Hoppa till innehållet

Annons

Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland

Pressrelease

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet ("Hautalampi"; "projektet") i östra Finland. Borrningskampanjen har bekräftat en utökad resurspotential mellan 800 och 1400 meter med en ihållande Ni-Co-Cu-mineralisering utmed utsträckningen från tidigare beräknad mineralresurs. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

 • Fas 1-borrningen är genomförd vid Hautalampi-projektet i centrala Finland. Totalt 29 borrhål färdigställdes omfattande sammanlagt 3769 meter. Mer än 1000 prover har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu och slutliga analysresultat förväntas inom 6-8 veckor.
 • Borrningen inriktade sig på att undersöka utbredningen av mineralresursen i fyndigheten Blue Sky-zonen som ligger längs utsträckningen av tidigare konstaterad mineralresurs.
 • Borrningen har bekräftat en utökning av resurspotentialen på mellan 800 meter och 1400 meter omfattande en ihållande Ni-Co-Cu mineralisering längs utsträckningen från tidigare mineralresursberäkningar. Höjdpunkter i analyserna är:
  • 2.0m @ 0.45% Co, 0.63% Ni, 0.29% Cu (1.85% NiEq)[1] från 51m (HA20-018)
   • inkluderande 0.5m @ 1.59% Co, 1.40% Ni och 0.26% Cu (5.32% NiEq) från 52.5m
  • 4.5m @ 0.31% Ni, 0.01% Co (0.35% NiEq) från 75.5m (HA20-017), och
  • 4.0m @ 0.26% Ni, 0.02% Co (0.33% NiEq) från 138m (HA20-017)
  • 1.0m @ 0.37% Ni, 0.19% Co och 0.29% Cu (0.96% NiEq) från 59m (HA20-016), och
  • 6.3m @ 0.25% Ni, 0.05% Co, 0.1% Cu (0.41% NiEq) från 71m (HA20-016)
  • 2.4m @ 0.47% Ni och 0.03% Co (0.55% NiEq) från 74m (HA20-005)
  • 4.75m @ 0.30% Ni och 0.03% Co (0.33% NiEq) från 84.25m (HA20-001)

”Vi är imponerade av projektets framsteg hittills där borrningarna har slutförts långt före tidplanen. Det är även uppmuntrande att se vad FinnCobalt har sett i borrningarna och att de första analysresultaten bekräftar våra förväntningar. Den högkvalitativa sektionen med 1,59% kobolt och 1,40% nickel är särskilt intressant och bekräftar projektets potential. Vi ser fram emot att få de återstående analysresultaten under de kommande veckorna”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

FinnCobalt har meddelat företaget att fas 1-borrningen har slutförts vid Hautalampi-projektet. Alla borrhål slutfördes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi. Borrningsprogrammet fas-1 är det första som slutförts sedan företaget tillkännagav möjligheten att förvärva projektet i maj 2020[1]. Borrningarna var inriktade på att bestämma utbredningen av mineralresursen längs med utsträckningen från den tidigare mineralresursberäkningen NI43-101, som omfattade 3,15Mt @ 0,43% Ni, 0,35% Cu och 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 m (fig. 1).

Mer än 1000 prover har hittills lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry i Outokumpu. Borrningarna har bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu-sulfider och utvidgningen av resurspotential är mellan 800 meter och 1400 meter längs med utsträckningen av den tidigare fastställda mineralresursen. En oavbruten mineraliseringszon innehållande Ni-Co-Cu-sulfider har påträffats innefattande även högkvalitativ Co-Ni-mineralisering (fig. 2).

Höjdpunkter i analyserna är:

Borrhål_ID Från (m) Till (m) Int. (m) Ni (%) Co (%) Cu (%) NiEq (%)
HA20-018 51.00 53.00 2.00 0.63 0.45 0.29 1.85
inkl. 52.20 52.70 0.50 1.40 1.59 0.26 5.32
89.40 91.00 1.60 0.28 0.08 0.17 0.55
HA20-017 62.50 64.00 1.50 0.36 0.02 0.00 0.40
75.50 80.00 4.50 0.31 0.01 0.01 0.35
inkl. 75.50 77.00 1.50 0.39 0.02 0.01 0.44
91.00 92.00 1.00 0.30 0.03 0.03 0.39
138.00 142.00 4.00 0.26 0.02 0.02 0.33
inkl. 138.00 139.00 1.00 0.37 0.05 0.08 0.52
149.00 150.00 1.00 0.25 0.02 0.25 0.41
HA20-016 59.00 60.00 1.00 0.37 0.19 0.29 0.96
71.00 77.30 6.30 0.25 0.05 0.10 0.41
inkl. 75.00 76.00 1.00 0.29 0.05 0.09 0.44
HA20-005 74.00 76.40 2.40 0.47 0.03 0.01 0.55
inkl. 75.70 76.40 0.70 0.88 0.08 0.04 1.08
HA20-001 84.25 89.00 4.75 0.30 0.01 0.00 0.33
inkl. 88.00 89.00 1.00 0.65 0.03 0.00 0.73

