1515

Nederman Holding AB möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 27 april 2020

Styrelsen i Nederman Holding AB har beslutat att aktieägare i Nederman ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset COVID-19. Nederman vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och förhandsröstning som finns tillgängligt på Nedermans hemsida, https://www.nedermangroup.com/sv-se/investors/corporate-governance/annual-general-meeting.

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Nederman per e-post till stamma@nedermangroup.com eller per post till Nederman Holding AB (publ), Att: Carita Lundquist, ”Årsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg.
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara Nederman tillhanda senast tisdagen den 21 april 2020.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer Nederman även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att registreringen till stämman påbörjas först kl. 16.45 samt att förtäringen i samband med stämman utgår.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. Nederman följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, www.nedermangroup.com, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO  Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com e-mail: matthew.cusick@nederman.com

 
Om Nederman

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2300 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från PandoxAnnons

Disruption en katalysator för att utveckla Pandox

Caroline Tiveus, SVP & Director of Sustainable Business på Pandox.
Caroline Tiveus, SVP & Director of Sustainable Business på Pandox.

Kunskapen kring strategisk hållbarhet har historiskt sett varit låg i ledningsgrupper men är nu på frammarsch. Ledande hotellfastighetsbolaget Pandox ser en betydande skillnad bara de senaste åren.

– Insikten kring att hållbarhet är affärskritiskt och behöver prioriteras på lednings- och styrelsenivå börjar äntligen öka, säger Caroline Tiveus, SVP & Director of Sustainable Business på Pandox.

I och med taxonomiregelverket har hållbarhetsfrågan fått en rejäl skjuts upp på agendan och drivs idag av politikerna såväl som av konsumenterna. Nu har även kapitalmarknaden insett att strategisk hållbarhet inte bara är en absolut nödvändighet för vår gemensamma framtid, det finns dessutom stora pengar involverade. 

– Det beror på att kapitalmarknadens aktörer nu omfattas, eftersom de har incitament och krav på att slussa investeringar till de bolag som klassas som gröna, säger Caroline Tiveus.

Viktigt att våga utmana den befintliga affärsmodellen

Hållbarhetsfrågan har blivit en disruptiv kraft och gått från att vara något som man adderade på toppen av sin affärsmodell till att bli affärskritisk, menar Caroline Tiveus.

– Det innebär att organisationer inte kan förvänta sig ”business as usual” eller en linjär utveckling. Hållbarhet handlar idag om affärsutveckling och i fastighetsbranschen om att inte sitta med strandade tillgångar på handen. Rent konkret betyder det att ha ett tydligt mandat att driva hållbarhet helt affärsintegrerat och våga utmana den befintliga affärsmodellen.

På Pandox har det strategiska hållbarhetsarbetet länge drivits precis så, av en engagerad styrelse och ledningsgrupp som förstår att det är affärskritiskt att vara med på tåget. Tack vare olika pilotprojekt har de haft möjlighet att testa olika lösningar och hypoteser för att sedan snabbt skala upp dem till flera fastigheter vid positiva utfall. 

Ett entreprenöriellt bolag med gedigen erfarenhet

Pandox har som mål att certifiera alla fastigheter i egen drift i enlighet med BREEAM på nivån Very Good och har lanserat ett grönt investeringsprogram där trendlinjen visar att de kan räkna hem såväl minskat klimatavtryck som avkastningskrav. Målet är att erbjuda resurseffektiva fastigheter och drift som minskar klimatavtrycket samtidigt som Pandox växer. Ett nytt grönt investeringsprogram håller på att sättas samman just nu. 

Det ligger även till grund för kommande diskussioner med affärspartners kring gröna avtal. Tack vare att organisationen är platt tillåts de vara snabbfotade, förändringsbenägna och entreprenöriella trots att de är ett storbolag. Och framför allt har de en gedigen erfarenhet.

– Styrkan med Pandox är att vi har över 25 år på marknaden och har lyckats ömsa skinn och ta oss vidare i tidigare kriser. Vi ser disruption som en katalysator och möjlighet att fortsätta utveckla Pandox. Något som är kontinuerligt snarare än tillfälligt, avslutar Caroline Tiveus.

Om Pandox

Pandox äger och hyr ut hotellfastigheter till ledande hotelloperatörer och äger totalt 156 hotell med totalt 35 000 rum i 15 länder. Pandox har som mål att erbjuda den mest attraktiva plattformen för hotelldrift. Fastighetsportföljen har ett marknadsvärde på totalt 60 696 MSEK per sista juni 2021. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. 

Läs mer på https://www.pandox.se/sustainability/ 

Mer från Pandox

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Pandox och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?