  • Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på 8,8 baserat på underliggande EBITDA för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022.
  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 1,24 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på resultatet för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 380 MSEK efter förvärvet.
  • NWC konsolideras i Alcadon Group från och med Tillträdesdagen, vilket planeras till den 17 augusti 2022.

Networks Centre är en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastruktur med verksamhet i Storbritannien (lager och kontor i både England och Skottland) och Nederländerna. Cirka 40 procent av försäljningen kommer från segmentet kommersiella fastigheter (kablage och tillbehör), 30 procent från datacentersegmentet och 30 procent från fibernät (FTTX / B / H). De största kundkategorierna är installatörer, integratörer, datacenter och bredbandsoperatörer.

Genom "Networks Center Training Academy" erbjuder Networks Centre, som en av få distributörer i Europa, den internationella BICSI RCDD-ackrediteringen och ett stort antal skräddarsydda kurser och ackrediteringar.

Kunderbjudandet omfattar kompletta systemlösningar där Networks Centre tar på sig projektledarrollen med skräddarsydda lösningar. Företaget representerar ett stort antal välrenommerade, internationella tillverkare med fokus på premiumsegmentet.

Efter förvärvet kommer den nuvarande koncernchefen Duncan Lindsay att ta rollen som Senior Vice President UK inom Alcadon Group, där han också kommer att ingå i Alcadon Groups ledningsgrupp. Den nuvarande försäljningschefen James Reid kommer att ta över ansvaret som verkställande direktör för Networks Centre Group. Networks Centre kommer att förbli ett självständigt företag inom Alcadon Group i linje med Alcadons strategi att arbeta med decentraliserade resultatenheter.

”Genom förvärvet av Networks Centre etablerar sig Alcadon Group på en av de största och snabbast växande marknaderna för nätverksinfrastruktur i världen, Storbritannien. Dessutom har Networks Centre på kort tid framgångsrikt startat verksamhet i Nederländerna, där man för närvarande har en stark bas inom datacentersegmentet som kompletterar Alcadons nuvarande verksamhet i Benelux-regionen på ett mycket bra sätt. Idag har Networks Center en mycket stark ställning i Storbritannien, inte bara inom segmenten kommersiella nät och datacenter, utan är också en av få som framgångsrikt har etablerat sig som en välkänd aktör i den brittiska bredbandsutbyggnaden med ett komplett fibernätserbjudande. Företaget har ett utmärkt rykte bland både kunder och leverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Med överlappande och kompletterande produktportföljer, liknande strategi och värderingar, ett gediget systemlösningstänkande och goda leverantörsrelationer tyder allt på att Networks Centre och Alcadon Group kommer att kunna ge ett betydande bidrag till varandras utveckling.”

Sonny Mirborn,
Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB


Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-10 01:08 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se


www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera