Annons

Kvartalsrapport för TiksPac AB, 1 april - 30 juni 2020

TiksPac AB minskar omsättningen i andra kvartalet 2020. Nettoomsättningen uppgick till 7 945 tkr, jämfört med 9 464 tkr samma period året före. Detta innebär en minskning av omsättningen med 16 %. Samtidigt minskar kostnaderna till 5 568 tkr, jämfört med 6 749 tkr för samma period 2019. Minskningen kan direkt härledas till effekterna av Covid-19 och kommunreformer i Norge (mindre kommuner slås ihop till större vilket därav bidrar till förändrade avtalsstrukturer med oss).

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2020, Koncernen

1.                   Nettoomsättningen uppgick till 7 945 Tkr (9 464 Tkr)

2.                   Rörelsens kostnader uppgick till 5 568 Tkr (6 749 Tkr)

3.                   Resultat efter finansnetto uppgick till 2 377 Tkr (2 894 Tkr)

4.                   Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,22 kr (0,26 kr)

5.                   Likviditeten per den 30:e juni uppgår till 13,8 MSEK (10,2 MSEK*)

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2020, Koncernen

1.                   Nettoomsättningen uppgick till 13 473 Tkr (15 893 Tkr)

2.                   Rörelsens kostnader uppgick till 11 719 Tkr (13 054 Tkr)

3.                   Resultat efter finansnetto uppgick till 1 762 Tkr (3 174 Tkr)

4.                   Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,29 kr)

5.                   Likviditeten per den 30:e juni uppgår till 13,8 MSEK (10,2 MSEK*)

*I maj 2019 gjordes utdelning med 3 960

Viktiga händelser 1 april - 30 juni / 30 juli 2020

 • Avnotering från Spotlight Stockmarket

I juni blev TiksPac avnoterat från Spotlight Stockmarket på initiativ av marknadsplatsen. TiksPac kommer se över olika alternativ som står till buds för att handel med bolagets aktier ska kunna fortgå framöver.

 • Ny styrelse

I samband med extra bolagsstämma den 23/6 valde den förra styrelsen att avgå samtidigt som ny styrelse i form av Robert Katic, Annette Lahti, Peter Olausson och Mikael Svensson valdes in.

 • Ny VD

Sedan 23 juni har TiksPac en ny VD i form av Dejan Shabacker.

 • Uppsägning av personal och rekrytering av ny

Viss arbetskraft har sagts upp på bekostnad av aktiv rekrytering av säljare med fokus på vår kärnverksamhet.

 • Ny lokal 

TiksPac kommer flytta till ny kontorslokal i Falkenberg den 1/11. Lokalen symboliserar en modern arbetsmiljö och är en utpräglad rekryteringsbas i enlighet med hur de bästa säljkontoren ser ut.

 • TiksPac har initierat samtal med potentiellt ny leverantör av våra hundpåsar

Under juli månad har bolaget påbörjat en dialog med ny producent avseende produktion av våra hundpåsar. Ambitionen är att spara 250-500K på årsbasis.

 • TiksPac har startat sin digitaliseringsprocess via egen portal

Under juli månad har TiksPac påbörjat utveckling av en portal där våra nuvarande annonsörer kommer ges mervärde i form av att även kunna vara exponerade på nätet med förmedling av sina tjänster till primärt våra kunder som besöker våra stationer 27 miljoner ggr per år. På så sätt hjälper vi inte bara kommunerna till renare parker och grönområden utan vi hjälper även till med att premiera lokala affärstransaktioner samtidigt som våra annonsörer kan tjäna pengar.

 • TiksPac för samtal avseende digitala skyltar

TiksPac har med leverantör av digitala skyltar påbörjat en väl tilltagen dialog avseende första teststation bestående av digital skylt i anslutning till våra CSR-stationer. Flexibiliteten och annonseringsalternativen kommer kunna öka mångfalt framöver i samband med digital exponering av annonsbudskap. TiksPac har som ambition att initiera referensstationer innan årets utgång. 

 • TiksPac har under juli månad påbörjat utveckling av ny hemsida

Under juli månad har TiksPac påbörjat en omfattande uppgradering av nuvarande hemsida där både design och funktionalitet är dess ledstjärna. Beräknad lansering av vår nya hemsida är planerad till nov-2020.

 • TiksPac har nått stora framgångar i Finland

Under juli månad har Helsingfors som huvudstad seglat upp som en fantastisk referensstad i form av antalet stationer. Helsingfors kommer som första huvudstad, där TiksPac är aktiv, ha cirka 100 stationer utplacerade med hög genomslagskraft hos annonsörer. Med anledning av betydelsen Helsingfors bidrar med kommer vårt fokus framöver vara expansion i huvudstäder alternativt storstäder i ett antal utvalda länder i Europa då vi ser bättre spridning på mindre geografisk yta och bättre marginaler.

 • TiksPac analyserar potentiella förvärv

TiksPac har initierat ett omfattande analysarbete för att identifiera lämpliga förvärvsobjekt framöver som kan bidra med skalfördelar och synergieffekter för att därigenom än mer kunna bidra till att utveckla vår kärnverksamhet.

VD har ordet

Andra kvartalet i TiksPac visar att det finns en fantastiskt fin inneboende affärsmodell i verksamheten som trots påfrestning av Covid-19 ändå tagit sig igenom Q2 med gott resultat givet förutsättningarna. TiksPac har i tid vidtagit kostnadsbesparingar och har därigenom bevarat sin handlingsfrihet i form av god likviditet och positivt resultat.

Min första period som VD har jag ägnat en hel del åt att snabbt sätta mig in i organisationen och tydliggöra vår kärnverksamhet som består av försäljning av annonsutrymme på våra CSR-stationer. På kort tid har även nya rutiner avseende ekonomistyrningen implementerats vilket framöver väntas bidra med bättre kostnadskontroll och därigenom bättre resultat.

