1515

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen den 17 mars 2020 i Stockholm för en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler, att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB samt att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 157 010 168 SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att SSM:s aktiekapital ökas med högst 19 626 271 SEK genom utgivande av högst 19 626 271 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 19 mars 2020. Teckning ska ske under perioden från och med 23 mars 2020 till och med 6 april 2020. Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför SSM 157 010 168 SEK före emissionskostnader.

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Godkännande av överlåtelse av aktier till Clear Real Estate Holding AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB, motsvarande hälften av samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB. Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB är baserad på ett överenskommet marknadsvärde på tomträtten Stockholm Herrgården 1 i Stockholms kommun om 66,0 MSEK.

Godkännande av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal avseende markanvisning för del av fastigheten Masugnen 1 i Stockholms kommun med Masugnen 1 Fastighets AB. Som ersättning för överlåtelserna enligt samarbetsavtalet och SSM:s övriga åtaganden enligt avtalet ska Masugnen 1 Fastighets AB erlägga ersättning om 0,5 MSEK till SSM.

Fullständigt beslutsunderlag
Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt på SSMs webbplats, www.ssmlivinggroup.se.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71 
Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av december 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från WorleyAnnons

Worley tillhandahåller hållbara lösningar för energi- och kemikalieindustrins komplexa miljöutmaningar

Foto:vagsund.se

Det pågår just nu en stor omställning inom vår industrisektor mot mer hållbara råvaror, processer och produkter. Där fokus ligger på resursförvaltning och omställning till renare energikällor. Branschen förändras när ny teknik implementeras med målet att minska företagens påverkan på vår miljö.

Som marknadsledande global projektleverantör med teknisk expertis inom energi-, kemikalie- och resurssektorerna är Worley en viktig del i denna omställning. Företaget är specialiserade på teknik och hållbara lösningar kring komplexa process- och miljöutmaningar, både internationellt och här i Norden.

Worley samarbetar för närvarande med flera stora kunder i projekt som till exempel kommer att ge hållbara sätt att återvinna CO2 och återanvända plast för att producera råvaror och förädlade produkter inom raffinaderinäringen och kemisk processindustri.

– Vi har för närvarande ett antal pågående projekt i Sverige och de nordiska länderna som innebär introduktion av nya råvaror när vi går mot en mer cirkulär produktion. Dessa projekt fokuserar också på återanvändning av produkter och införande av förnybar energi för att hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål och netto noll klimatavtryck, säger Helene Altsten, General Manager Sverige.

Worley är exempelvis inblandade i ett stort kraft-till-bränsleprojekt i Örnsköldsvik som kan leverera eMetanol ut på marknaden i stor skala och därmed en potentiell väg till minskade utsläpp inom den marina transportindustrin.

– Komplexa omställningar krävs ofta när industrin måste förändras, speciellt kemi- och raffinaderianläggningar, men det finns många nya och spännande tekniska innovationer för att underlätta detta. Vi har goda förutsättningar att stötta våra kunder genom denna förändring. Vår förmåga att skala upp ny teknik efter kundens behov gör att vi kan gå i spetsen för dessa förändringsaktiviteter, fortsätter Helene Altsten.

Genom att arbeta nära sina kunder i långsiktiga samarbeten kan Worley skala upp och ner projekten efter behov och vilken fas de ligger i. 

– Från förstudier av olika nya tekniker och detaljkonstruktion av nya anläggningar, till stöd för drift och underhåll av de färdiga anläggningarna. Vi tittar på hela livscykeln i en investering för att se till att hitta en rimlig investeringskostnad över tid, säger Stefan Bergström, Green Energy Coordinator.

Som ett komplement till Worleys projektleveranstjänster har företagets kunder också tillgång till Worleys globala konsultverksamhet, Advisian.

– De tillhandahåller rådgivningstjänster inom miljö, teknik och hållbarhet, där även sociala aspekter tas omhand, fortsätter Stefan Bergström.

Med över 48 000 anställda globalt kan Worleys kunder även dra nytta av företagets stora internationellt förvärvade kunskap och utbyggda nätverk.

– Våra kunder drar nytta av vårt omfattande kunskapsutbyte och integrerade samarbete, som ger smartare helhetslösningar. Vi investerar och expanderar nu i Norden, samtidigt som vi stärker vår lokala närvaro här på västkusten genom vårt nya huvudkontor i Kungälv, avslutar Helene Altsten.

Om Worley

Worley levererar mer än konsulttjänster, teknik, upphandling och konstruktion: vi levererar en mer hållbar värld. Varje dag hjälper vår globala organisation kunder inom energi-, kemikalie- och resurssektorerna att komma ett steg närmare att lösa vår planets komplexa utmaningar.  Vårt arbete idag säkerställer att vi har en morgondag. En som vi alla kan trivas i.

Läs mer på worley.com där du också finner mer information om Advisian samt begreppet netto noll klimatavtryck.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Worley och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?