Annons

Venue Retail Group meddelar positiva försäljningsresultat, erhåller positiva besked om bankuppgörelse från Nordea samt lanseringar av pilotprojekt

STOCKHOLM (10 juli 2020) – Venue Retail Group Aktiebolag (”VRG” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: VRG B) meddelar en positiv försäljningstrend sedan den 1 juli 2020 där Bolaget noterar att försäljningsindex ökat från tidigare index 40-50 till index 80. Bolagets norska butikskedja, Morris, har de två senaste dagarna överträffat index 100. Bolaget har som målsättning att nå ett försäljningsindex om 90 under juli. Bolaget öppnade vidare den 1 juli respektive den 4 juli 2020 två pilotbutiker på Drottninggatan i Stockholm samt i Täby Centrum. Butikerna ska under en tid användas för att testa nytt koncept, utveckla konceptuella detaljer och sortiment mm. Bolaget arbetar för att öppna ytterligare någon pilotbutik. Under tidig höst kommer utvärdering av pilotbutikerna att ske samt eventuellt utrullning av koncept till övriga butiker. Bankuppgörelse Bolagets styrelse har arbetat hårt för att lösa de akut uppkomna finansiella svårigheterna som uppstått till följd av det pågående globala utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och som tidigare har kommunicerats har förhandlingar ägt rum avseende en bankuppgörelse med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea"). Nordea har meddelat Bolaget att Nordeas kreditkommitté accepterar att ingå ett bankavtal ("Bankfinansieringen") med Bolaget som löper under 18 månader. Bankfinansieringen innebär att (i) Bolagets förvärvskredit om 16 MSEK amorteras med 6,4 MSEK vid datumet för ingående av bankavtalet samt att löpande amortering av förvärvskrediten ska ske under 18 månader om totalt 10 MSEK, (ii) Bolagets checkkrediter om 100 MSEK förlängs till och med slutdatumet av löptiden för bankavtalet, (iii) Bolaget erhåller en tillfällig kredit om 30 MSEK som får nyttjas två gånger per år med en kredittid om högst tre månader, samt (iv) det borgensåtagande Varenne AB och Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till Nordea för Bolagets räkning för krediterna i punkt (ii) och (iii) ovan begränsas till 35 MSEK per kredit för Varenne AB respektive 30 MSEK per kredit för Ulf och Bo Eklöf Invest AB. Borgensåtagandena enligt punkt (iv) kommer friställas så snart Bolaget två kvartal i följd har redovisat en EBITDA om 75 procent och en soliditet om 30 procent. Bankfinansieringen är villkorad av att Bolaget träffar en ackordsuppgörelse med Bolagets borgenärer samt att Bolaget genomför en företrädesemission som omfattas av garantiåtaganden uppgående till minst 60 MSEK. Bolaget ska slutligt förhandla Bankfinansieringen med Nordea under augusti med förhoppning om att kunna ingå bankavtalet under fjärde kvartalet 2020.   Bolaget arbetar även aktivt för att ingå avtal om emissionsgaranti motsvarande lägst 60 MSEK i enlighet med villkoren i Bankfinansieringen. Bolaget förhandlar för närvarande med ett antal aktieägare och andra intressenter om att tillhandahålla en emissionsgaranti och kommer återkomma med information när förhandlingarna slutförts. Avsikt att upprätta ansökan om offentligt ackord och kostnadsbesparingar Vidare har Bolaget, i linje med Bankfinansieringen, för avsikt att upprätta en ansökan om offentligt ackord och inleda förhandlingar med Bolagets borgenärer med förhoppning om att en ackordöverenskommelse ska kunna träffas. Bolagets styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma när en ackordsuppgörelse har träffats med Bolagets borgenärer och Stockholms tingsrätt har beslutat om ackordet, vilket förväntas ske under hösten 2020. Nordea har meddelat att bankavtalet som reglerar Bankfinansieringen kan ingås så snart den pågående företagsrekonstruktionen avslutats i anledning av ett lagakraftvunnet beslut om offentligt ackord, vilket förväntas kunna ske under hösten 2020 förutsatt lyckade ackordsförhandlingar. Bolaget kommer offentliggöra utfallet av ackordsförhandlingarna så snart Bolaget har ytterligare information därom.   Bolaget har även arbetat vidare med att lösa den likviditetsproblematik som Bolaget har befunnit sig i och har erhållit uppskov med betalning av tidigare inbetald mervärdesomsättningsskatt och således erhållit utbetalningar om totalt ca 27 SEK från Skatteverket. Uppskovet ska återbetalas under februari, mars respektive april. Bolaget har också erhållit ett likviditetsstöd avseende verksamheten i Norge, uppgående till ca 4,5 MNOK. Likviditetsstödet har beviljats utan krav på återbetalning. Därtill har Bolaget erhållit hyreslättnader, minskat personal på huvudkontoret och i butiker, flyttat till mindre och billigare huvudkontor, effektiviserat butiksdriften med bland annat minskat antal arbetade timmar och förändrade schemat samt stängt olönsamma butiker. Bolaget slutförhandlar för närvarande avtal med Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och Göteborg. Sammantaget kommer Bolaget, som kommunicerats i kvartalsrapporten, minska hyreskostnader och övriga kostnader på helårsbasis med ca 15 MSEK. Till det har nu ytterligare åtgärder bidragit med ca 2,5 MSEK, dvs totalt 17,5 MSEK. För vidare information, vänligen kontakta: Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)70 927 80 00, email: lars.fins@venueretail.com Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)73 344 10 54, email: anders.arverud@venueretail.com   Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 18.00 CEST. Om Venue Retail Group Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från AccountorAnnons

Life science-bolag behöver ha koll på sina siffror

Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019.
Kling i Nasdaq-kockan. Yilmaz Mahshid, CFO på Pledpharma med Anders Larsson och Malin Wikstrand från Accountor i samband med Pledpharmas notering på Nasdaq 31 oktober 2019.

Rätt ekonomisk information i rätt tid är viktigt inom Life Science för att dessa bolag ska kunna gå ut med denna till investerare och på marknaden. Noterade bolag har i tillägg specifika regler och rapporteringstider att följa. 

– Det är extra roligt att jobba med life science- och utvecklingsbolag just för att de är så intresserade av sina siffror, säger Malin Wikstrand, redovisningskonsult på Accountor. 

Malin Wikstrand sitter på Accountors Lundakontor i Medicon Village Science Park. Accountor har haft kontor där sedan 2012 då Medicon Village startade upp, idag en nätverksmiljö med 150 företag och organisationer med tillsammans 2200 medarbetare. Det är en intressant miljö att finnas i och Accountor har life science samt forsknings- och innovationsföretag härifrån som kunder. Hon tycker det är inspirerande att sitta nära kunder. 

– Det är roligt att man kan stöta på varandra, ta en kaffe eller lunch och lyssna på hur det går för deras projekt. Det är en häftig miljö att sitta i, säger Malin Wikstrand. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om Accountors samarbete med Life Science-bolag. 

Börsnotering ställer fler krav

Malin Wikstrand tycker om att jobba med bolag som har tydliga rutiner. Att sätta upp rutiner och att arbeta helt digitalt är hennes vardag. Är bolagen börsnoterade har de fler krav på sin ekonomiska information och på transparens. 

– Det är roligt att vara med i den processen, säger Malin Wikstrand. 

Effektiviserar och professionaliserar

Ett bolag hon jobbar med, Pledpharma, noterades på Nasdaq förra året.  

– Sedan vi började jobba med Accountor har vi gått över från mycket manuell hantering av ekonomiarbetet till helt digitalt arbete. Utöver att digitaliseringen har effektiviserat ekonomiarbetet ger den också en skalbarhet. Vi kan växa utan något större merarbete. Arbetet flyter dessutom på obehindrat oavsett var i världen vi är samtidigt som vi samarbetar med Malin Wikstrand i Lund och Peter Einarsson, senior advisor på Accountor, i Stockholm, säger Yilmaz Mahshid, PhD, CFO på Pledpharma. Han fortsätter:

– Övergången till Nasdaq med rapportering enligt IFRS gör att det behöver vara bra kvalitet på rapporteringen samt att vi är mer pålästa då vi genomgår granskning från många håll. Processerna och arbetet inom ekonomi har professionaliserats till en helt annan nivå och Accountor har varit en del utav den professionaliseringen. 

Fakta Accountor 

Accountor är en del av Accountor Group, en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. Accountor hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare personalprocesser.

I Sverige är de 300 anställda, varav 270 konsulter på 8 orter. Accountor Group har över 100 kontor i sju länder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland och Ukraina. De drivs av en passion att uppnå resultat och att sträva mot framgång tillsammans med sina kunder. 

EXTERN LÄNK: Läs mer om Accountor här. 

 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?