1515

Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen om 26,5 miljoner kronor

· I samband med det pågående förvärvet av Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) genomför Spiffbet en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor · Spiffbet publicerar idag informationsmemorandum med anledning av emissionen. Teckningsperioden löper från den 1 till 15 juni. · Omsättningen förväntas öka markant som ett resultat av förvärvet. · Nyckeltal proforma för Q1 2020 anges nedan. Fullständig proforma koncernredovisning för Q1 2020 återfinns i informationsmemorandumet

Spiffbets verksamhet har genomgått en markant omstöpning under det senaste året. Bolaget har utvecklats från en nischad aktör fokuserad på sportsbettingspel till en spelleverantör med fokus på kasinospel. Fokus är kasinospel för den internationella spelmarknaden till låga kostnader och med bra intäktspotential. Spelportföljen har även breddats genom förvärv av en spelstudio med en attraktiv spelportfölj. Verksamheten har tydligare fokuserats på utvecklingsmarknader i Latinamerika, Asien och Afrika, där en rad avtal har slutits med speldistributörer.

Den 12 mars 2020 presenterade Spiffbet ett erbjudande om att förvärva Metal Casino. Spiffbet erbjöd aktieägarna i Metal Casino att genom en apportemission byta sina aktier i Metal Casino mot nyemitterade aktier i Spiffbet. I och med förvärvet av Metal Casino blir Spiffbet en aktör med två olika verksamhetsgrenar – en inom spelutveckling och en inom speloperatörsverksamhet. Spiffbet har inlett förhandlingar med andra operatörer om förvärv och samgåenden. Det finns signifikanta synergier med att förvärva fler kasinooperatörer och synergier med Spiffbets spelutvecklingsverksamhet.

Förvärvet av Metal Casino löper på bra, vi har redan erhållit accept från drygt 90 procent av ägarna i bolaget. Vi har även påbörjat integrationsarbetet och de besparingsåtgärder som kan göras när vi kan utnyttja gemensamma resurser. Nu vill vi bjuda in våra egna och Metal Casinos aktieägare att investera i denna nyemission så vi kan genomföra våra expansionsplaner och fortsätta förvärvsstrategin”, säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

Bakgrund och motiv

Syftet med denna nyemission är att skapa förutsättningar för att genomföra flera förvärv av ett antal mindre kasinooperatörer samt finansiera en expansion av Spiffbets och Metal Casinos verksamhet i Asien, Latinamerika och Afrika. Emissionslikvidens tilltänkta användning:

•                     Finansiera verksamheten i Metal Casino och Spiffbet

•                     Finansiera en expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika

•                     Förvärv av ytterligare onlinekasino-operatörer

•                     Förvärv av ytterligare spelutvecklingsverksamheter

•                     Fortsatt breddning av Spiffbets existerande spelportfölj

•                     Etablera Spiffbet i Latinamerika genom samriskbolaget Copacabana Gaming

•                     Återbetala brygglån om totalt 8 miljoner kronor per den 31 mars 2020

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på Spiffbets hemsida, www.spiffbet.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida,  http://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Memorandumet innehåller en proforma koncernredovisning för kvartal 1 2020, vilken inkluderar Metal Casino som om Bolaget hade förvärvats per den 1 januari 2020. Proforma-redovisningen har upprättats på grundval av de ej reviderade delårsrapporterna för första kvartalet av Spiffbet och Metal Casino.

Omsättningen proforma för den konsoliderade gruppen inklusive Metal Casino uppgick till 5 654 TSEK, vilket kan jämföras med Spiffbetkoncernens omsättning före förvärvet om 601 KSEK. Resultatet efter finansiella poster proforma uppgick till - 6 895 kronor, varav Spiffbets andel utgjorde - 4 969 KSEK. De likvida medlen vid periodens utgång proforma uppgick till 3 771 TSEK, där nuvarande Spiffbet-koncernens andel utgjorde 1 642 TSEK.

Nyckeltal (TSEK) kvartal 1, 2020 proforma Spiffbet + Metal Casino Metal Casino Spiffbet
Intäkter 5 654 5 053 601
Resultat efter finansiella poster -6 895 -1 926 -4 969
Kassaflöde från löpande verksamhet -7 476 -2 970 -4 507
Eget kapital 786 5 529 -4 743
Likviditet vid periodens slut 3 771 2 129 1 642

Sammanfattning av nyemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 98 008 278 nyemitterade aktier som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,27 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 26,5 miljoner kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska berättiga till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ska berättiga till teckning av 1 ny aktie.Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 juni till och med den 11 juni 2020.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj  20:30 CET

Följande bilagor finns för nedladdning:
200529 Spiffbet offentliggör informationsmemorandum

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från EurocardAnnons

Undvik onödig kvittohantering – spara upp till 100 arbetstimmar i månaden

Gustavo Molano försäljningschef på Eurocard.
Gustavo Molano försäljningschef på Eurocard.

Företag som använder sig av papperskvitton lägger nästan 14 minuter på att hantera ett enda utlägg. Med direkta digitala kvitton kan du sköta hanteringen på 90 sekunder – betydligt snabbare och säkrare.

Slipp onödigt arbete. Läs mer om Eurocards lösning Smarta kvitton 

En studie från Eurocard med 235 organisationer i Norden visar att företag lägger väldigt mycket tid på kvittohantering. De är också ofta omedvetna om den tid som anställda lägger ned på manuella processer för att hantera kvitton. Hälften av alla företag i studien använder sig dessutom av papperskvitton som den viktigaste delen av kvittoredovisningen.

– Med papperskvitton tar det nästan 14 minuter att hantera ett enda utlägg, från det att köpet görs tills det är bokfört. För ett företag som hanterar 500 papperskvitton i månaden motsvarar det upp till 115 arbetstimmar, säger Gustavo Molano försäljningschef på Eurocard.

Stor tidsbesparing med ny lösning

Men allt detta kan komma att ändras med direkta digitala kvitton, en lösning som relativt nyligen har introducerats på den nordiska marknaden. Den innebär att ett digitalt kvitto skickas direkt från handlaren till kundens mobiltelefon, där det matchas med rätt transaktion och sedan vidare till företagets utläggshanteringssystem. 

– Direkta digitala kvitton är en grundförutsättning för att ett företag ska kunna digitalisera hela sin kvittohantering. Studien visar också att företag som använder sig av direkta digitala kvitton kan hantera ett kvitto på under 1,5 minut, vilket då motsvarar cirka elva arbetstimmar för ett företag som hanterar 500 kvitton i månaden. Det är en tidsbesparing på 104 arbetstimmar, nästan 90 procent, jämfört med en helt manuell process, säger Gustavo Molano.

Färre fel och lägre kostnader

Hos Eurocard är direkta digitala kvitton en del av lösningen Smarta kvitton, som innebär att företag kan få ett digitalt kvitto, hela vägen från köp till bokföring. Redan i dag erbjuder ett antal handlare i Norden, bland annat taxiföretag, hotell och matvarukedjor Smarta kvitton.

– Smarta kvitton gör att både den som gör utlägget och den som godkänner det sparar tid. Dessutom innebär den helt digitala processen att inga kvitton förstörs eller försvinner. Det ger en kvittohantering med mycket färre fel och betydligt lägre administrationskostnader, säger Gustavo Molano.

Läs hela studien här 

 

 

 

Mer från Eurocard

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eurocard och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?