1515

Soltech Energy förvärvar 70% av aktierna i Fasadsystem i Stenkullen AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 23 april 2020 tecknat avtal om förvärv av 70 % av aktierna i fasadföretaget Fasadsystem i Stenkullen AB (Fasadsystem) med tillträde den 4 maj 2020. Fasadsystem har sitt säte nordöst om Göteborg och grundades 1980. Bolaget har 32 anställda och omsatte 81,7 MSEK under sitt brutna räkenskapsår 2018/2019 (2018-09-01 – 2019-08-31) med ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 8,2 MSEK. Förvärvet av Fasadsystem är en satsning på att ta en del av den växande marknaden för solenergi i fasader genom att fasa in Soltechs eget solenergisystem ”Soltech Facade”.

Fasadsystem är ett av Västsveriges ledande företag inom fasadbranschen med över 40 års erfarenhet av olika lösningar och spetskompetens för utveckling av moderna, funktionella och snygga fasader i aluminium. Marknaden utvecklas snabbt och Fasadsystem är nu redo att ta nästa steg och även kunna erbjuda hållbara och smarta solenergilösningar.

Fasadsystem blir Soltechs tredje dotterbolag på västkusten efter förvärvet av Merasol och Takorama tidigare i år. Detta är Soltechs andra förvärv under 2020 som inte är ett bolag inom solenergibranschen. Strategin är att förvärva onoterade traditionella bolag inom tex tak-, fasad- och elbranscherna och omvandla dessa till hållbara bolag som utöver sina traditionella affärer adderar solenergi i sitt produktutbud. Soltechs bedömning är att denna strategi bygger värde för Soltechs aktieägare samtidigt som vi bygger en plattform syftande till att solenergi blir en naturlig del av vår energimix.

Förvärvet av Fasadsystem i ekonomiska termer: 

 • Samtliga aktier i Fasadsystem värderas till 40 MSEK och den totala förvärvslikviden för 70 % av aktierna uppgår således till 28 MSEK. 
 • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 13,7 MSEK (varav 3,7 MSEK är ersättning för icke utdelningsbara medel som lämnas kvar i bolaget). Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt 3,66 MSEK/år betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. 
 • Förvärvet betalas även med nyemitterade Soltech Energy aktier till ett värde av 7 MSEK (25 % av köpeskillingen) vid tillträdet.
 • Under våren 2024 har Soltech Energy genom ett optionsavtal möjligheten att förvärva resterande 30 % av aktierna i Fasadsystem, eller en önskad del därav. Priset för aktierna under denna option beräknas som snittet av EBIT i Fasadsystemunder verksamhetsåren 2020 - 2023 multiplicerat med sex (6), multiplicerat med den procentsats som förvärvas. 
 • Förvärvet av Fasadsystemfinansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech Energy aktier. 
 • Soltech Energy och Fasadsystems bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 53 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2020 (åtta månader) och med ett positivt rörelseresultat om ca 8–10 % av omsättningen. 
 • Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar Soltech Energy med en omsättningsökning med god rörelsemarginal tack vare att Fasadsystem kommer att addera solenergi till sitt produktutbud. Därutöver kommer synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, marknadsföring, HR, ekonomi och administration att påverka omsättning och resultat positivt.

VD Stefan Ölander i en kommentar:                                                                                                                       
- Det känns fantastiskt att mitt i Covid19-krisen visa styrka genom detta förvärv. Vi är glada över att ha kommit överens med Fasadsystemsom är ett mycket gediget familjeföretag med tredje generationen på VD-stolen. Bolaget kännetecknas av ett stort driv och djupt kunnande. Vi ser stora affärsmöjligheter när de nu lägger till solenergi i sitt utbud. Att transformera traditionella bolag till solbolag är samhällsnyttigt och en bra affär för våra aktieägare.

Tommie Standerth, VD Fasadsystem i en kommentar:                                                                                                                       
- Fasadsystems medarbetare har hög teknisk kompetens och många års erfarenhet av branschen. Marknaden förändras och produkter/teknik utvecklas i snabb takt så det är av största vikt att vi hänger med i den utvecklingen och är lyhörda för kundernas önskemål och branschens krav. Ett av dessa är att solenergilösningar är något vi bör kunna erbjuda våra kunder. Vi har stort förtroende för Soltech och är säkra på att Soltechkoncernen är rätt för oss när vi som första fasadbolag tar steget att erbjuda solenergilösningar. Genom denna försäljning säkerställer vi att Fasadsystem tar ett steg in i framtiden och att både bolaget och våra högt värderade medarbetare får ett starkt och framtidsorienterat moderbolag. Jag vill också tacka Andreas Arnewid företagsmäklare på Företagarförmedlingen för ett bra samarbete.

För mer information kontakta:                                                                                                             

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 13.00 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från NesteAnnons

Bli en del av den smarta bränsleomställningen - redan idag

Sedan Neste grundades 1948 har bolaget ständigt haft innovation och nytänkande för ögonen. Medan verksamheten i begynnelsen kretsade kring att trygga den finska olje- och bränsleförsörjningen, är Neste idag världsledande inom utveckling av produkter och lösningar inom förnybara bränslen. 

Andreas Teir, VD Neste Sverige, berättar att företaget alltid har varit tidigt ute med revolutionerande forskning och idéer. 

– Vi var en av de första som lanserade blyfria och renade bränsleprodukter och redan 1996 patenterade vi metoden NEXBTL – en unik teknologi för vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter, berättar Andreas.

Det är NEXBTL som ligger till grund för flera av Nestes produkter idag. Andreas betonar dock att företagets starka fokus på förnybart går hela vägen tillbaka till det han beskriver som Nestes vision: att skapa en friskare planet för våra barn och barnbarn. 

– Detta är en hjärtefråga för oss. Klimatfrågan är inte en utmaning, det är en kris. Därför vill vi bidra med de resurser vi har; våra lösningar kan användas och finns tillgängliga idag, i stor skala.

Hittar ständigt nya vägar

Förutom att Neste är världsledande inom förnybar diesel för vägtrafik har de också en stark närvaro inom hållbara flygbränslen och expanderar nu till polymer- och kemikaliebranscherna med mycket goda resultat. Tillsammans med kunderna bidrar företaget till att minska CO2-utsläppen med hela 10 miljoner ton per år. Till 2030 ska den siffran ha stigit till minst 20 miljoner ton per år.

– Vi tar fram lösningar för implementering här och nu, i närtid samt på längre sikt. För att vara relevant och framgångsrik behöver man ständigt förnya sig och vara innovativ.

Förnybar diesel 

Nestes största produkt i nuläget är Neste MY Förnybar Diesel™, ett bränsle producerat av 100 procent förnybara råvaror som utan modifikation kan användas i befintliga dieselmotorer. Redan nu finns det tillgängligt på över 200 bensinstationer över hela Sverige, och nätverket växer – det är alltså enkelt att välja klimatsmart. 

– Vi har andra spännande projekt på gång, exempelvis lanseringen av Neste RE – ett helt förnybart och återvunnet råmaterial som kan ersätta jungfruliga fossila råvaror vid tillverkning av plaster och kemikalier inom allt från leksaker till läkemedel. Neste RE gör det möjligt att tillverka högkvalitativa produkter av biobaserat avfall, biprodukter och avfallsplast.

Ett nytt initiativ med stor inverkan på längre sikt är forskningen Neste bedriver inom elektrobränslen, så kallade Power-To-X. Här nyttjas CO2 som råvara och omvandlas till kolväten för att användas som grund till olika kemikalier eller bränslen.

Alla lösningar behövs 

– Vi befinner oss nu i en avgörande tid, då de stora ramverken för att bemöta klimatkrisen sätts, både på europeisk och nationell nivå, säger Andreas.

Dagens regelverk tar dock inte full hänsyn till varierande lokala och globala förutsättningar och Andreas efterlyser därför ökad teknologineutralitet för hela branschen. 

– Marknaden bör tillåtas att identifiera de mest effektiva teknikerna ur klimatsynpunkt, det vill säga kostnadseffektiva och högt CO2-reducerande lösningar, ur ett livscykelperspektiv (”well-to-wheels”). Ökad elektrifiering är till exempel mycket positivt, men alla lösningar behövs, såväl elektrifiering som biobränslen, avslutar han. 

FAKTA

* Neste, grundat år 1948

* Världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter

* Antal anställda: 4 800 globalt

* 2020 hade Neste en omsättning på 11,8 miljarder euro. Det jämförbara rörelseresultatet var 1,416 miljoner euro

* År 2021 valdes Neste till det fjärde mest hållbara företaget i världen

Läs mer på www.neste.se

Twitter: @NesteSverige

 

Mer från Neste

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Neste och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?