Annons

HEXPOL Delårsrapport Januari - september 2020

JULI - SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 3 328 MSEK (4 244).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 593 MSEK (583).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 17,8 procent (13,7).
 • Resultat efter skatt ökade till 426 MSEK (355).
 • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,24 SEK (1,03). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent till 1,24 SEK (1,27).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 773 MSEK (812).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (100).
 • Väsentlig händelse efter periodens utgång: Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 2,30 SEK per aktie (2,25).

JANUARI - SEPTEMBER 2020

 • Försäljningen uppgick till 10 022 MSEK (11 734).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 1 389 MSEK (1 720).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,9 procent (14,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 953 MSEK (1 206).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,77 SEK (3,50). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 21 procent till 2,94 SEK (3,74)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 525 MSEK (1 875).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 76 MSEK (100).

Tredje kvartalet 2020 visade på en försäljning om 3 328 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med föregående kvartal positivt påverkat av efterfrågan som börjat återhämta sig. Samtidigt sjönk försäljningen med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den lägre försäljningen orsakades av Covid-19 och dess påverkan på såväl de länder vi befinner oss i samt de kunder som vi förser med våra produkter samt lägre försäljningspriser. Under tredje kvartalet fortsatte vi också sänka kostnaderna jämfört med tidigare kvartal. Det gör att vi levererade ett mycket starkt justerat EBIT om 593 MSEK (583), vilket motsvarar en marginal om 17,8 procent (13,7). Samtidigt genererades ett bra operativt kassaflöde om 773 MSEK (812).
HEXPOLs erfarna och decentraliserade organisation fortsätter visa sin styrka i situationer som denna med stora och skiftande utmaningar. Varje enhet agerar snabbt och anpassar sig till de lokala förutsättningar, dels för att kunna supportera våra kunder men också för att säkerställa vår finansiella position.
Covid-19 pandemin gör att osäkerheten framöver är fortsatt stor. Vi tror dock att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss möjligheter att ytterligare bygga vår marknadsposition.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Tillförordnad VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

Följande bilagor finns för nedladdning:
HEXPOL delårsrapport januari-september 2020

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Atlant FonderAnnons

Räntor bättre än börsen 2023?

Räntor på företagsobligationer är på rekordhöga nivåer med en avkastningspotential på 8-10 procent. Samtidigt är osäkerheten kring konjunkturen stor och frågan är vilken avkastning aktiemarknaden kommer ge 2023?

Svaret på den frågan har vi inte men vi kan konstatera att ränteplaceringar idag är ett mycket intressant alternativ med sin rekordhöga avkastningspotential. 

Atlant Fonder har flera fonder i riskklass 3 (av 7) med fokus på att skapa en stabil avkastning och en hög andel positiva avkastningsmånader. Atlant Opportunity är vårt flaggskepp och på ett års sikt ser vi en avkastningspotential på en bra bit över tio procent. En viktig del i förvaltningen är att kunna agera köpare när andra är säljare. 

-Vi har under året företrädesvis köpt obligationer med kortlöptid. De senaste månaderna har obligationer med längre löptid kommit ner på riktigt attraktiva nivåer så nu investerar vi i även i dessa, och skapar ännu bättre förutsättningar för en riktigt hög avkastning. Atlant Opportunity är den fond i riskklass 3 (dagligt handlad, SEK-nominerad) som gett högst avkastning de senaste tre respektive fem åren, säger Taner Pikdöken, fondförvaltare på Atlant Fonder.

Lär mer här 

Gröna metaller är framtidens energi

En spännande aktiefond är Atlant Green Tech Metals som är en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material och förädling till recycling. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet i linje med EU-taxonomins hållbarhetskrav och följer FN:s Global Compact kriterier. 

-Inom 30 år ska vi ha gått från 80 procent fossilt till minst 80 procent grön energi. En gigantisk förändring som bara tagit sin början. Efterfrågan på nytt hållbart framställt material och ny teknologi växer kontinuerligt. Ett exempel med hög tillväxt är elbilsförsäljningen som väntas öka med 18 gånger fram till 2030. Vi har valt ett brett fokus i fonden med företag som investerar i materialcykeln för omställningen inom energi- och transportsektorn, berättar fondförvaltaren Mattias Gromark.  

Sedan starten 1 oktober 2021 har fonden gått ca 15 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen.

Lär mer här  

Om Atlant Fonder 

Atlant Fonder är ett fristående, entreprenörsdrivet fondbolag grundat 2006. De erbjuder ett brett fondutbud med fokus på kapitalbevarande strategier och förvaltar fem alternativa fonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. 

Deras motto är att alltid vara köpare när ”alla” andra är stressade säljare.  Fondförmögenheten växte med 2,5 miljarder 2021 och uppgår nu till drygt 7 miljarder.  

Lär mer här och kontakta Atlant Fonder på info@atlantfonder.se eller 046-39 39 69.

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Dela på LinkedIn 

Dela på Twitter 

Dela på Facebook 

Dela via mail 

 

Mer från Atlant Fonder

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atlant Fonder och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera