Annons

Skärgårdsstiftelsen planterar nya ekar i Häringe

– Fantastiskt att vi kan bidra till att nyskapa viktiga naturmiljöer som kan upplevas och göra nytta i flera hundra år framåt.

Nu nyplanterar Skärgårdsstiftelsen ekar i Häringe, ett område på Södertörn som är känt för sina gamla ekar och ekskogar. De flesta av ekarna här är mellan 150 och 250 år gamla och åldern återspeglar hur det ser ut i de flesta eklandskap som vi idag betraktar som mycket värdefulla både ur ett biologiskt och kulturhistoriskt perspektiv.

Naturreservatet Häringe drabbades hårt av barkborreskador på granskog som planterats på 60-talet, ofta på marker som tidigare var åker- eller hagmark. Den skogen har vi behövt ta ner eftersom stora delar riskerar att dö och även sprida barkborren vidare i landskapet. I det här området påbörjar nu Skärgårdsstiftelsen en satsning på nyplantering av ek.Naturvårds- och miljöchef Karin Strandfager: ”Arbetet med naturvård är alltid långsiktigt men det som är så speciellt med det här ekprojektet är det extremt långa tidsperspektivet. Ingen av oss kommer att få se de här ekplantorna när de är stora och vuxna ekar men tack vare det eklandskap som redan bevarats på Häringe så kan vi ändå tänka oss hur det kommer att se ut i framtiden. Det känns fantastiskt att Skärgårdsstiftelsen kan bidra till att nyskapa viktiga naturmiljöer som kan upplevas och göra nytta i flera hundra år framåt. ”

Över tusen arter kopplade till eken 
Eken står i en klass för sig när det gäller värdet för den biologiska mångfalden, över tusen olika arter är kopplade till eken. Den biologiska mångfalden styr hur starkt och motståndskraftigt vårt ekosystem är. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) gjorde nyligen en inventering där man konstaterade att det råder stor brist på yngre ekskogar. Därför är Skärgårdsstiftelsens satsning på nyplantering av ek mycket viktig för framtidens ek-landskap. ”Ekens livscykel ger också ett hisnande historiskt perspektiv. Det inte är ovanligt att den kan bli upp till 400-500 år gammal och om den får ligga kvar efter att den har dött så fortsätter den att ha ett mycket stort biologiskt värde några hundra år till. Några av de ekar som vi planterar idag kan alltså ha ett värde för den biologiska mångfalden för 800 år framåt” säger Naturvårdsförvaltare Anders Berglund.

En satsning för framtiden 
Skärgårdsstiftelsens Vd, Anna Waxin, besökte igår Häringe och fick då själv möjligheten att planera några ekar.”Det är en häftig naturupplevelse i sig att få vara med och plantera ekar för framtiden. Vi hoppas att den satsning som Skärgårdsstiftelsen nu gör för biologisk mångfald ska komma många besökare till glädje. Häringe naturreservat är storstadsnära och tillgängligt, jag hoppas vi får se fler besökare här framöver”, avslutar Anna Waxin. 

Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin planterar ekar i Häringe naturreservat.

 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 6, Skeppsholmen
PR-chef  Ulrika Palmblad-Wennergren, Mail: ulrika.palmblad-wennergren@skargardsstiftelsen.se
Tel: 08-123 124 30
www.skargardsstiftelsen.seSe fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från EKNAnnons

Analytiker: ”Här finns ett guldläge för svenska leverantörer”

André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika – bland annat Peru.
André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika – bland annat Peru.

Länder i den så kallade Stillahavsalliansen spelar en nyckelroll i den pågående gröna omställningen. Där finns även goda möjligheter för svenska exportbolag att ta ett kliv framåt.

Så kan du få hjälp att bankfinansiera din internationella satsning 

Det menar André Lundvall, landriskanalytiker på EKN, Exportkreditnämnden. Han pekar ut flera lovande marknader i Latinamerika och de branscher som har särskilt mycket att hämta.

Hur tror du att svensk export till Latinamerika kommer att utvecklas de kommande åren?

– Just nu är den globala konjunkturen vad den är. Vi har sett en årslång nedgång i tillväxten och det påverkar alla regioner världen över. Trots det finns potential för Latinamerika att utvecklas starkt de kommande åren och bli en spännande partner för svensk export.

Vad beror det på?

– De latinamerikanska ekonomierna är i mångt och mycket beroende av råvarupriser. Nu kan man vänta sig att råvarupriserna är fortsatt höga ett par år framåt och det är positivt. Marknaderna här kan också få ett lyft av trenden mot ökad regionalisering, i och med att de nu kan locka företag från USA som tidigare har haft produktion i exempelvis Kina.

Vilka marknader kan vara intressanta om man vill börja exportera till Latinamerika?

– I dag mottar Brasilien en tredjedel av den svenska exporten till Latinamerika, men jag tycker att man kan ta avstamp i den så kallade Stillahavsalliansen som består av Mexiko, Peru, Colombia och Chile. Likt Sverige är de mindre ekonomier i en global värld. De är därför handelsfrämjande och relativt öppna ekonomier.

Finns det någon bubblare med hög potential bland marknaderna i regionen?

– Ecuador är den marknad i regionen som har har vuxit mest för EKN i procentuella termer de senaste åren. Svenska företag exporterar bland annat kartong och papper till deras livsmedelsindustri som blir förpackningar till bananer, blommor, skaldjur och så vidare. Ecuador har egentligen ett svagt makroekonomiskt ramverk och en affärsmiljö med förbättringspotential, men de affärer som EKN stöttar fungerar mycket bra. Troligtvis är det kopplat till att de svenska bolagens kunder exporterar produkterna vidare till omvärlden och därför är oberoende av den svagare inhemska marknaden.

För vilka svenska branscher kan Latinamerika vara särskilt intressant?

– Bolag inom gruvindustrin och deras underleverantörer har mycket att hämta här. Latinamerika har nämligen mycket stora reserver av nyckelråvaror kopplade till den pågående gröna omställningen – Chile och Peru sitter exempelvis på 60 procent av jordens kopparreserver. I detta finns ett guldläge för svenska leverantörer till gruvsektorn som har expertis inom hållbar gruvteknik. De kan bidra till att driva omställningen på sätt som är hållbara för både klimatet och för dem som berörs av gruvverksamheten på plats.

De senaste åren har vi sett gott om svajande valutakurser. Kan det komma att påverka den svenska exporten till Latinamerika?

– Ja, i alla fall indirekt. Dollarn har stärkts ordentligt sedan början av 2020 och den brasilianska realen har till exempel försvagats med 30 procent mot den. Eftersom utländska affärer regelmässigt görs i dollar eller euro – och mycket görs på avbetalning – har utvecklingen varit väldigt kostsam för lokala importörer. Framåt tror jag att allt fler köpare kommer att efterfråga finansiering i lokal valuta för att undvika en liknande situation. Det är något som EKN kan hjälpa exportörer med att erbjuda, vilket kan göra det än mer attraktivt att välja svenska leverantörer.

Finansiera nästa steg på din tillväxtresa med EKN:s garantier

 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera