Hoppa till innehållet

Annons

Danir Resources offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Poolia

PressreleaseErbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Danir Resources AB (”Danir Resources”) lämnade den 11 september 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Poolia AB (publ) (”Poolia”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Poolias B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Danirs transaktionswebbplats (www.danir.se/poolia) och på SEB:s webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar (www.sebgroup.com/prospectuses). Anmälningssedel kommer även att distribueras till aktieägare i Poolia vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 15 september 2020. Aktieägare i Poolia kan kostnadsfritt rekvirera ett pappersexemplar av erbjudandehandlingen hos Danir Resources.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 16 september 2020 och avslutas den 14 oktober 2020.

Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Kry 073 343 43 00

www.danir.se/poolia

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 15 september 2020 klockan 16:30 CEST.

Viktigt meddelande
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Danir Resources avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera