1515
Annons

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019 – Ökad försäljning drivet av förvärv

 • Försäljningen ökade med 6 procent till 3 774 MSEK (3 557).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster blev 522 MSEK (522).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,8 procent (14,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 336 MSEK (405).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 1,20 SEK (1,18). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 0,98 SEK (1,18).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 732 MSEK (679).
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 99 MSEK.

Jan-dec 2019 – Ökad försäljning och betydande strategiskt förvärv

 • Försäljningen ökade med 13 procent till 15 508 MSEK (13 770).
 • Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 4 procent till 2 242 MSEK (2 150).
 • Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 14,5 procent (15,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 542 MSEK (1 646).
 • Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster ökade med 3 procent till 4,93 SEK (4,78). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 4,48 SEK (4,78).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 2 607 MSEK (2 019).
 • 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika.
 • Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 199 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 SEK per aktie (2,25), en ökning med 2 procent.

VD-kommentar

I det fjärde kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, var på samma nivå som året innan. Försäljningen ökade tack vare förvärven under året. Vi såg dock organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet drivet av fortsatt avmattning i efterfrågan. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding och tillsammans kommer vi att kunna fortsätta utveckla vår compounding verksamhet i Amerika. Som ett led i integrationen av Preferred Compounding har vi startat upp ett omstruktureringsprojekt för att optimera verksamheten och extrahera kostnadssynergier, bl a stängde vi under kvartalet två produktionsenheter i USA. Under helåret 2019 ökade försäljningen med 13 procent medan resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster ökade något jämfört med året innan. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 29 procent. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.”

                                                                                                                                   Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Peter Rosén, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 13:00.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Bokslutskommuniké 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?