Annons

Starkt förbättrat resultat för Lindex under tredje kvartalet 2020

Lindex presenterar idag sitt resultat och sin försäljning för tredje kvartalet 2020. En stark digital tillväxt och effektiva kostnadsåtgärder bidrog till ett kraftigt förbättrat delårsresultat. 

Lindex rörelseresultat för tredje kvartalet ökade med 88 MSEK och uppgick till 211 MSEK, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år (123 MSEK 2019). Företagets starka digitala försäljningstillväxt samt snabba och effektiva kostnadsåtgärder bidrog till den fina resultatutvecklingen. 

Med tydliga mål, effektiva kostnadsåtgärder och flexibla lösningar för att möta den starka digitala tillväxten har vi tillsammans lyckats vända utvecklingen. Vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat för tredje kvartalet och vi ökar till och med vårt resultat för årets första nio månader. Den totala försäljningen under kvartalet är tack vare tillväxten online nästan i nivå med motsvarande period föregående år, vilket är ett kvitto på vår snabba omställning för att möta kundernas behov. Vårt erbjudande tillsammans med våra genomförda åtgärder och alla medarbetares dedikerade insatser, under den fortsatt utmanande perioden, har varit helt avgörande för vår positiva utveckling”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex totala försäljning för tredje kvartalet minskade med 1 procent i lokala valutor och med 3,2 procent i SEK. Modeföretaget visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden under kvartalet för alla nordiska försäljningsländer. Lindex fortsatte sin starka tillväxt online med en försäljningsökning på 104 procent för tredje kvartalet. Företagets e-handel fördubblades och till och med tredubblades för vissa marknader, och försäljningen med externa online-partners mer än fördubblades under kvartalet. Totalt utgjorde den digitala försäljningen 13,2 procent av Lindex försäljning under kvartalet, jämfört med 6,4 procent samma period föregående år.

Den globala coronasituationen har inneburit stora utmaningar för branschen. För att framtidssäkra ett motståndskraftigt bolag med en lägre kostnadsstruktur initierade Lindex, i slutet av augusti, ett kostnadsreduceringsprogram på 150 MSEK.

”Att fortsätta anpassa vår verksamhet för att möta det förändrade kundbeteendet är en viktig del i vårt kostnadsreduceringsprogram som förväntas nå full effekt 2021. Vi intensifierar integreringen av våra försäljningskanaler och optimeringen av vår butiksportfölj är en annan viktig del. Våra butikers lägen och hyreskostnader är kritiska delar där det nya rådande läget har förändrat förutsättningarna. Vårt nuvarande butiksnätverk ger oss flexibiliteten att omförhandla och anpassa mer än en tredjedel av våra butiker årligen”, säger Susanne Ehnbåge.

För att framtidssäkra verksamheten fortlöper också modeföretagets kraftfulla satsningar inom den digitala utvecklingen, innovation och hållbarhet.

”Vi fortsätter att utveckla vårt konkurrenskraftiga och mer hållbara erbjudande med kundens behov i fokus. Framtiden kommer innebära fortsatta utmaningar men jag är säker på att vi med vårt fantastiska sortiment, i kombination med allas stora flexibilitet, engagemang och bidrag, kommer att möta även den kommande tiden på bästa möjliga sätt”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Lindex Q3 2020 pressrelease

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från TelenorAnnons

Företagens vanligaste misstag – när de satsar på IoT-teknik

Spräckta tidsplaner, överdrivet teknikfokus – och skenande kostnader.

Här är de vanligaste misstagen när företag ska satsa på uppkopplad teknik.

– Det viktigaste är att hitta ett tydligt kundvärde och en nytta alla förstår, säger Niklas Agerhem, affärsansvarig hos Telenor IoT.

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

Svårt att få företagets IoT-satsning att lyfta? Ni är inte ensamma. En undersökning Telenor gjort bland 100 svenska traditionella industribolag som lanserar IoT-teknik visar att endast ett av tio företag når 20 procent eller mer av sina uppsatta mål inom tre år. Det går alltså betydligt långsammare än förväntat för de flesta.

– Vi har gått tillbaka till deras målsättningar och vilka volymer de planerat att koppla upp och jämfört de siffrorna med läget tre år senare. Ett trettiotal bolag djupintervjuade vi. Där insåg vi att endast tre bolag lyckats nå sina mål fullt ut, berättar Niklas Agerhem.

– Fasen där man bestämmer varför man ska koppla upp sina produkter är oerhört viktig. Att ställa sig frågan vilket kundvärde detta ger är steg ett, och svaret på den frågan måste sedan förankras hos företagsledningen. De måste ge någon mandatet att genomföra uppdraget. Det kanske överraskar vissa, men det handlar om att driva en affärstransformation, säger Agerhem och fortsätter:

– Istället är det rätt vanligt att man fastnar i teknikdiskussioner och att en för stor del av budgeten går åt till att bygga ”den perfekta teknikplattformen”. Risken är att man bygger tekniken isolerat från omgivningen och att man utvecklar något annat än vad att kunden behöver.  

Kostanden per produkt blev för hög

Utifrån undersökningen går det också att dra slutsatsen att de allra flesta underskattar hur lång tid IoT-satsningarna kommer att ta – att få till en fungerande teknisk lösning är bara ett av stegen för att bygga upp den uppkopplade verksamheten.

– I djupintervjuerna diskuterade vi mycket med bolagens affärschefer kring return on investment och problem man hade upplevt runt detta. Även när man kunde påvisa starkt kundvärde var det vanligt att man överskattat både storlek och snabbhet för nya intäktsströmmar. Det som också var gemensamt var att projekten kostade mer och tog längre tid än beräknat. I flera fall hade man byggt lösningar för att hantera hundratusentals produkter, men hade endast kopplat upp en bråkdel. Kostnaden utslagen per produkt blev då för hög. När tekniken dessutom senare krävde generationsskifte och nya investeringar så stod man inför jobbiga vägval kring hur man skulle gå vidare. 

Men hur vet man när man ska satsa eller bromsa i dessa satsningar?

– Ibland måste man bara bestämma sig för ett spår och köra på. Viktigast är att ha en tydlig kontakt med kunderna, löser satsningen deras problem skapar du kundlojalitet och en bättre upplevelse. 

Agerhem konstaterar att många bolag fastnar på vägen när IoT-satsningarna inte riktigt går som planerat. Många gånger behöver man ny kompetens inom områden som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. En enkel lösning kan då istället vara att ta hjälp utifrån – vilket gäller både rådgivning och tjänster:

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med kunder som behöver göra precis det här. Vi kan se de vanliga problemen som dyker upp och hantera dessa. Man får tillgång till teknik och uppkoppling utan att behöva göra något själv. Det gör också att man snabbt får en lösning i handen, tiden innan något går ut till kund blir rejält kortare.

Han målar upp ett exempel med ett ventilationsföretag som såg fördelarna i uppkopplad teknik, men inte riktigt visste hur man skulle ta sig an IoT-satsningen:

– De valde att jobba med vår färdiga tjänst. De slapp lägga tid på utveckling och göra egna misstag när man bygger själv. Istället berättade de för oss vilken typ av information de behöver få ut av sin uppkopplade utrustning och vi löste det. De kunde snabbt presentera lösningen framför kund och få feedback. Förutom mindre investeringar så kan de lägga mer krut på att driva förändringsresan med sina kunder. 

Så tacklar ditt företag utmaningarna med IoT 

 

 

Mer från Telenor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Telenor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera