1515

Midsona - kvartalsrapport januari-mars 2020

Organisk försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA

Januari–mars 2020 (första kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 946 Mkr (786).
 • EBITDA uppgick till 107 Mkr (73), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 11,3 procent (9,3).
 • Periodens resultat uppgick till 47 Mkr (4), motsvarande ett resultat per aktie på 0,72 kr (0,08) före och efter utspädning.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 2 Mkr (–42).
 • Midsona hade en förhöjd efterfrågan på sina produkter under mars månad på samtliga geografiska marknader, som kan härledas till utbrottet av Covid-19. De negativa konsekvenserna från smittspridningen var begränsade på verksamheten.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Årsstämma 2020 kommer hållas i Malmö den 25 juni istället för tidigare kommunicerade 5 maj till följd av den snabba spridningen av Covid-19 och med beaktande av regeringens beslut om begräsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • CFO Lennart Svensson har valt att lämna Midsona under det första kvartalet 2021. Rekrytering av en ny CFO har påbörjats.

Koncernchefens kommentar

Midsonas starkaste kvartal någonsin

Det första kvartalet, med tonvikt på sista månaden, påverkades av den pågående Covid-19-pandemin. Effekterna för samhället, individer och organisationer var omvälvande och i många fall mycket påfrestande. Covid-19 resulterade dock i en ökad efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter. Försäljningen och EBITDA-resultatet blev vårt klart bästa någonsin.

Tillväxten för våra tio prioriterade varumärken uppgick till 15 procent och försäljningen för koncernen som helhet ökade med 20 procent jämfört med samma period förra året. Detta trots en fortsatt negativ påverkan för Nordics från det avslutade distributionsuppdraget för Alpro som påverkade jämförelsesiffrorna för januari och februari. Justerat för Alpro var den organiska tillväxten 9 procent. Som en följd av coronavirusets utbrott var efterfrågan som starkast i mars månad. Störst var efterfrågeökningen inom torrvaror, frukostprodukter, ris och majskakor, bakprodukter, bredbara pålägg, konserver, te och handtvål. Mönstret återspeglade sig även geografiskt. På marknader med hög andel ekologiska torrvaror, som Tyskland och till viss del Frankrike, gick försäljningen starkast. Som enskilt varumärke hade Friggs fortsatt en stark tillväxt. Vi såg också en god utveckling för våra ekologiska varumärken i takt med att konsumenter efterfrågade mer hälsosamma produkter. Lanseringen av vår nya gemensamma kommunikationsplattform i Norden för våra varumärken i kategorin ekologiska produkter, ”One-Organic”, fick ett gott konsumentmottagande.

Covid-19 medförde dock vissa negativa effekter även för vår del. Vi har behövt hitta alternativa lösningar för vissa av våra varor och vi utesluter inte fortsatta problem, men vår nuvarande bedömning är att vi inte kommer tappa större försäljningsvolymer på grund av leveransproblem. Oro på valutamarknaderna medförde också en fortsatt negativ valutakurspåverkan i Sverige och Norge.

Hemmakonsumtion här för att stanna

Cirka 90 procent av vår försäljning är så kallad ”home-consumption” medan endast cirka 10 procent av försäljningen går till food service-industrin, det vill säga restauranger och andra bespisningar. Den starka försäljningen i mars kan sannolikt härledas till en viss ”hamstringseffekt” till följd av Covid-19, men vi tror att trenden mot en ökad konsumtion i hemmet kommer att fortsätta. Även här ser vi ett geografiskt mönster som följer graden av nedstängning i samhället, ju större nedstängning desto större försäljningsökning. Av de marknader Midsona verkar på är det bara den svenska där restauranger fortfarande har öppet. När restaurangerna öppnar igen tror vi att det tar ett tag innan människor hittar tillbaka till samma konsumtionsmönster som innan krisen, och i denna process ser vi att nya konsumenter hittat våra produkter. Efterfrågan på våra produkter har fortsatt varit förhöjd i april även efter att den initiala hamstringseffekten avmattats.

