Annons

SynAct slutför del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelade idag att doseringen av den ledande läkemedelskandidaten AP1189 har slutförts framgångsrikt i den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av företagets fas IIa-studie med patienter med reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, där sjukdomsaktiviteten är hög.

En datagranskning av blindade, icke-validerade data från 15 patienter i kohorten med 100 mg dosering tyder på att substansen är säker och tolereras väl och visar att två tredjedelar av patienterna (10/15 patienter) hade en minskning av sjukdomsaktiviteten från svår till måttlig eller låg sjukdomsaktivitet under 4 veckors behandlingsperiod. Median-CDAI för dessa patienter var 14,5. Den återstående tredjedelen av patienterna (5/15) hade fortsatt hög sjukdomsaktivitet med en median-CDAI på 30.

Beslutet om vilken eller vilka doser som ska testas i del 2 av studien kommer att fattas efter rekommendationer från en oberoende dataövervakningskommitté som kommer att få tillgång till oblindade och validerade data från del 1 av studien. Nyckelinformation från rekommendationen för dosval kommer att offentliggöras i november.

Efter att data har granskats och beslut tagits om vilken eller vilka doser som ska testas i andra delen av studien fortsätter studien med rekrytering vid kliniker i Danmark, Norge och Sverige från november 2020. Målet är att slutföra rekryteringen till studien under första halvåret 2021. Totalt kommer upp till 90 patienter att ingå i båda delarna av studien.

Studien är utformad som en placebokontrollerad dubbelblindad multicenterstudie med ett randomiseringsförhållande 2:1 av dosering en gång dagligen med AP1189 jämfört med placebo hos RA-patienter som hänvisas till reumatologiska avdelningar på grund av okontrollerad sjukdomsaktivitet definierad som kliniskt sjukdomsaktivitetsindex (clinical disease activity index, CDAI) ) över 22. AP1189 eller placebo ges en gång dagligen i 4 veckor parallellt med behandling med det sjukdomsmodulerande, antireumatiska läkemedlet metotrexat.

”Dessa resultat är mycket spännande och i linje med vad som rapporterades från den första kohorten som doserades med 50 mg. Vi måste betona att vi varken kan utesluta att det finns placebobehandlade patienter bland dem som uppvisar en minskning av sjukdomsaktivitet eller att det finns patienter som behandlas med AP1189 bland dem som uppvisar fortsatt hög sjukdomsaktivitet”, säger Thomas Jonassen, CSO på SynAct Pharma.

Efter det framgångsrika inlösandet av teckningsoptionerna i serie TO 2 i juli 2020 har SynAct tillräckliga finansiella medel för den fortsatta kliniska utvecklingen av AP1189 i fas II i de pågående studierna mot RA och nefrotiskt syndrom, samt en studie på Covid-19-patienter som ska genomföras inom det nya RESOVIR-samarbetet tillsammans med viktiga opinionsledare inom resolutionsterapi.

Denna information är sådan som SynAct AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 October 2020.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                                                                    Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                                                                                       CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                                                                                    Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                                                                         E-post: tj@synactpharma.com


Följande bilagor finns för nedladdning:
Synact Pharma Press release 20201012 Swedish Version

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Atlant FonderAnnons

Räntor bättre än börsen 2023?

Räntor på företagsobligationer är på rekordhöga nivåer med en avkastningspotential på 8-10 procent. Samtidigt är osäkerheten kring konjunkturen stor och frågan är vilken avkastning aktiemarknaden kommer ge 2023?

Svaret på den frågan har vi inte men vi kan konstatera att ränteplaceringar idag är ett mycket intressant alternativ med sin rekordhöga avkastningspotential. 

Atlant Fonder har flera fonder i riskklass 3 (av 7) med fokus på att skapa en stabil avkastning och en hög andel positiva avkastningsmånader. Atlant Opportunity är vårt flaggskepp och på ett års sikt ser vi en avkastningspotential på en bra bit över tio procent. En viktig del i förvaltningen är att kunna agera köpare när andra är säljare. 

-Vi har under året företrädesvis köpt obligationer med kortlöptid. De senaste månaderna har obligationer med längre löptid kommit ner på riktigt attraktiva nivåer så nu investerar vi i även i dessa, och skapar ännu bättre förutsättningar för en riktigt hög avkastning. Atlant Opportunity är den fond i riskklass 3 (dagligt handlad, SEK-nominerad) som gett högst avkastning de senaste tre respektive fem åren, säger Taner Pikdöken, fondförvaltare på Atlant Fonder.

Lär mer här 

Gröna metaller är framtidens energi

En spännande aktiefond är Atlant Green Tech Metals som är en aktivt förvaltad fond som investerar i den gröna energiomställningen genom investeringar i underleverantörer mot den europeiska och nordamerikanska marknaden för cleantech; från material och förädling till recycling. Fonden strävar efter att enbart placera i bolag som bedriver sin verksamhet i linje med EU-taxonomins hållbarhetskrav och följer FN:s Global Compact kriterier. 

-Inom 30 år ska vi ha gått från 80 procent fossilt till minst 80 procent grön energi. En gigantisk förändring som bara tagit sin början. Efterfrågan på nytt hållbart framställt material och ny teknologi växer kontinuerligt. Ett exempel med hög tillväxt är elbilsförsäljningen som väntas öka med 18 gånger fram till 2030. Vi har valt ett brett fokus i fonden med företag som investerar i materialcykeln för omställningen inom energi- och transportsektorn, berättar fondförvaltaren Mattias Gromark.  

Sedan starten 1 oktober 2021 har fonden gått ca 15 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen.

Lär mer här  

Om Atlant Fonder 

Atlant Fonder är ett fristående, entreprenörsdrivet fondbolag grundat 2006. De erbjuder ett brett fondutbud med fokus på kapitalbevarande strategier och förvaltar fem alternativa fonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. 

Deras motto är att alltid vara köpare när ”alla” andra är stressade säljare.  Fondförmögenheten växte med 2,5 miljarder 2021 och uppgår nu till drygt 7 miljarder.  

Lär mer här och kontakta Atlant Fonder på info@atlantfonder.se eller 046-39 39 69.

Riskinformation: Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Dela på LinkedIn 

Dela på Twitter 

Dela på Facebook 

Dela via mail 

 

Mer från Atlant Fonder

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atlant Fonder och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera