1515

Rapport från Avanade - låg molnmognad hämmar innovation och tillväxt

Stockholm, 18 maj 2020 – Ett växande tekniskt underskott, låg grad av molnmognad och brist på egen kunskap hämmar företagens konkurrenskraft, innovations- och lanseringstakt. En internationell undersökning där Sverige och Norden ingick bland 1 650 höga chefer i flera branscher och med olika ansvarsområden, visar att företag kan öka de årliga intäkterna med 10 miljarder kronor och minska driftkostnaderna med drygt 11 procent genom en mer framåtlutad helhetssyn på molnteknik, applikationer och modern teknik. Avanade kallar detta för att vara Ready by Design.

Antonio Marsico Sverigechef Avanade

Avanades undersökning visar att bland de tillfrågade cheferna i Sverige är det endast fyra procent som beskriver den egna organisationens molnförmåga som optimerad. Det globala genomsnittet i undersökningen är 12 procent, vilket fortfarande är en mycket låg andel.  I Sverige uppger 66 procent av cheferna att deras företag fortfarande befinner sig i ett initialt eller förhoppningsbaserat stadium på sin molnresa. Globalt är 45 procent av samma uppfattning. Om svenska och nordiska företag är på efterkälken eller om cheferna har en mer självkritisk hållning på grund av högre grad av IT-mognad återstår att visa.   

I Sverige uppger 33 procent av företagen att de avsätter 20 procent av IT-budgeten till att uppdatera äldre applikationer. Om tre år förväntas den kostnaden ha stigit till cirka 30 procent av IT-budgeten.

Det faktum att IT-budgeten dräneras för att applikationsparken är föråldrad jämsides med de säkerhetsproblem som måste åtgärdas på äldre plattformar bromsar takten för lansering av nya tjänster och varor enligt 76 procent av hela gruppen. Föråldrade applikationer hejdar också i olika utsträckning innovationstakten enligt 78 procent av cheferna i Sverige och Norden, motsvarande siffra globalt var 74 procent.

– Vi vet att digital störning påverkar alla branscher på ett genomgripande sätt och utgör ett verkligt hot även för etablerade företag, säger Antonio Marsico, Sverigechef Avanade. Skillnader i molnmognad skapar ett affärslandskap med digitala eftersläntrare som stannar upp medan deras digitalt infödda konkurrenter ångar vidare framåt. Skillnaden ligger i att de digitalt infödda, tack vare deras molnbaserade arkitektur, besitter förmågan att styra verksamheten mot nya möjligheter och bort från hot inom så kort tid som dagar och inte först efter flera månader eller år senare.

Det globala genomsnittet visar att endast en femtedel av företagens applikationer har byggts om för molnet. 88 procent av respondenterna svarar att innovativa applikationer har en direkt påverkan på företagets tillväxt. Eftersom flertalet prioriterar ökad försäljning och intäkter under det kommande året, råder samstämmighet kring värdet av specialbyggda molnbaserade applikationer. Nio av tio chefer globalt bekräftar att appar som prioriterar mänskliga behov är avgörande för tillväxt och försvar av befintlig marknadsposition.

– För att lyckas måste man kunna flytta fokus snabbt för att leverera kundvärde som kan öka försäljning och intäkter. Mobilapplikationer är bara ett exempel där digitala infödingar använder humancentrerade appar för att röra om på etablerade marknader. Mobilappar är ett kraftfullt verktyg för att komma närmare kunderna, ge mer personlig service och underlätta köpresan. Framgångsrika företag är inte rädda för att experimentera utan driver innovation snabbare och gör oftare än konkurrenterna verklighet av nya idéer på marknaden, säger Antonio Marsico.

Ett hinder för att utnyttja molnets möjligheter att experimentera är bristen på kompetens. 74 procent av respondenterna på global nivå och 71 procent av de intervjuade i Sverige och Norden nämner bristen på rätt personer och kompetens som det största hindret eller ett väsentligt hinder för att anamma modern teknik för produktutveckling internt. 

En majoritet av de svenska och nordiska cheferna svarar att de ser flera affärsfördelar med modern applikationsutveckling. Den förstärker kostnadsbesparingar och förbättrar regelefterlevnad genom bättre loggning, spårning och dokumentation. 44 procent av dem upplever också att modern applikationsutveckling ger möjlighet till bättre hantering av incidenter, förändringar och problem.

Modern applikationsutveckling har enligt 71 procent av cheferna i Sverige och Norden minskat belastningen på företagets IT-avdelning och frigjort motsvarande 25 procents mer tid. På global nivå gjorde 59 procent av cheferna samma uppskattning.Agile, DevOps och andra moderna tillvägagångssätt kommer att ha en positiv inverkan för att förbättra reaktionstiden och tempot att lansera nya varor och tjänster på marknaden, vilket gör företaget mer produkt- och kundcentrerat. För att påskynda sin digitala mognad behöver företag ha en helhetssyn och placera appar, molnet och människor i framkanten av sin affärsstrategi.
 

