1515

Footway genomför förvärvet av Sportamore

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.   Footway Group AB (publ) (”Footway”) offentliggjorde den 17 februari 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ) (”Sportamore”) att förvärva samtliga aktier i Sportamore (”Erbjudandet”). Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 95,9 procent av aktierna och rösterna i Sportamore och Footway fullföljer nu Erbjudandet.   Ambitionen bakom samgåendet mellan Footway och Sportamore, genom Footways förvärv av Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Samgåendet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.  

Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Sportamore representerande 9 296 605 aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av totalt antal aktier och röster i Sportamore. Den 30 mars 2020 meddelade Konkurrensverket Footway att de beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllda och Footway förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet. Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Footway inte några aktier i Sportamore och har därefter inte heller förvärvat några aktier eller andra finansiella instrument i Sportamore.

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter. Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som en aktieägare överlåter erbjuds 46,40 kronor per aktie och avseende resterande 33 procent erbjuds 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie. Aktieägare som innehar 300 eller färre aktier i Sportamore kan välja kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier. 

Footway kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, att emittera 7 900 478 stamaktier av serie B till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet. Styrelsen i Footway har vidare beslutat, även det med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, om emission av 14 238 093 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 21 kronor kontant per aktie, riktad till Rutger Arnhult genom bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden, Altocumulus och Torbjörn Cardell genom bolag. Genom den riktade nyemissionen tillförs Footway cirka 300 msek, som primärt ska användas för att finansiera kontantvederlaget i Erbjudandet. 

Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 17 april 2020. 

För att ge de aktieägare i Sportamore som inte har lämnat in sina aktier en möjlighet att acceptera Erbjudandet förlänger Footway acceptfristen till och med den 17 april 2020 klockan 17.00. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 29 april 2020. 

Footway kan komma att förvärva aktier i Sportamore på marknaden under den förlängda acceptfristen. 

Footway kommer att initiera tvångsinlösensförfarande avseende de återstående aktierna i Sportamore och verka för att aktierna i Sportamore avnoteras från Nasdaq Stockholm. 

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på www.footway.se/investors.html. Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter. 

Med anledning av förändringarna i Footways ägarstruktur till följd av fullföljande av Erbjudandet samt rådande osäkerhet till följd av åtgärder för att begränsa smittspridningen av COVID-19 har Footway beslutat att senarelägga bolagets årsstämma. Footways årsstämma avses att hållas under juni. 

Till sist vill vi välkomna alla nya aktieägare till Footway-familjen och samtidigt önska en riktigt Glad Påsk!

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Följande bilagor finns för nedladdning:
Footway genomför förvärvet av Sportamore

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från SalesforceAnnons

Så når de framgång i den nya digitala världen

Handelsbanken, Volvo Cars och andra framgångsrika storföretag avslöjade sina framgångsrecept under ett livestreamat event. ”90 tempofyllda minuter.” 

I dag arbetar vi var som helst, vi leder på distans, utvecklar tillsammans och samarbetar över gränser och tidszoner. Vad krävs egentligen för att lyckas i en digital värld? Svaren fick vi på ett livestreamat event den 6 maj, där Sveriges främsta experter tillsammans med programledare Peter Settman diskuterade hur vi skapar förutsättningar för nya former av tillväxt och framgång.  

Eventet Salesforce Live arrangerades av kundrelationsjätten Salesforce, vars Sverigechef Dan Bjurman säger:  

– Under 90 tempofyllda minuter inspirerades vi av nya sätt att tänka, och tog del av konkreta framgångsfaktorer för att agera i den nya digitala världen. Tillsammans med bland andra Handelsbanken, Volvo Cars, Sandvik, MatHem, Trustly och Stadsmissionen fick vi skarpa exempel från olika branscher, och spaningar om framtiden från professor Micael Dahlen och futurologen Ashkan Fardost.  

Från Handelsbanken deltog Catharina Belfrage Sahlstrand, Group Head of Sustainability och Stephan Erne, Chief Digital Officer i en breakout-session. De berättade om bankens resa inom digitalisering och hållbarhet, var man står idag samt hur de ser på framtiden.  

Ta del av Salesforce live  

Liksom i andra branscher har pandemin satt ytterligare fart på digitaliseringen inom banksektorn och medfört nya prioriteringar. Salesforce undersöker varje år vilka frågor som är viktigast bland beslutsfattare inom finansbranschen globalt. Den senaste rapporten ”State of Finance 2020” med 

2 800 respondenter pekar på stora skillnader före och efter pandemins utbrott.

Ladda ned State of Finance 2020 här  

– Finansiella aktörer i Norden har helt stuvat om bland sina prioriteringar. Ökad personalisering av banktjänster ses nu som den enskilt viktigaste frågan, följt av ökad automatisering av processer, säger Rob Klomps, CTO Financial Services EMEA på Salesforce, och tillägger:

– Vi ser också en brytpunkt i att en majoritet av kunderna nu föredrar digital rådgivning framför fysisk. Handskakningar och personliga samtal anses inte längre som avgörande för att bygga förtroende. Men en bank som sällan eller aldrig träffar sina kunder måste jobba mer datadrivet för att förutse deras behov och möta dessa. 

Algoritmdrivna finansiella tjänster 

För att lyckas med detta måste bankerna skaffa sig en 360-gradersvy av sina kunder. 

– De måste bli bättre på att samla in, förstå och agera på kunddata på ett intelligent och konsekvent sätt. Och de behöver känna till kundens ekonomiska milstolpar och mål.

Digital rådgivning och andra automatiserade och AI-stödda banktjänster blir allt smartare. Rob Klomps lyfter fram algoritmdrivna finansiella tjänster som fattar beslut eller genomför uppdrag för kundens räkning, som ett framtidsområde. 

Varför har bankerna inte kommit längre inom digitala tjänster?   

– Därför att de sitter fast i föråldrade IT-strukturer och system som inte är så lätta att koppla ihop och därför att deras organisation speglar produkterna och inte kunderna. Deras digitalisering har utgått från produkter som utlåning, betalningar, sparande. Men kunderna tänker inte ”vilken produkt kan lösa mina problem”, de ser sin finansiella ställning och sina behov. Produktapproachen måste bort och ersättas av kundfokus.

Bankens medarbetare var tidigare kundernas primära kontaktyta, men nu är digitala kanaler minst lika viktiga och upplevelsen av dessa behöver förbättras. De som lyckas bäst med det blir vinnarna på den nya digitala bankmarknaden, menar Rob Klomps. 

Ta del av Salesforce live här

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?