Annons

Prevas delårsrapport jan-juni 2020

Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.

April-Juni 2020

Januari-Juni 2020

• Nettoomsättning 194,0 Mkr (201,7)

• Nettoomsättning 410,3 Mkr (406,4)

• Rörelseresultat EBIT 14,5 Mkr (8,7)

• Rörelseresultat EBIT 36,7 Mkr (19,9)

• Rörelsemarginal EBIT 7,5 % (4,3)

• Rörelsemarginal EBIT 8,9 % (4,9)

• Resultat efter skatt 11,3 Mkr (6,0)

• Resultat efter skatt 27,9 Mkr (13,7)

• Resultat per aktie 1,14 kr (0,58)

• Resultat per aktie 2,80 kr (1,33)


VD har ordet

Goda samarbeten ger framtidstro.

Resultat
Prevas resultat för andra kvartalet uppgick till 14,5 mkr, vilket är betydligt högre än motsvarande kvartal 2019 (8,7 mkr), men lägre jämfört med årets första kvartal. Omsättningen blev 194 mkr, vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2019 (202 mkr). Rörelsemarginalen under andra kvartalet uppgick till 7,5 procent (4,3).

Analysen av det ekonomiska utfallet är svårare än vanligt då det påverkats av Covid-19-pandemin och även av olika stöttande åtgärder i form av offentliga medel. Vår bedömning är att vi har kvar vår underliggande starka trend sedan fem kvartal tillbaka. Vi har dock påverkats negativt av en dipp i marknaden, som mildrats något tack vare offentliga stödåtgärder. Åtgärderna innebär framförallt att vi kan säkra arbetstillfällen under en ”övervintringsperiod” och bädda för ökad leverans på andra sidan dippen. 

Stabilitet
Vi upplever en relativt bra stabilitet under kvartalet, trots rådande omständigheter. Vi har en fördelaktig branschfördelning där till exempel försvar och telekom är mycket stabila. Inom Life Science, vårt största segment, händer det mycket. Företag inom sjukvården som inte är Covid-19-inriktade har påverkats negativt av minskade aktiviteter, vilket lett till viss försiktighet bland dessa företag. Samtidigt så passar många andra företag inom Life Science på att trappa upp sina satsningar och ökar takten i sina befintliga projekt samt startar dessutom nya.

Utöver bra mix av branscher har vi fler stabilisatorer. Relationen med de allra flesta av våra kunder är mycket långa och täta. Det innebär att vi ofta har en god dialog om hur vi kan lösa gemensamma problem och utmaningar på ett bra sätt. Vi har även långa support- och underhållsavtal samt ökande andel leveranser i tjänsteform, ofta kallad Software as a Service (SaaS). Dessutom har vi många tillgångar, utöver den viktigaste som är våra medarbetare, som skapar konkurrenskraft och stabilitet i form av laboratorium, ramverk, instrument och certifikat.

Ett viktigt tecken på vilken ställning man har på marknaden och värdet man tillför är så klart priset kunderna betalar. Vår prisnivå har varit stabil under andra kvartalet med en något ökande trend. Detta beror bland annat på att de högprofilerande uppdragen är mer verksamhetskritiska för kunderna medan uppdragen med lite lägre priser är mer utsatta för marknadssvängningar.

Framtiden
Hur djup och hur lång blir nedgången på marknaden? Det är mycket svårt att avgöra med säkerhet men vi skönjer vissa tecken på ökad efterfrågan. Dessa positiva tecken får vägas mot att hela världen befinner sig i osäkerhet och att det svänger relativt snabbt. I skrivandets stund, och med stor osäkerhet som grund, är vår slutsats att det är mer sannolikt att marknaden utvecklas positivt än negativt, dock från en låg och instabil nivå. 

Vår bedömning är att behovet av teknik, digitalisering och automatisering i grunden är mycket stor och ökar. En tillfällig ekonomisk nedgång påverkar efterfrågan negativt men det skapar också behov av effektivisering och bygger upp för en ännu större efterfrågan framgent. 

Det gäller också att skapa sin framtid så under perioden har satsningar skett för att stärka vår marknadsposition. Ett exempel är lansering av en ny tjänst inom Life Science som fokuserar på regulatoriska frågor och som vi kallar för Prevas Friend. För att utveckla och sälja medicintekniska produkter finns lagkrav och regelverk som behöver uppfyllas för att produkten ska kunna CE-märkas och säljas. Prevas Friend hjälper företag och entreprenörer i den processen. Vi ger personlig rådgivning, som bokas direkt med experter, utan omväg. 

Tack
Kvartalet har varit extra krävande och många har plockat fram sin kämparglöd, gjort uppoffringar och visat sig från sin bästa sida. Allt från att fixa visir till vården till det dagliga slitet. Jag vill passa på att tacka alla kunder för goda relationer, alla partners för bra samarbeten, alla leverantörer, alla ägare, styrelsen och inte minst alla härliga medarbetare! Tack och hoppas alla får njuta av sommaren och semestern.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Mer INFORMATION

Johan Strid, CEO
Tel: 021-360 19 00, Mobil: 0703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se 

Andreas Lindahl, CFO
Tel: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se 
 

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 08.30. Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Prevas delårsrapport jan-juni 2020, i sin helhet

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från AteaAnnons

Atea hjälper socialtjänster att välja rätt IT-lösningar

Som en av Europas största, oberoende IT-rådgivare har Atea unika insikter kring behov, utmaningar och kravställningar inom IT. Dessa insikter använder företaget för att skräddarsy bästa tänkbara lösningar för bland annat kommuner, regioner och landsting.

