1515

Offentliga Hus överväger att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande och förtida inlösen av alla sina utestående obligationer 2017/2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

En ny senior icke-säkerställd obligation

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har givit Nordea Bank Abp (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd obligation med en förväntad volym om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna”). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för återköp och inlösen av de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan) och till allmänna bolagsändamål.

Frivilligt återköpserbjudande och inlösen

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder Offentliga Hus innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 15 juni 2021 ISIN SE0010023259 och med utestående volym om 700 miljoner kronor[1] (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) och lämnar samtidigt villkorat meddelande om frivillig inlösen av de Utestående Obligationerna (”Inlösen”) i enlighet med obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna. Återköpserbjudandet och Inlösen är villkorade av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

[1] Av vilka Bolaget är innehavare av 182 miljoner kronor.

Återköpserbjudandet innebär att Bolaget erbjuder innehavare av de Utestående Obligationerna att återköpa dessa till ett pris om 103,91% av nominellt belopp jämte upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 1 oktober 2020. Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet hålls tillgängligt på Offentliga Hus webbplats  www.offentligahus.se/obligationslan/.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 6 oktober 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 oktober 2020.

Under förutsättning att en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna har genomförts innan avstämningsdagen för Inlösen, 27 oktober 2020 (”Avstämningsdagen”), kommer de Utestående Obligationerna att lösas per 3 november 2020 (”Lösendagen”).

I enlighet med punkt 9.3 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna kommer Bolaget att erlägga 103,50 procent av nominellt belopp (dvs. 1 035 000 kronor per Utestående Obligation), plus upplupen ränta till och med Lösendagen, till de personer som är registrerade såsom innehavare av Utestående Obligationer i Euroclear Swedens register på Avstämningsdagen.

Meddelandet om villkorad frivillig inlösen av de Utestående Obligationerna finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.offentligahus.se/obligationslan/, och kommer att skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Utestående Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 30 september 2020. Obligationerna kommer i samband med Inlösen att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara arrangörer, bookrunners och agenter i samband med de Nya Obligationerna, Återköpserbjudandet samt Inlösen. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp, +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

[1] Av vilka Bolaget är innehavare av 182 miljoner kronor.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Fastator PM 201001 Fastator PM 201001 Offentliga Hus överväger att emittera obligationer

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Odin FonderAnnons

Aktiv förvaltning har gett ODIN Sverige över 10 000 procent i avkastning

Förvaltarna Jonathan Schönbäck, Hans Christian Bratterud och analytikern Carolina Elvind på ODIN fonder.
Förvaltarna Jonathan Schönbäck, Hans Christian Bratterud och analytikern Carolina Elvind på ODIN fonder.

När förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud tillsammans med analytiker Carolina Elvind på ODIN Fonder investerar i ett nytt bolag är tanken alltid att de ska äga det för evigt. 

Långsiktigheten är helt avgörande för den avkastning som ODIN Sverige har haft sedan fonden startade för 27 år sedan. Att fonden har gått upp över 10 000 procent sedan starten 1994 gör fonden till den andra fonden i Europa alla kategorier som har passerat 10 000 procent i avkastning under samma tidsperiod. 

– Att fonden har haft en avkastning på 10 000 procent betyder att du har fått 100 gånger pengarna, dvs startkapitalet plus 100 gånger till. Enkelt förklarat – om du satte in 100 000 kr i ODIN Sverige C den 31 oktober 1994, dagen som fonden startade, lät pengarna vara till den 31 augusti 2021 hade du haft över 10,3 miljoner. 100 000 i fondens jämförelseindex (OMXSB Cap GI) under samma tidsperiod hade blivit 2,3 miljoner, säger Jonathan Schönbäck.

Investerar i de bästa – oavsett storlek

En viktig skillnad mellan ODIN Sverige och andra Sverigefonder är att ODIN Sverige är en så kallad all cap-fond. ODIN försöker hitta de bästa bolagen oavsett storlek, vilket inte bara ger en bättre riskspridning, utan också bättre möjligheter att lyckas över tid.

– Jag tror att det är viktigt att förstå att avkastningen, det är inte något vi på förvaltningen eller aktiekurserna skapar, säger Hans Christian Bratterud. Det skapas inne i bolagen vi investerar i, av engagerade medarbetare, drivna ledningsgrupper och engagerade huvudägare. 

Se filmen där förvaltare Hans Christian Bratterud berättar om framgången bakom ODIN Sveriges 10 000-procentiga avkastning här 

Långsiktiga ägare skapar förtroende

Runt 80 procent av bolagen i portföljen har en tydlig, långsiktig huvudägare. Fonden har många innehav med en decentraliserad styrning där det är personerna som är närmast affären som fattar besluten. Inte en vd på toppen som ska ha koll på varje liten detaljfråga. Bra bolag ger ansvar och förtroende ut i organisationen. 

– Vårt starka fokus på bolagskulturen gör oss ganska unika. Det svåra är att kunna hitta just de hållbara kvalitetsbolagen, att investera i dem och sedan sitta kvar som ägare länge. Har bolaget en hållbar, sund bolagskultur så slösar de inte på resurserna och får därmed en bra avkastning på kapitalet, säger Jonathan Schönbäck.

Om ODIN Sverige:
Fond: ODIN Sverige startade den 31/10-94 och har fram till den 31/8-21 avkastat 10 338 procent. Jämförelseindex OMXSB Cap GI 2 296 procent under samma period. Årlig avkastning sedan start 18,93 procent.

Nyfiken på ODIN Sverige? Läs mer om fonden här.  

Team: Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud, förvaltare och Carolina Elvind, analytiker.

Fondbolag: ODIN Fonder är ett nordiskt fondbolag som startade 1990 och erbjuder 9 aktiefonder på den svenska marknaden.

Läs mer om ODIN Sverige här. 

Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.

Mer från Odin Fonder

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Odin Fonder och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?