Annons

Exporten på väg tillbaka för Sveriges SME                                   allt fler tror på ett bättre fjärde kvartal

Coronapandemins påverkan på svenska små och medelstora företags export avtar. I juni sa en tredjedel av företagen att deras export minskat kraftigt eller helt upphört. I september säger vart femte företag samma sak. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

Även framtidstron är på väg tillbaka. I juni trodde mer än hälften (52 procent) av företagen att deras export skulle fortsätta att minska, eller helt upphöra, under Q3. I september säger vart tredje (31 procent) samma sak om Q4.

- Det ser allt bättre ut. Vi ser nu början till en normalisering. Den oro som vi såg bland små och medelstora exportföretag i våras är delvis borta. Bank och finansmarknaden börjar nu också att fungera som vanligt, men det finns fortfarande en osäkerhet i marknaden, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

Sveriges små och medelstora företag (SME) stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.

Under finanskrisen försvann drygt 7 000 SME från exportmarknaderna. Det tog drygt tio år innan antalet var tillbaka på samma nivå som före krisen. En av orsakerna till det var brist på extern finansiering.

- Små och medelstora företag är viktiga för Sveriges totala export. Det som hände under finanskrisen får inte hända igen. Våra undersökningar både i juni och nu i september visar att så heller inte är fallet under denna kris. Det är få företag som saknat eller saknar tillgång till extern finansiering för att kunna driva verksamheten vidare i väntan på att exportmarknaderna öppnas upp igen, säger Carl-Johan Karlsson.

Undersökningen visar att det är två procent av samtliga bolag som saknar tillgång till extern finansiering. I juni var siffran åtta procent. Men i gruppen företag med en till nio anställda är siffran fem procent.

- Ring till EKN, säger jag till dem som behöver hjälp. EKN är en myndighet som särskilt har uppdraget att hjälpa SME med deras finansiering. EKN är inte bara till för storföretagen. Det minsta företaget får samma hjälp som det största, säger Carl-Johan Karlsson.

  .

Fakta om undersökningen

Tid Demoskop genomförde undersökningen 7 - 14 september 2020

Målgrupp Exportföretag med 1 - 249 anställda

Antal intervjuer 300

Metod Telefonintervjuer med vd eller en av vd utsedd person

Vägning Resultatet har vägts med avseende på bransch och antal anställda

För mer information om undersökningen och bilder, kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, mail: malin.alm-gerentz@ekn.se

 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från LinnéuniversitetetAnnons

Spännande forskning med internationell lyskraft bygger kunskap för framtiden

Hur kan vi greppa utmaningarna inom digitaliseringen av samhället? Hur använder vi AI och ny teknik för att utveckla hållbara lösningar?  På Linnéuniversitet arbetar man tvärvetenskapligt, med särskilt fokus på tillämpad artificiell intelligens. ”Hur vi hanterar dessa utmaningar är avgörande för framtiden”, säger professor Marcelo Milrad.

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap och i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan genomsyrar Linnéuniversitetets arbete. Tvärvetenskaplig, högkvalitativ och spännande forskning bedrivs bland annat inom e-hälsa, smart industri, digitalt lärande, digital humaniora samt digital affärsutveckling, med såväl nationell som internationell lyskraft. 

Spetsforskning och industridoktorander till nytta för företag

Vid Linnéuniversitetet finns en spetsforskningsmiljö med tillhörande forskarskola som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot digitaliseringsutmaningar inom industrin.  Forskarskolan delfinansieras av KK-stiftelsen och industriföretag som vill stärka sin utveckling inom data och AI.  

– Vi formulerar vad forskningen ska handla om tillsammans - det ska ligga i linje med företagens interna utveckling, men också ha en koppling till dataintensiva tillämpningar och vara långsiktigt så att det blir en röd tråd för doktoranden, förklarar professor Welf Löwe. 

Innovativa pedagogiska och tekniska lösningar i skolan

Digitalt lärande ligger i fokus i ett flertal projekt vid Linnéuniversitetet. Ett av dessa, Extending Design Thinking with Emerging Digital Technologies, var ett av endast fem projekt av de mer än 75 som sökte till EUs stora forskningsprogram Horizon Europe som fick bidrag sommaren 2022. Linnéuniversitetet är koordinator och leder detta projekt där 6 europeiska länder deltar i.  

– Målet med projektet är att designa och utveckla innovativa pedagogiska och tekniska lösningar som ska användas i skolor i Europa. Lösningarna skapas med hjälp av tekniker som artificiell intelligens, augmented reality, 3D Printing och virtuella robotar, säger Marcelo Milrad.

E-hälsolösningar förstärker vård och omsorg

Vid Linnéuniversitetet finns även en unik samling av kunskap och kompetenser inom området e-hälsa. Tillsammans med Region Kalmar län satsar nu Linnéuniversitetet flera hundra miljoner kronor under de närmaste tio åren inom e-hälsa. En vital del av forskningen inom e-hälsa rör nya metoder för systematisk datainsamling, övervakning och visualisering av hälsodata. Universitetet är därför en del av Health Data Sweden, en av fyra Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) i Sverige som startades i januari i år. 

– Digital transformation inom sjukvården innebär bland annat nya sätt att möta och interagera med patienten. Vi kan ta hjälp av patienten för att fånga den typ av hälsodata vi inte haft tillgång till tidigare. Med analyser som använder olika AI lösningar kan vi göra prediktioner och skapa vassa medicinska beslutsstöd, förklarar docent Evalill Nilsson.

Fakta:
-
Marcelo Milrad leder Kunskapsmiljö Digitala transformationer: forskning, utbildning och samverkan med externa aktörer.
- Welf Löwe leder spetsforskningscentrum DISA: insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.
- Evalill Nilsson leder eHälsoinstitutet: forskning och utbildning inom e-hälsa.

Lnu.se 

Mer från Linnéuniversitetet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Linnéuniversitetet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera