Annons

SEAFIRE VÄXER OCH FÖRBÄTTRAR RÖRELSERESULTATET – STABIL INLEDNING PÅ ANDRA KVARTALET!

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Nettoomsättning uppgick till 46,1 MSEK (26,6). Tillväxten var 74% jämfört med 2019.
  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (0,6) vilket ger en EBITDA marginal på 8,7%. Exklusive Followit hade EBITDA uppgått till 4,9 MSEK (1,2) och en marginal på 10,7%.
  • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev 1,7 MSEK (-0,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,22).
  • Koncernens soliditet uppgick till 10% (21%).
  • Efterfrågan var stabil till ökande under kvartalet. Orderingången ökade bland annat med 31% för Nordbutiker och 36% för Åkerstedts jämfört med motsvarande period 2019. Linguacom har ökade volymer från mars 2020 jämfört med föregående år. Inledningen på andra kvartalet har fortsatt varit stabil för koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Dotterbolaget Followit Sweden AB försattes i konkurs den 22 april 2020. Followit har under åren 2017 till 2019 haft ett negativt resultat på sammanlagt 12,5 MSEK och resultatet under första kvartalet 2020 blev -1,1 MSEK. Konkursen resulterar i en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om 5,6 MSEK vilken kommer bokföras under andra kvartalet.

VD KOMMENTAR

Seafire såg under kvartalet en stabil efterfrågan och levererar ett förbättrat resultat. Koncernen drar nytta av sin diversifiering och viktning mot e-handel.  Marknadsläget för våra bolag, förutom för Hedén och Followit, har varit fortsatt stabilt i inledningen på det andra kvartalet. Followit har haft stora förluster de senaste tre åren. Med kraftigt minskad orderingång som en följd av coronapandemin fattades beslutet att försätta bolaget i konkurs.

Med Nordbutiker inkluderat uppgick Seafires organiska tillväxt till 5% vilket är vårt mål. EBITDA marginalen blev 8,7%, något under målet på 10%. Med det förlustgenererande Followit exkluderat uppnåddes en EBITDA marginal på 10,7%. Genom konsolideringen av koncernen, efter avvecklingen av Followit, är vi starkare och mer fokuserade för att hantera en utmanande och osäker marknad. Inledningen på andra kvartalet är stabil och positiv för samtliga bolag förutom Hedén, det minsta bolaget i koncernen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl 10.00.

KORT OM SEAFIRE

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från VerizonAnnons

Kompetenserna för en digital arbetsstyrka

Sedan i början av året har sättet vi lever och arbetar på förändrats dramatiskt och de flesta skulle nog säga att vi nått paradigmskifte, speciellt när det kommer till företagens digitala arbetsmiljö. Från att ha varit ett bekvämt alternativ för några få, har distansarbete blivit en nödvändighet för många, nästan över en natt.

Att skapa en hybrid arbetsmiljö där fysiska och digitala platser kombineras är själva kärnan i rekommendationerna i en färsk rapport från Harvard Business Review Recreating Work as a Blend of Virtual and Physical Experiences.

Samverkan mellan människa och maskin

Att använda ny teknologi för att öka effektiviteten är vettigt, men det är bara ena sidan av myntet –i framtiden handlar det om att se till att människor och maskiner samverkar. Det är en av anledningarna till att allt fler företag prioriterar de anställdas kompetensutveckling.

Hur bygger du då denna ”nya arbetsstyrka” på distans? Hur hanterar du utmaningarna med distansarbete? Hur infriar du de anställdas förväntningar på en flexibel arbetsplats samtidigt som du tillgodoser behovet av fysisk interaktion och kreativa dialoger mellan kollegor? En annan viktig fråga är vilka kompetenser arbetsstyrkan behöver för att vara framgångsrik i den nya digitala miljön? Detta är några av de frågor som framtidens ledare funderar på just nu.

Emotionell intelligens viktigare än tekniska intelligens

I den senaste rapporten från Verizon Business på ämnet framtidens arbete säger 66 % av seniora chefer att det är avgörande att införa ny teknologi. Samtidigt är det ännu fler som ser emotionell intelligens och social kompetens som nyckelfaktorer för framgång.

”När företagsledare skapar framtidens arbetsplats är den kanske mest kritiska uppgiften att se till att de anställda känner sig motiverade och involverade. Det är avgörande för att nå framtida affärsframgångar,” säger Fredrik Hallenborg, Nordenchef på Verizon Business. ”Här är det viktigt att stödja de anställda i sin personliga och professionella utveckling. Våra resultat visar att kompetensutveckling är ett nyckelområde bland 75 % av cheferna som tillfrågades. De anser också att digitala kompetenser har blivit ännu viktigare efter att pandemin slog till. Pandemin har även tvingat oss att inse att vi behöver hantera problem med smidighet och anpassningsförmåga samtidigt som vi lär oss att hantera affärsrisker utifrån vad som är rimligt och på ett sätt som gör att företaget utvecklas även under de nya omständigheterna.

Rapporten visar också att precis över tre fjärdedelar (76 %) nämner anpassningsförmåga som en nyckelkompetens tillsammans med problemlösning (72 %) och riskhantering (72 %).

En framtidsblick

Det viktigaste vi tar med oss från rapporten är att företag inte har råd att endast fokusera på det som händer idag. Det tydliga budskapet från de tillfrågade i undersökningen är att bättre tekniska kunskaper, att investera i människor och att samtidigt förändra arbetskulturen inte bara kommer göra företag mer robusta, det kommer att göra dem mer lönsamma i framtiden.

”Ledare behöver fundera på vad företaget har gjort bra och var det finns utrymme för förbättring, vilka nya rutiner de kanske vill behålla, och vilka initiativ de vill ska fortsätta, stanna av eller införas”, säger Fredrik Hallenborg. ”Slutligen, och än viktigare, behöver de gå från ord till handling kring hur dessa punkter kan kommuniceras, artikuleras, aktiveras eller vävas in i organisationen så att de är redo när krisen klingat av, för att påskynda återhämtningen. De som gör denna transformation på ett genomtänkt sätt och sätter sina anställda i första rummet, kommer att vara bäst rustade för framgång.

Framtidens arbete kommer inte bara drivas av ny teknik. Kulturen ute hos organisationerna och de kompetenser de anställda har kommer att vara precis lika avgörande för en framgångsrik digital transformation.

Om the Future of Work-rapporten

Rapporten, som producerades i två omgångar, identifierar fyra viktiga, sammankopplade dimensioner som chefer ombads att rangordna: teknologi, kompetens och beteende, ledarskap och nya sätt att arbeta på. I januari i år tillfrågades 1 102 seniora chefer i olika sektorer och geografiska områden om deras åsikter. När pandemin kom, utförde forskarna en andra undersökning bland 664 seniora chefer för att bedöma om det fanns förändringar bland åsikterna. 

För mer information om rapporten och för att läsa mer om vilka kompetenser som behövs för den digitala arbetsstyrkan, besök vår hemsida här. 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?