Om undersökningen

Undersökningsföretaget Vanson Bourne har på uppdrag av Avanade intervjuat 1 650 höga beslutsfattare i Europa, Nordamerika och Asien Pacific med ledande befattningar inom IT, finans, produktion, försäljning, marknadsföring och HR. Själva undersökningsmaterialet insamlades fram till december 2019. Företagen i undersökningen har intäkter i spannet 500 miljoner USD till 10 miljarder USD. De representerar branscherna kommunikation, media, högteknologi, finansiell service, hälsovård och offentlig sektor, råvaror och produktion.
Ladda ned rapporten här

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Svensson
Marketing Lead, Avanade Sverige
T: 073-058 91 10
E: m.svensson@avanade.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från FonditaAnnons

Succéfonden som hittar hållbara vinnare

Genom att investera i bolag vars produkter och tjänster minskar globala koldioxidutsläpp och bidrar till den gröna omställningen har fonden Fondita Sustainable Europe skördat stora framgångar. Under de senaste tre åren har den stigit med över 65 procent. Men enligt förvaltaren Marcus Björkstén har man bara skrapat på ytan på en trend som kommer hålla i sig under många år.

– Regeringar, myndigheter och bolag håller på att strama åt sina mål för att bli koldioxidneutrala och 'miljösmarta'. Den trenden kommer accelerera ytterligare under de kommande fem åren och innebära stora investeringar, säger Marcus och fortsätter:

– Bolag som är väl förberedda inför denna kraftiga våg av investeringar kommer sannolikt att åtnjuta en marknad med strukturell tillväxt.

Det är just denna tillväxt som Fondita Sustainable Europe försöker ta tillvara på. Genom att investera i bolag som har produkter eller tjänster som är en del av lösningen på klimat- och miljörelaterade hot, ska fonden långsiktigt avkasta bättre än marknaden. 

Koncentrerad portfölj av ”klimatkämpar”

Fonden förvaltas aktivt enligt Fonditas förvaltningsfilosofi som bland annat går ut på att identifiera bolag med unik marknadsposition, stark ledning och lönsamma och hållbara affärsmodeller. Varje innehav ska ha ett meningsfullt bidrag till avkastningen, varför portföljen är koncentrerad till ett trettiotal europeiska bolag, med tonvikt på Norden. 

Bland fondens toppositioner märks de danska vindkraftsbolagen Vestas Wind och Orstedt samt den norska solenergiproducenten Scatec. Men även mindre kända bolag som ligger tidigt i sin produktutveckling finns i portföljen. 

Till dessa hör det norska miljöteknikbolaget Aker Carbon Capture, det holländska vattenreningsbolaget Ekopak och den brittiska batteritillverkaren Ilika. 

– Vi har en mindre andel av portföljen i bolag som utvecklar innovativa lösningar för att bekämpa klimathotet, men som har en bit kvar att vandra vad gäller produktutveckling. Ilika är ett typexempel. Bolaget utvecklar så kallade 'fast-fast' batterier som är mindre än traditionella bilbatterier, laddas snabbare och är mindre brandfarliga. En sådan produkt skulle naturligtvis vara revolutionerande för elbilsmarknaden, säger Marcus. 

Hållbarhet i fokus

Med tanke på fondens inriktning är det naturligt att hållbarhet blir en central del när förvaltarna utvärderar bolag. Och enligt Björkstén är Fondita Sustainable Europe en av få fonder som placeras i den mest hållbara kategorin enligt EU:s nya taxonomi.  

– Vi tar hållbarhet på största allvar, inte minst då vi är övertygade om att bolag med stark hållbarhetsprofil också tenderar att överprestera på andra områden och därmed bli bra investeringar på längre sikt. 

– I fallet Fondita Sustainable Europe är miljö och samhällsansvar integrerat i affärsmodellerna hos de bolag vi investerar i. Därför placeras fonden också i den mest ambitiösa kategorin enligt EU:s taxonomi. Det är faktiskt väldigt få fonder som klarat av det trots att hållbarhet har varit på tapeten länge, avslutar förvaltaren.  

Läs mer här

Om Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad fond som investerar i bolag vars produkter och tjänster möjliggör en minskning av globala koldioxidutsläpp och som bidrar till att naturresurser använd på ett mer effektivt sätt. Fonden har belönats med såväl det nordiska miljöcertifikatet Svanen som det österrikiska miljöcertifikatet Ecolable. Dessutom har den fått högsta betyg – fem stjärnor – av Morningstar. 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fondita och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?