Robust organisation och starka finanser

Sammantaget bedömer vi att Midsona går stärkt genom denna hälsokris. Jag är mycket glad och stolt över att organisationen visat sig robust och kunnat producera och leverera i denna oroliga tid. Vi har en stark finansiell ställning och ser möjligheter till fortsatta förvärv i Europa. Få andra aktörer har de finansiella och organisatoriska musklerna att ta vara på de fina förvärvsmöjligheter som nu uppstår i pandemins spår. Stämningen i vår egen organisation är offensiv och positiv, men ödmjuk inför framtiden.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 28 april 2020 kl 8:00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Följande bilagor finns för nedladdning:
Midsona - rapport kvartal 1 2020
Pressmeddelande 28 april 2020 - Midsonas rapport kvartal 1 2020


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Stena RecyclingAnnons

Så hjälper Stena Recycling industrin med cirkulära affärslösningar

Förra året utökade Sveriges ledande industriella återvinningsbolag, Stena Recycling, sin verksamhet med den internationella konsultverksamheten Stena Circular Consulting. Med 80 års praktiskt erfarenhet inom återvinning tar Stena Recycling nu nästa steg som den ledande aktören inom cirkulära lösningar.

Vid det här laget har vi lärt oss att vi måste accelerera omställningen till mer hållbara affärslösningar. Smältande isar, höjda havsnivåer och extremväder är bara några av konsekvenserna om vi inte får ner utsläppen. Trots denna kunskap visar data att det går för långsamt. Mats Linder är ny i rollen som Head of Circular Consulting på Stena Recycling Sverige och har lång erfarenhet av att jobba med cirkulär ekonomi. Han menar att vi som land, samhälle och industri har stora möjligheter att samarbeta för att ställa om mot cirkulär ekonomi och trappa upp kampen mot de stigande temperaturerna. 

– Rapporter visar att vi håller på att missa Parisavtalet. För att vända utvecklingen räcker det inte att bara effektivisera den befintliga verksamheten – vi måste utmana vårt nuvarande sätt att tillverka, sälja och använda produkter. Att möta behoven av att anpassa produkter och processer, men också användningen av dessa kommer vara värdeskapande för ett företag som vill framtidssäkra sin verksamhet, säger Mats Linder.

– Satsningen Stena Circular Consulting ligger helt rätt i tiden. Med Mats och hela det team vi rekryterat har vi rätt kompetens på plats, och vi väljer att satsa för att vara med och leda utvecklingen. Det kommer inte räcka enbart med teori och kunskap, vi måste ta det ett steg längre och skapa konkreta resultat. Som norra Europas ledande återvinningsbolag sitter vi på en position med både teori och praktik under samma tak. Den positionen gör oss unik och ger oss möjlighet att skapa cirkulära lösningar tillsammans med våra kunder, säger Mattias Nilsson, Sales & Marketing Director på Stena Recycling Sverige.

Bred produktportfölj och praktisk kunskap

 Med Stena Circular Consulting som partner får man hjälp att planera och driva sitt företags utveckling mot en cirkulär ekonomi. De olika tjänsterna Stena Circular Consulting erbjuder omfattar bland annat områden som strategiutveckling med fokus på att skapa nya samarbeten i värdekedjan, process- och produktdesign, optimering av återvinning - inklusive avfallsminimering och återanvändning, samt utveckling av cirkulära affärsmodeller. 

–  Den 80 år långa erfarenheten som återvinnare har resulterat i en omfattande kunskap om återvinning av alla olika materialslag. Framförallt har vi omfattande erfarenhet av produktion och infrastruktur kring återvinning, samt hur olika materials egenskaper och sammanfogningstekniker påverkar möjligheten till återvinning. I Halmstad på Stena Nordic Recycling Centre finns både processerna och möjligheten att testa på plats. När vi tar med oss kunder dit och kombinerar teori och praktik brukar resultaten bli mycket talande, säger Mattias Nilsson.

– Vi har en mycket bred produktportfölj och kan hjälpa till på många olika sätt. Till exempel kan vi genomlysa en specifik produkt för att se hur man kan designa för att hålla längre, eventuellt återanvändas och slutligen maximera återvinningen. Vi kan titta på affärsmodeller och analysera på vilket sätt en produkt kan säljas som tjänst – allt för att öka värdeskapandet, säger Mats Linder. 

Värdeskapande verksamhet

 Genom att satsa på en cirkulär ekonomi blir ditt företag mer lönsamt, konkurrenskraftigt och attraktivt för befintliga och potentiella intressenter. Stena Recyclings målsättning framgent är att fortsätta hjälpa företag i deras utveckling mot cirkularitet och bredda Circular Consulting ytterligare, både i Sverige och utomlands.

– När vi som företag om fem år tittar tillbaka vill vi kunna se att vi verkligen har varit en positiv kraft för att driva förändringen mot en mer cirkulär ekonomi, avslutar Mats Linder

Upptäck mer av Stena Circular Consulting

Om Stena Recycling

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 600 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar vi långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Stena Recycling finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Italien.

 

Mer från Stena Recycling

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stena Recycling och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?