– Vi skapar möjligheter för våra kunder att effektivisera sina verksamheter genom att vara en tillförlitlig rådgivare med en position att kunna ställa krav på leverantörerna, säger Simon Norman, chef för systemutveckling och satsningsområden hos Atea.

De senaste årens ökade digitalisering har medfört att mängden IT-lösningar på marknaden nästintill svämmar över. Medan det förvisso finns innovativa och högkvalitativa produkter att tillgå, finns det en tendens hos många IT-leverantörer att fokusera på teknik snarare än funktion, något som ofta ligger slutkunderna – kommunerna – i fatet. 

– Tekniken frälser oss med nya, spännande möjligheter, men det är lätt att glömma bort att alla IT-lösningar existerar i ett större sammanhang. De flesta aktörer, såväl offentliga som privata, har redan ett digitalt ekosystem och alla nya inköp behöver platsa i detta kretslopp. Det är därmed betydligt viktigare med funktioner som tillgodoser behov och brister än med spännande ny teknik.

Informationsdelning ger fördelar

Simon betonar att Atea, tack vare sin starka position på marknaden och sina omfattande internationella erfarenheter, därför har en mycket viktig roll vad gäller att bistå kommuner, landsting och regioner med exempelvis upphandlingar och utvärderingar av nya systemfunktioner. Upphandlingsprocessen är många gånger en snårskog som blir än mer svårnavigerad om kunden saknar rätt teknisk kompetens för att göra behovsanalyser och ta fram bra beslutsunderlag. 

– Vårt mål är i förlängningen att stötta kunden med vår spetskompetens för att minska overheaden och skapa effektivare arbetssätt. Ska vi uppnå det gäller det att kommunerna inte hela tiden behöver uppfinna hjulet på nytt; med Ateas helhetsperspektiv och vidsträckta nätverk kan vi istället hjälpa kunderna att ta del av varandras framgångar, vilket både blir kostnadseffektivt och sparar tid. Vill man få ut full nytta av sin data kan man inte längre arbeta i stuprör, utan behöver se till att dela den information och de erfarenheter som finns.

Brygga mellan verksamhet och IT

Atea har förvisso länge varit en samarbetspartner för många IT-avdelningar runt om i landet, men det är först det senaste året som företaget på allvar har etablerat de lösningar som krävs för att kunna leverera verksamhetsnytta inom kommunernas sociala arbete.

– För ett år sedan etablerade vi området Äldreomsorg för att kunna arbeta närmare socialtjänsten. Responsen har varit väldigt positiv; då vi redan har avtal med många kommuners IT-avdelningar kan vi bygga vidare på existerande relationer, vilket ger ökat förtroende. Vi blir en brygga mellan IT och verksamhet på ett sätt som är tillgängligt och lättförståeligt. Därtill behövs inga krångliga upphandlingar, säger Malin Sölsnaes, chef för området Äldreomsorg.

Viktigt med bra beslutsunderlag

Malin framhåller att digitala lösningar inom socialtjänsten har hamnat mer i strålkastaren den senaste tiden, både på grund av den demografiska utvecklingen och den rådande pandemin, och konstaterar att det kommer att krävas nya sätt att arbeta för att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Med kombinerade kunskaper inom såväl IT-strategi som socialt arbete bistår Atea därför kunderna med att se över vilka behov som finns, kartlägga nuläge och börläge, identifiera nytta, etablera tidsram och sätta ihop bra beslutsunderlag som säkerställer en god avkastning på investeringen.

– Granskar man statistiken märker man att omsorgen inte går ihop längre. Vi skulle till exempel behöva effektivisera vårdbesöken, hantera oroslarm på nya sätt eller etablera medicindelegationer.

Hjälper kommuner att välja rätt

Allt förändringsarbete kräver dock både tid och ansträngning. De flesta medarbetare har redan fullt upp och det kan vara svårt att skaffa sig en helhetsbild av processerna kring installation, implementering, utbildning och förändringsledning för att få med sig personalen på tåget. Samtidigt ställs allt högre krav på exempelvis administration och journalföring.

– Behovet inom socialtjänst och äldreomsorg är oändligt. Det är stor personalbrist och även kompetent personal kan ha andra hinder, såsom exempelvis språkbarriärer. Vi brukar dock säga att detta inte är en sprint utan ett maraton; biståndshandläggning måste förenklas, arbetssätten förändras och regelverken ses över, och funktionella IT-tjänster är en central aspekt av utvecklingen. Här har Atea redan översikt av beprövade leverantörer som direkt skapar förutsättningar för att ta nästa steg och vars system vi kan garantera är kompatibla med existerande lösningar. Allting skräddarsys alltså efter kommunens behov, verksamhet och infrastruktur, betonar Malin.

Finns stora vinster att göra

Till syvende och sist kommer det att krävas både energi, mod och vilja för att åstadkomma den förändring som är nödvändig. Det förutsätter också att kommunerna tar tillvara på den kompetens som finns bland medarbetarna och att man är beredd att kavla upp ärmarna och hugga i. 

– Digitaliseringen är inte så komplicerad och dyr som många tror. Så länge man vågar ha förtroende för sina medarbetares kapacitet och väljer tjänster utifrån sin faktiska behovsprofil finns det stora vinster att göra, avslutar Simon.

FAKTA OM ATEA

Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. Vi finns nära din verksamhet på ett trettiotal orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr och stöttar dig på den digitala resan.

Läs mer om Atea här

 

Mer från Atea

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Atea och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?