Under juli månad har vår digitaliseringsprocess påbörjats i form av utveckling av en portal med ”förmedling av lokala tjänster” där våra annonsörer förutom våra CSR-stationer även kommer kunna synas på nätet i samband med att någon söker efter en tjänst. Vi beräknas gå live i november! Vår portal kommer marknadsföras exklusivt på våra 27 miljoner påsar vi delar ut årligen. Portalens syfte är att bidra med mervärden åt våra annonsörer som förutom sina miljöpoäng via annonsering på våra skyltar även kommer kunna ”tjäna pengar” med oss. Detta är ett segment vi tror väldigt mycket på, inte minst med tanke på att vi förfogar över 27 miljoner kontakttillfällen per år där varje kontakttillfälle består av en hundägare tillhörande olika demografiska profiler.

Förutom nämnda inriktning letar vi aktivt efter förvärv som komplement till vår befintliga kärnverksamhet där vi kan uppnå synergier och skalfördelar. För tillfället har vi ett antal intressanta objekt vi tittar på. Ett område som ligger oss varmt om hjärtat och som är ett alldeles ypperligt komplement till vår verksamhet är djurförsäkringar. Här letar vi aktivt efter samarbete, nationellt som internationellt, med etablerad aktör. Vår ambition är att ta tillvara på alla våra tillgångar och optimera dess värde över tid. En period framöver är det dock fokus på att genomföra våra primära punkter och utföra dem väl samtidigt som vi håller oss till strikt kostnadskontroll och maximering av varje krona vi förfogar över.

Vi både gasar och bromsar samtidigt. Att vi även tar med oss Helsingfors som referens i vårt framtida arbete med vår internationella expansion är en ynnest då investeringen lättare går att räkna hem. Som VD ser jag oerhört mycket fram emot den resa TiksPac har påbörjat där vi tar tillvara på det bästa sedan tidigare och en mix av ekonomistyrd nymodighet med utrymme till förvärv.

Falkenberg, 17:e augusti 2020

Dejan Shabacker, VD

 

För ytterligare information:

Dejan Shabacker, VD

Tel. +46 (0) 72 177 09 24
www.tikspac.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Läs Kvartalsrapporten som PDF

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från ForenaAnnons

Forena vill göra privat pensionssparande förmånligt – för alla

Bildtext: Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Bildtext: Anders Johansson, förbundsordförande Forena

Pensionsnivåerna sjunker för varje årskull som går i pension. Tjänstepensionen har blivit en nödvändighet snarare än en guldkant på ålderns höst, men detta till trots saknas stimulansåtgärder som uppmuntrar och underlättar för privat pensionssparande. Det vill försäkringsbranschens fackförbund Forena ändra på. 

Pensionerna är en kärnfråga för det svenska samhället, oavsett politisk hemmahörighet. I takt med att befolkningen åldras och att pensionssystemet inte täcker upp i den mån som var avsett, riskerar vi att hamna i en framtid där våra äldre tvingas förlita sig på bidrag för att ens överleva.

– Hela 450 000 anställda saknar tjänstepension. Samtidigt arbetar runt 500 000 kvinnor deltid, 120 000 personer är småföretagare och vi har stor inflyttning. Vi pratar om över en miljon människor som behöver få chansen att spara ikapp, säger Forenas förbundsordförande, Anders Johansson.

Ett ointresse kring förändring

Det är dock en komplex fråga. I dag premieras till exempel företagare med förmånliga skatteregler för att avdrag vad gäller avsättning till tjänstepensionen. Yrkesverksamma som tjänar över 45 000 i månaden kan löneväxla förmånligt, men för 90 procent av dem som jobbar ges inga förmåner. 

– Det är överraskande att politikerna är så ointresserade av att förändra situationen. Istället gömmer de sig bakom Pensionsgruppens oantastlighet och ser en konflikt mellan subventionerat pensionssparande och konsumtion för tillväxt. Därtill finns en missuppfattning om att subventioner bara skulle leda till ökat pensionssparande hos höginkomsttagare, något som inte alls stämmer.

Tre reformförslag

Anders, som själv har lång erfarenhet från försäkringsbranschen, konstaterar att det i realiteten finns ett stort intresse från svenskarna att pensionsspara, men att de reducerade avdragsmöjligheterna har satt käppar i hjulet för andra.

– Därför presenterar vi tre reformförslag; till att börja med borde det införas matchat sparande, där staten matchar en viss procent av allt man månadssparar. Det är enkelt och man kan delta på den nivå man väljer själv.

Det andra förslaget är att öppna möjligheter för att man själv ska kunna göra insättningar till premie- och tjänstepension. Infrastrukturen för en sådan här modell finns redan i många andra länder och fungerar väl.

 – Det tredje förslaget är att låta äldre som säljer sina bostäder få omvandla reavinsten till livränta. Då får pensionärer pengar som förstärker pensionen samtidigt som vi ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Mycket på agendan

Medan pensionerna är en central fokuspunkt för Forena arbetar fackförbundet hårt även med en mängd andra sakfrågor. Högaktuellt just nu är exempelvis förhandlingarna mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK kring LAS, omställningsfrågor och A-kassefrågor. 

– Förhandlingarna beräknas vara klara i slutet av september och det är mycket spännande. Vi berörs förvisso inte direkt av diskussionerna, men kommer ändå att påverkas av resultatet. Nu i oktober påbörjar vi också våra löneförhandlingar, så det finns mycket på agendan, avslutar Anders.

FAKTA OM FORENA

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen och vi ansluter studenter, yrkesverksamma och chefer. 

Läs mer om Forena

Mer från Forena

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Forena och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?