Annons

Bioextrax påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

Bioextrax AB (publ) har ingått ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Vid lyckad utvärdering innebär detta en mycket stor kommersiell möjlighet för Bioextrax. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Bioextrax har under året vidareutvecklat en process för att på ett mycket kostnadseffektivt sätt omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till ett proteinhydrolysat som har en fördelaktig aminosyraprofil och som är mycket lätt för djuren att ta upp i matsmältningen. Den vidareutvecklade processen är i patentansökanstadiet och vi förväntar oss ett positivt utfall från patenteringsprocessen.

Efter ett antal månaders diskussioner och analyser vill nu företaget gå vidare till ett mer intensivt utvärderingsprojekt på fyra månader, för att bland annat ytterligare utvärdera slutprodukten och slutföra kostnadsberäkningar. Därefter ska utfordringsförsök genomföras. Så snart som möjligt därefter är planen att påbörja kommersialisering. Företaget har meddelat att den produkt som Bioextrax process producerar har försäljningspotential i ett par olika segment inom djurfoder. Den input Bioextrax fått från företaget gällande marknadspotential och deras målsättningar innebär en successiv uppskalning av produktionen år för år för att nå 100 000 ton produkt årligen inom 5 år, på en redan utvald stor geografisk marknad. Utöver denna första marknad finns potential att adressera andra stora geografiska marknader. Företaget har tillgång till både intern produktionskapacitet och produktion via kontraktstillverkare, vilket borgar för snabb uppskalning av produktionen så snart tester och marknadsintroduktion är klara.

”Vi är mycket nöjda med hur snabbt detta företag har arbetat med de initiala utvärderingarna och att de nu är redo för ett intensivt utvärderingsprojekt. De säger att den produkt man kan tillverka med vår process har ett stort användningsområde inom ett par olika segment av djurfoder (bl.a. aqua feed och pet food) och att de siktar på storskalig försäljning snarast möjligt. Förhandlingar kring licensavgift och royalties till Bioextrax kommer påbörjas under detta utvärderingsprojekt. För att redan nu ge en fingervisning, så ger relativt konservativa antaganden om licensavgift och royalty till Bioextrax årliga licensintäkter överstigande 50 MSEK vid produktion av 100 000 ton per år. Då det ser ut som vi har goda möjligheter att få patent på processen, så ser vi framför oss att ett framtida kommersiellt avtal skrivs på uppåt 20 år. Det som gör det hela extra spännande kommersiellt är att tillgången till fjädrar är otroligt stor och att kostnaderna för dessa är väldigt låga, vilket är en möjliggörare för att skapa en stor marknad, på både kort och lång sikt. Detta är givetvis väldigt stort och spännande, och just nu fokuserar vi på att leverera i det utvärderingsprojekt som ska pågå de närmaste fyra månaderna och sedan ta det steg för steg”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET, den 21 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från EKNAnnons

Så gör du en perfekt låneansökan – enligt banken

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.
Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB.

I tuffa tider behöver företag ofta extra finansiering – samtidigt kan det vara svårare att få lån. Men du kan förbättra dina chanser att få finansieringen som ditt företag behöver. Här ger Fredrik Josefsson från SEB sina fyra tips för hur du ska förbereda din låneansökan och ditt möte med banken.

Läs mer om hur du kan säkra finansiering för din exportaffär

Fredrik Josefsson är Head of Entrepreneurs & High Growth på SEB. Som initiativtagare till SEB:s tillväxthub Greenhouse har han sett 5 000 svenska företag växa och han vet därför vilken roll extern finansiering spelar i företagens utveckling. Men hur säkrar man som företagare den så viktiga finansieringen från banken? Fredrik Josefsson säger att den enskilt viktigaste faktorn för huruvida ett lån beviljas – oavsett marknadsklimat – är återbetalningsförmågan.

– Att vi ser att lånet kan betalas tillbaka är det som fäller avgörandet. Det gäller oavsett det allmänna marknadsläget, men i oroliga tider som dessa är det ännu viktigare.

För att visa på god återbetalningsförmåga gäller det att noga förbereda er låneansökan och mötet med banken. Här är Fredrik Josefssons fyra tips för hur du får banken att säga ja.

1. Räkna, resonera och prognosticera

Att visa på starka finanser är viktigt i mötet med banken. I det ingår att kunna resonera kring frågor som hur stabil er bransch eller verksamhet är i oroliga tider, hur trygg företagets kundbas är och hur kundernas köpbeteende kan påverkas av stigande priser. Visa detta i olika prognoser.

– Kassaflöden, balansräkning, orderingång, tillväxt – det finns en rad prognoser som banken vill se när vi tittar på en låneansökan. Vill du imponera på oss är mitt tips att ta höjd för olika händelseutvecklingar. Visa upp både en konservativ och en realistisk prognos, säger Fredrik Josefsson.

2. Visa på kostnadskontroll

Enligt Fredrik Josefsson är det viktigt att kommunicera att företaget förstår det nuvarande marknadsläget. Just nu är det synonymt med att visa på god kostnadskontroll.

– Vi vill gärna se att det finns flexibilitet och att ni har möjlighet att snabbt skala ned vid behov. Även här är det bra att presentera olika scenarier. Vad händer till exempel med era marginaler om en leverantör höjer sina priser och vilka alternativa lösningar har ni då? Kan ni till exempel outsourca vissa tjänster om det behövs och därmed sänka era fasta kostnader så är det bra att lyfta.

3. Minska finansieringsbehovet och bankens risk

Genom olika metoder kan företag minska både sina finansieringsbehov och den risk som banken tar på sig när den lånar ut pengar till företaget. Båda åtgärderna gör det lättare att få finansieringen i hamn.

För att minska ert finansieringsbehov kan ni exempelvis försöka sänka era kostnader eller öka användningen av förskottsbetalningar inom verksamheten. För att minska bankens risk kan ni ta in en aktör som Exportkreditnämnden, EKN, i en affär som har koppling till export.

– Eftersom EKN kan dela risk med oss på banken så gör deras medverkan det lättare för oss att säga ja. Dessutom är ett samarbete med EKN ännu ett tecken på att företaget verkligen tänker till och har kontroll på situationen, säger Fredrik Josefsson.

4. Låt företagsrådgivaren vara rådgivare

Inte alla företag ser bankens företagsrådgivare som en faktisk rådgivare, och det kan vara en miss i sig. Bankens rådgivning innebär en fördjupad kontakt som ger företaget värdefulla insikter om banken och vice versa.

– Vi uppmuntrar till dialog, särskilt nu. Dialogen är viktig för att vi ska förstå alla mjuka värden som finns i bolaget och det kan verkligen göra skillnad. I vår rådgivning kan vi också hantera saker som vi själva vet är viktiga för banken när det kommer till finansiering, säger Fredrik Josefsson.

Läs mer om hur EKN:s garantier kan hjälpa banken att finansiera nya exportsatsningar

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera