1515

Starkt förbättrat resultat för Lindex under tredje kvartalet 2020

Lindex presenterar idag sitt resultat och sin försäljning för tredje kvartalet 2020. En stark digital tillväxt och effektiva kostnadsåtgärder bidrog till ett kraftigt förbättrat delårsresultat. 

Lindex rörelseresultat för tredje kvartalet ökade med 88 MSEK och uppgick till 211 MSEK, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år (123 MSEK 2019). Företagets starka digitala försäljningstillväxt samt snabba och effektiva kostnadsåtgärder bidrog till den fina resultatutvecklingen. 

Med tydliga mål, effektiva kostnadsåtgärder och flexibla lösningar för att möta den starka digitala tillväxten har vi tillsammans lyckats vända utvecklingen. Vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat för tredje kvartalet och vi ökar till och med vårt resultat för årets första nio månader. Den totala försäljningen under kvartalet är tack vare tillväxten online nästan i nivå med motsvarande period föregående år, vilket är ett kvitto på vår snabba omställning för att möta kundernas behov. Vårt erbjudande tillsammans med våra genomförda åtgärder och alla medarbetares dedikerade insatser, under den fortsatt utmanande perioden, har varit helt avgörande för vår positiva utveckling”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex totala försäljning för tredje kvartalet minskade med 1 procent i lokala valutor och med 3,2 procent i SEK. Modeföretaget visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden under kvartalet för alla nordiska försäljningsländer. Lindex fortsatte sin starka tillväxt online med en försäljningsökning på 104 procent för tredje kvartalet. Företagets e-handel fördubblades och till och med tredubblades för vissa marknader, och försäljningen med externa online-partners mer än fördubblades under kvartalet. Totalt utgjorde den digitala försäljningen 13,2 procent av Lindex försäljning under kvartalet, jämfört med 6,4 procent samma period föregående år.

Den globala coronasituationen har inneburit stora utmaningar för branschen. För att framtidssäkra ett motståndskraftigt bolag med en lägre kostnadsstruktur initierade Lindex, i slutet av augusti, ett kostnadsreduceringsprogram på 150 MSEK.

”Att fortsätta anpassa vår verksamhet för att möta det förändrade kundbeteendet är en viktig del i vårt kostnadsreduceringsprogram som förväntas nå full effekt 2021. Vi intensifierar integreringen av våra försäljningskanaler och optimeringen av vår butiksportfölj är en annan viktig del. Våra butikers lägen och hyreskostnader är kritiska delar där det nya rådande läget har förändrat förutsättningarna. Vårt nuvarande butiksnätverk ger oss flexibiliteten att omförhandla och anpassa mer än en tredjedel av våra butiker årligen”, säger Susanne Ehnbåge.

För att framtidssäkra verksamheten fortlöper också modeföretagets kraftfulla satsningar inom den digitala utvecklingen, innovation och hållbarhet.

”Vi fortsätter att utveckla vårt konkurrenskraftiga och mer hållbara erbjudande med kundens behov i fokus. Framtiden kommer innebära fortsatta utmaningar men jag är säker på att vi med vårt fantastiska sortiment, i kombination med allas stora flexibilitet, engagemang och bidrag, kommer att möta även den kommande tiden på bästa möjliga sätt”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Lindex Q3 2020 pressrelease

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SPPAnnons

Så undviker du vanliga missen för internationella företag

Mer än 30 procent av de svenska medelstora företagen har i dag delar av sin verksamhet utomlands. Samtidigt är det inte ovanligt att internationella företag – oftast omedvetet – har svårt att leva upp till lokala regelverk när de sänder personal utomlands. 

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet vid en global expansion 

Enligt Anna Svedman, chef för internationell affär på SPP Konsult, kan regelverksmissar bero på att man som arbetsgivare inte har insett innebörden av olika anställningsformer för regeltillämpningen. Eller att man helt enkelt förbisett att den utlandsutsända borde ha tillhört ett visst kollektivavtal även under utsändningen.

 – I praktiken kan dessa fall leda till att företaget inte följer gällande kollektivavtal. Ofta leder den typen av regelmiss till onödigt administrativt krångel, men det kan även ge ekonomiska konsekvenser, säger hon.  

Anställningsformen styr

En orsak till att svenska företag kan gå emot gällande regelverk är missar i definitionen av anställningsform. Anställningsformen styr vilka regelverk som gäller för socialförsäkringstillhörigheten, och bestämmer exempelvis möjligheten att stå kvar i hemlandets system, om man måste gå in i värdlandets system eller hitta en internationell lösning. 

– Det första steget för en lyckad utlandsutsändning är att fastställa ett tydligt syfte med uppdraget. Utifrån detta kan du utreda vilken omfattning och längd på utsändningen som krävs för att uppnå syftet med uppdraget – alltså vilken anställningsform som gäller.

Vilket land den utsända skickas till styr också vilka regelverk som tillämpas. Om personen exempelvis skickas till ett land inom EU gäller EU-förordningen 883/004, som reglerar rörligheten på den inre marknaden och socialförsäkringstillhörigheten. 

– När du väl har identifierat vilka regelverk som gäller kan du utifrån detta samt företagets egen pensionspolicy, ta fram en pensionsplan för den utlandsutsända. Här är det viktigt att upprätta ett tydligt upplägg för övriga försäkringar såsom sjukvårdsförsäkring och andra riskförmåner. Det minskar risken för fel längre fram. 

Ta hjälp av extern expertis

För att hitta rätt i djungeln av regelverk och processer kan du också ta hjälp av extern expertis, betonar Anna Svedman. Med hjälp av oberoende pensionskonsulter som är specialiserade på frågor rörande internationell personal kan du underlätta administrationsbördan för ditt företag, och undvika fel som leder till onödiga kostnader och krångel.  

– Vi på SPP hjälper mer än dig och ditt företag att skapa ett attraktivt förmånspaket även för era internationella medarbetare. För oss är det en självklarhet att kunna stötta upp och säkerställa en smidig process inför, under och efter en utlandsutsänding. 

Ta del SPPs fem steg för att lyckas med pensionspusslet vid en global expansion 

 

 

Mer från SPP

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SPP och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?