Eurobattery Minerals är mycket inspirerande av de första analysresultaten som bekräftar potentialen av ekonomiska nivåer av den Ni-Co-Cu-mineralisering som finns utanför det tidigare kända mineralresursområdet. Den högvärdiga sektionen av kobolt och nickel är av särskilt intresse som ett tillägg till den högkvalitativa mineralresursen.

FinnCobalt har informerat Eurobattery Minerals att efter geologisk loggning och kärnkartering så kommer alla återstående analyser att erhållas under kommande 6-8 veckor. Efter att de slutliga analyserna inkommit, så kommer FinnCobalt och Eurobattery Minerals att utvärdera alla borrningsresultat och planera nästa steg i den utvidgade borrningen för att undersöka resursens utbredning samt att utföra inledande genomförbarhetsstudier.

Fig.1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Nyligen färdigborrade hål är markerade med röda punkter.

Fig.2. Borrhål HA20-018 med en massiv sulfidzon från 51.4 till 52.4m. Analysintervall 2m @ 0.45% Co, 0.63% Ni, 0.29% Cu (1.85% NiEq) från 51m, inkluderande 0.5m @ 1.59% Co, 1.4% Ni, 0.26% Cu (5.32% NiEq) från 52.2m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/en/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se pressmeddelande från den 11 maj, 2020 ” Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva”

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Luleå Tekniska UniversitetAnnons

Vi behöver ett helt nytt systemtänk kring dagvatten

Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.
Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Ökande vattenbrist och allt fler översvämningar tillsammans med en allt högre belastning på vår miljö innebär att vi måste tänka om när det gäller vattenhantering. Luleå tekniska universitet koordinerar två kunskapscenter, Drizzle och Dag&Nät, som har utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande. 

Vattenbrist och översvämningar är inte längre ett problem som endast finns på andra sidan jorden, utan något som även påverkar oss i Sverige. Med en ökande medvetenhet om dessa problem blir det allt tydligare att vi måste tänka om när det gäller hanteringen av vårt vatten.

– Historiskt har vi i Sverige länge haft god tillgång till vatten med bra kvalitet. Men nu när vatten är en bristvara även här, måste vi våga ändra vårt beteende och de lösningar och system som ska bidra till omställningen. Det är kanske inte nödvändigt att spola våra toaletter med rent dricksvatten, till exempel, säger Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Läs mer om VA-teknik här 

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet ligger i frontlinjen av forskning om dagvatten. Mycket tack vare de två kunskapscentren, Drizzle och Dag&Nät, som bland annat fokuserar på metoder och system som kan hjälpa oss att återanvända vatten och samtidigt minska vattenförbrukningen och energikostnaderna.

Läs mer om Drizzle här 

– Vi behöver få en ny helhetssyn på systemnivå för att kunna hantera vatten på ett mer hållbart vis. Det innebär bland annat att betrakta dagvatten och avloppsvatten som resurser och hitta nya användningsområden som kan ersätta användandet av dricksvatten, säger Maria Viklander.

Forskningen i både Drizzle och Dag&Nät sker i nära samverkan med privata och offentliga aktörer som kommuner, företag och branschorganisationer för att omsätta forskning och teknik i praktiken. Tillsammans levererar centren världsledande forskning inom många områden, inte minst när det kommer till åtgärder för att minimera föroreningsbelastningen på miljön samt minska risken för översvämningar i städer.

Läs mer om Dag&Nät här

– Samarbete mellan akademi, företag och kommuner är av högsta vikt för att öka relevansen och implementering av resultat, säger Maria Viklander.

Det är hög tid att vi börjar tänka på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Meningsfullheten och framtidsaspekten i Maria Viklanders jobb är något hon värderar på ett personligt plan:

– Det händer saker, är framtidsorienterat och meningsfullt! Vi inom forskargruppen strävar efter att hitta lösningar för att ta itu med miljöutmaningarna, klimatförändringarna och vattenbristen. Förändringen börjar med oss själva, avslutar Maria.

Visste du att…

… dagvatten kan återanvändas för att minska belastningen på miljön och minska användningen av dricksvatten?

… dagvatten är ofta förorenat med skadliga ämnen och att hållbar hantering kan förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

… hållbar hantering av dagvatten kan minska risken för översvämningar

Mer från Luleå Tekniska Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera