Hoppa till innehållet

Annons

Fastator har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr

Pressrelease

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån (de ”Nya Obligationerna”). Det ena obligationslånet uppgår till 500 mkr, har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50 %. Det andra obligationslånet uppgår till 500 mkr under ett ramverk om totalt 700 mkr, har en löptid om 4 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 %. Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av det befintliga obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN SE0011762129 med förfall i oktober 2021 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt till gruppens löpande verksamhet. Fastator har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande som löper till den 16 september 2020 och likviden för återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 september 2020. Fastator avser även att påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (som ej återköps via återköpserbjudandet) till ett pris om 102,55% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna uppfylls. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020.

Nordea Bank Abp, Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emissionen av de Nya Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

- Fastator genomförde en rejält övertecknad nyemission förra veckan, och denna vecka gör vi nya obligationer. Lägre ränta, friare ramar och mer kapital gör oss mycket starka inför vår fortsatta tillväxt i våra intressebolag. Tillväxten kommer ske snabbare än tidigare och resultat av arbetet kommer synas inom kort. Till nytta för både aktieägare och obligationsinnehavare. Vårt intressebolag Offentliga Hus marscherar mot börsen med bestämda steg. Vi ser fortsatt enorm tillväxt i Offentliga Hus varav noteringen av aktien är ett viktigt delmål, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 17.30 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Fastator PM 20200914 Fastator har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se

Innehåll från BDOAnnons

Revisionsbyråerna viktiga i tider av kris − BDO avslöjar hemligheten

Malin Nilsson, vd på BDO.
Malin Nilsson, vd på BDO.

När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) summerar årets mätning av kundnöjdhet kan de konstatera att revisionsbranschen hanterat det senaste året som präglats av ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet mycket bra. Bäst ut kommer åter igen BDO. För elfte året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder och ökar från indexet 77 till hela 83,7.

Avståndet till BDO:s topplacering stiger men samtliga aktörer får förbättrade omdömen av sina kunder. Det gäller inte bara kring hur nöjda kunderna är utan förbättringar syns på flera parametrar.

Malin Nilsson, vd på BDO, är glad och stolt över att ha tagit emot beskedet om att BDO är branschbäst på kundnöjdhet.

– Vi är väl insatta i de utmaningar våra kunder står inför och genom att svara på kritiska affärsbehov med gedigen kompetens och en stark personlig relation tror jag vi lyckas överträffa vad våra kunder förväntar sig, säger hon. 

Det verkar som om pandemin och den nuvarande ekonomiska turbulensen har gjort att man kommit närmare sina kunder på flera plan. Att byråerna visar en lyhördhet och erbjuder tjänster som kunderna faktiskt efterfrågar och som sedan följs upp av en stark personlig relation. Dessa slutsatser drar SKI efter att ha analyserat årets resultat.

För elfte året i rad kommer BDO bäst ut i revisionsbolagens kundnöjdhetsmätning.  

– Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkommer inom BDO och SKI:s mätningar är ett kvitto på att vi lyckas. Vi satsar mycket på att utveckla våra medarbetare, investera i digitalisering och vidareutveckla vår kultur och det ger resultat. I slutändan handlar det om vad våra medarbetare levererar varje dag i form av kompetens och närhet till kunden. Det ger en hög kvalitet och skapar ett förtroende för oss som leverantör, både från våra kunder och övriga intressenter. 

I många branscher där SKI mäter relationen till företagskunder så är just den personliga nyckeln till hög kundnöjdhet. Det är något som utmanats de senaste åren med en ökad digitalisering i flera delar av samhället och hur vi idag skapar goda kundupplevelser. 

– Vi ska självklart dra nytta av de möjligheter som den digitala utvecklingen skapar och i alla kontaktytor prioritera upplevelsen av våra tjänster. Personligt, enkelt och hållbart hela vägen är nyckeln, säger Malin Nilsson. 

SKI mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är med svenska revisionsbyråer. Revisionsbranschen har en hög kundnöjdhet jämfört med många andra branscher. Branschsnittet fortsätter att öka i årets mätning med hela 3,4 enheter och går från 72,4 till 75,8.

BDO:s vd Malin Nilsson avslöjar framgångsreceptet bakom nöjda kunder i över ett decennium. 

Isabelle Nagy är analytiker på Svenskt Kvalitetsindex.

– Förståelse för kundens bransch och utmaningar har förstärkts. Genom att vara insatta i branschtrender och utmaningar kan revisionsbolagen bättre hjälpa kunden att möta sina specifika behov och mål. BDO:s höga kundnöjdhet är ingen slump utan ett resultat av att man som leverantör lever upp till kundernas höga krav och förväntningar år efter år, säger hon.

Svenskt Kvalitetsindex undersökning 

Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Årets mätning genomfördes under april och maj 2023 och bygger på intervjuer. De fem områden som styr kundnöjdhet är image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

Läs mer om studien på SKI:s hemsida här.

Mer från BDO

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med BDO och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera