Annons

Konsultkollen 2020 - svagare tillväxt och lägre marginal

I Konsultkollen jämför Cinode boksluten för över 200 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare. Tillväxttakten i konsultbranschen var god under 2019 men betydligt lägre än toppåret 2018. Medianbolaget växte med 7,7 procent jämfört med 12,8 procent året innan.

- Sju av tio konsultföretag växte under förra året. Men tillväxttakten var betydligt svagare än 2018, som var ett riktigt toppår. Under 2020 kommer vi naturligtvis se en ännu tuffare marknad även om siffrorna hittills varit positivt överraskande, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode, som driver Konsultpodden samt Sveriges största blogg och nyhetsbrev om konsultbranschen.

AddPro, som fusionerade flera bolag under året, växte mest. Även Asurgent och Atkins visar stark tillväxt. På medarbetarsidan växte Agreat mest.

  - Förra året såg vi tydligt att omsättningen ökade snabbare än antalet medarbetare vilket tydde på både prisökningar och en större partneraffär. Detta år är trenden att de följer varandra då sju av tio konsultbolag har ökat antalet medarbetare, säger Mattias. 

Rörelsemarginalerna sjönk i snitt med 0,5 procent för konsultbolagen jämfört med året innan.

 - Majoriteten av bolagen har mellan fem till tio procents marginal men vi såg en sjunkande trend under 2019. Vi har även jämfört olika kategorier av konsultbolag. Äldre konsultbolag, som grundades före millennieskiftet, visar både sämre tillväxt och lägre marginaler än bolag som grundats senare, avslutar Mattias Loxi.

Hos Cinode, som är marknadsledande inom kompetenshantering och seamless sourcing, återfinns hela listan med alla bolagens omsättning, medarbetare, vinst samt rörelsemarginal. https://cinode.com/konsultkollen/

Mattias Loxi

Medgrundare/CMO
mattias.loxi@cinode.com
073-514 21 70

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från Consafe LogisticsAnnons

Minska klimatbelastningen med hållbara lagerlösningar

Vi beställer mer online. Vi lägger mindre ordrar, men oftare. Detta leder till fler transporter och till en hög negativ miljöpåverkan.

– Därför måste distributionskedjorna öka sitt fokus på att bli mer hållbara, annars kommer vi aldrig nå de globala målen, säger Mikael Brorsson, produktchef på Consafe Logistics.

I vårt moderna konsumtionssamhälle är distributionskedjorna under konstant press. Företagen ska leverera allt större volymer, i allt snabbare takt. Under de senaste åren har vi alla dessutom blivit varse om hur snabbt allt kan förändras; pandemi, krig, energipriser, inflation och nu även en lågkonjunktur runt hörnet. 

Trots detta förväntar sig konsumenter fortfarande ett stort utbud av varor, tillgänglighet dygnet runt och leverans med korta ledtider. Det leder till hög miljöpåverkan. Hur ska företag kunna leva upp till konsumenternas efterfrågan men samtidigt minska sitt miljöavtryck? 

Hur kan du göra lagret mer hållbart och miljövänligt

Begreppet hållbarhet har tre dimensioner; ekonomiska, miljömässiga och sociala. I ett lager innebär detta att man uppnår mer med mindre resurser. Därigenom bibehålls lönsamheten samtidigt som miljöavtrycket minskar. Det innebär också att teknik och optimering förbättrar arbetsmiljön och främjar inkludering bland lagerpersonalen.  

Ett väl optimerat lager är nyckeln till att minska miljöavtrycket och bli mer hållbar inom transport- och logistiksektorn. –Gällande lagerhantering så sparar man både tid och körsträckor med hjälp av optimerade processer, menar Mikael. 

5 sätt ett Warehouse Management System (WMS) kan förbättra hållbarheten i lagret

1. Placering av varor efter hur efterfrågade de är ökar plockeffektiviteten. De mest populära produkterna ligger närmast, mindre populära placeras längre bort i lagret. 

2. Genom AI-funktionaliteter anpassas förpackningen till produktens storlek.  På så sätt minskas onödig luft i paketen och fyllnadsgraden i transporterna ökar.

3. Med AI-funktionaliteter som beräknar de kortaste plockvägarna på lagret minskar transportsträckorna. Detta sparar både energi samt minskar slitaget på lastbilar och truckar. Många företag kan härigenom minska sina plockrundor med upp till 20 procent  

4. Algoritmer som kartlägger kundens inköpsmönster underlättar packning av flera produkter i samma leveranslåda  

5. Smart scanning och extra verifiering under plockning minskar plockfel, vilket bidrar till att minska onödiga returstransporter.

 

Vikten av att ha rätt WMS

Med rätt lagerhanteringssystem sparar företag kostnader, får förbättrad arbetsmiljö och klimatet gör också stora vinster. Mikael berättar att de brukar räkna med att Consafe Logistics egna system Astro WMS ® reducerar plockrutten med 20 procent. 

– Antalet rader som plockas varje timme ökar med 30 procent. En kund med 10 lager minskade till exempel sina koldioxidutsläpp med 87 ton per år och enhet.  

Forskning och utveckling 

Consafe Logistics återinvesterar ca 13 procent av företagets årliga omsättning i vidareutveckling av sitt warehouse managementsystem. 

–Vi erbjuder marknadens mest uppdaterade och intuitiva system. Det ska vara lätt för kunden att göra rätt, avslutar Mikael.

Om Consafe Logistics

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av lagerhanteringssystem. Vi levererar tillförlitliga, flexibla och smarta lösningar som skapar konkurrensfördelar för våra kunder över hela världen. Consafe Logistics Group har 450+ anställda som stödjer våra globala kunder från sex europeiska länder - Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Polen och Sverige. Huvudkontoret ligger i Lund, Sverige.  

Läs mer och ladda ned Consafe Logistics Hållbarhets rapport här

Läs mer på www.consafelogistics.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Consafe Logistics och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera