Annons

Venue Retail Group avser att genomföra en företrädesemission om cirka 95 MSEK som är garanterad till 73,5 MSEK, samt utreder möjligheterna att genomföra en riktad nyemission till anställda

STOCKHOLM (16 juli 2020) – Venue Retail Group AB (publ) ("VRG" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: VRG B) har tidigare meddelat att Bolaget förhandlar med ett antal aktieägare och andra investerare om tillhandahållande av en emissionsgaranti inför en planerad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 95 MSEK ("Företrädesemissionen"). Med hänvisning till pressmeddelandet den 10 juli 2020 om en uppgörelse med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Bankfinansieringen") meddelar nu VRG också att Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om 73,5 MSEK ("Emissionsgarantin"). Genom Emissionsgarantin är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 77 procent och uppfyller därmed villkoren i Bankfinansieringen om en företrädesemission som är garanterad till minst 60 MSEK. Emissionsgarantin och planerad Företrädesemission Enligt Emissionsgarantin ska Företrädesemissionen uppgå till cirka 95 MSEK. Styrelsens förslag till exakt emissionsstorlek, antal aktier som kommer att emitteras och teckningskursen i emissionen kommer att framgå i kallelsen till extra bolagsstämman som ska hållas senast den 30 november 2020. Emissionsgarantin, som uppgår till totalt 73,5 MSEK, består av en kombination av tecknings- och garantiåtaganden som har erhållits från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist samt intressenterna Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget) (tillsammans ”Garanterna”). De befintliga aktieägarna har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.  Garanterna erhåller 8 procent av respektive garanterat belopp i kontant garantiersättning. Garantiersättning utgår inte för den del som omfattas av respektive befintlig aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen. Emissionsgarantin är bland annat villkorad av att en beviljad ackordsuppgörelse vinner laga kraft och att en extra bolagsstämma beslutar om en minskning av aktiekapitalet, en sammanläggning av aktier och om genomförande av Företrädesemissionen. Emissionsgarantin är vidare villkorad av att aktieägare med innehav om 26 106 145 aktier av serie C i Bolaget begär omvandling av sina aktier till aktier av serie B och att omvandlingen verkställs före avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning. De befintliga aktieägarna har som en del av Emissionsgarantin åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för minskning av aktiekapitalet, sammanläggningen av aktier och genomförandet av Företrädesemissionen. Det är Bolagets bedömning att VRG kommer att ha tillräckligt rörelsekapital för att klara driften under åtminstone de kommande 12 månaderna om Företrädesemissionen om cirka 95 MSEK blir fulltecknad, en ackordöverenskommelse med Bolagets borgenärer träffas och mot bakgrund av Bankfinansieringen. Om Företrädesemissionen inte blir fulltecknad och enbart det garanterade beloppet om 73,5 MSEK inflyter till Bolaget, måste Bolaget utvärdera ytterligare finansieringslösningar och/eller kostnadsbesparingar. Om en ackordsuppgörelse inte träffas är Bolagets fortsatta drift hotad.  Avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra en riktad nyemission till butikschefer och anställda vid huvudkontoret Utöver Företrädesemissionen och i syfte att knyta butikschefer och anställda vid huvudkontoret närmare Bolaget avser styrelsen undersöka möjligheten att, till marknadsmässiga villkor, genomföra en riktad nyemission till sådana anställda i samband med genomförandet av den planerade Företrädesemissionen. För vidare information, vänligen kontakta: Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)73 344 10 54, email: anders.arverud@venueretail.com Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 13.00 CEST. Om Venue Retail Group Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com Venue Retail Group AB, Linnégatan 89C, 104 50 Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från ScriveAnnons

Svenska tillväxtbolaget slår hål på myter om e-signering

Elektroniska underskrifter ge bättre lönsamhet.
Elektroniska underskrifter ge bättre lönsamhet.

Trenden är tydlig – att signera avtal med ett klick lockar både stora och små företag.

Samtidigt finns det fortfarande många myter och missuppfattningar kring e-signering.

Kom igång säkert med Nordens ledare inom e-signering – läs mer om Scrive här 

När Scrive drog igång sin verksamhet 2010 hade digitaliseringen inte fått sitt ordentliga genombrott i Sverige. För det svenskägda bolaget krävdes det enträget arbete för att övertyga kunderna om att e-signaturen faktiskt hade kommit för att stanna.

– Marknaden började mogna på allvar 2016 och i dag är det inte längre en frågeställning om en elektronisk underskrift är juridiskt bindande eller inte, säger Scrives vd Viktor Wrede.

Samtidigt tvekar vissa kunder fortfarande kring säkerhetsaspekten. Farhågan är att e-signeringsverktyget som gör det möjligt att signera avtal och många andra typer av dokument med hjälp av några tangentklick helt enkelt inte är tillförlitligt.

– Men det är bättre och säkrare att använda Scrive och e-signering än att underteckna avtal och kontrakt på ett fysiskt utskrivet papper. Det har alltid varit juridiskt möjligt att signera dokument elektroniskt men det är först nu marknaden vågar, säger Viktor Wrede.

Lämpar sig väl även för småföretag

En vanlig missuppfattning är att e-signeringstjänster enbart passar bolag med stora volymer av avtal och dokument. På sin kundlista har visserligen Scrive flertalet globala bolag med verksamheter i många länder.

– Men vi finns till för alla, stora som små. Tjänsten gör att även småföretagarnas arbetstillvaro underlättas, att de sparar tid och att de därmed kan göra fler affärer. Behoven finns i alla sorters bolag. Varje år ska exempelvis något styrelseprotokoll, en årsredovisning och ett stämmoprotokoll undertecknas, säger Viktor Wrede.

En annan myt, konstaterar han, är att elektroniskt underskrivna dokument i högre grad riskerar att hamna i fel händer. I verkligheten är det snarare tvärtom.

– Genom vår lösning kan företagen digitalisera alla kontrakt och sedan lagra dem virtuellt. På så sätt kan både chefer och anställda komma åt alla sina kontrakt från butikerna och kontoren med en enkel knapptryckning men åtkomst för utomstående är förstås skyddad, säger Viktor Wrede.

Minskad risk att slarva bort dokument

Följdeffekten blir snabbare kundservice, bättre skydd mot bedrägerier och ett betydligt bättre system för säker förvaring av kontrakt.

– Och risken för att du som företagare ska tappa bort dokument är obefintlig. Du får helt enkelt bättre koll. Du slipper att gå runt i arkivrum och leta reda på rätt avtal, dokument och offerter. Den här typen av minskad administrationstid gör att företagen kan effektivisera sina verksamheter – och därmed göra fler affärer.

Dessutom, påpekar Viktor Wrede, kan ett ökat fokus på elektroniska underskriften ge bättre lönsamhet.

– När en av våra kunder inom bilindustrin gick över till en helt digitaliserad process sparade de in åtta heltidsanställningar. Det här handlade om personer som tidigare bara satt och hanterade fel i kontrakt, och som nu fick andra och mer relevanta arbetsuppgifter.

Ett av de vanliga missförstånden är att man tror att tjänsten ska vara dyr – när det egentligen finns pengar att spara i förlorade affärer för att administrationstiden slukar tid.

– Nettoeffekten av att gå över till e-signering är i princip alltid positiv för våra kunder, säger Viktor Wrede.

Här kan du testa Scrive gratis 

Mer från Scrive

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Scrive och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?