1515

Kommuniké från extra bolagsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) samlades tisdagen den 17 mars 2020 i Stockholm för en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler, att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB samt att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission om högst 157 010 168 SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen innebär att SSM:s aktiekapital ökas med högst 19 626 271 SEK genom utgivande av högst 19 626 271 aktier.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 19 mars 2020. Teckning ska ske under perioden från och med 23 mars 2020 till och med 6 april 2020. Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför SSM 157 010 168 SEK före emissionskostnader.

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Godkännande av överlåtelse av aktier till Clear Real Estate Holding AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om överlåtelse av 3 625 aktier i Fastighets-aktiebolaget Älvsjö Quarters AB till Clear Real Estate Holding AB, motsvarande hälften av samtliga aktier i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB. Köpeskillingen för aktierna i Fastighetsaktiebolaget Älvsjö Quarters AB är baserad på ett överenskommet marknadsvärde på tomträtten Stockholm Herrgården 1 i Stockholms kommun om 66,0 MSEK.

Godkännande av samarbetsavtal med Masugnen 1 Fastighets AB
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ingående av samarbetsavtal avseende markanvisning för del av fastigheten Masugnen 1 i Stockholms kommun med Masugnen 1 Fastighets AB. Som ersättning för överlåtelserna enligt samarbetsavtalet och SSM:s övriga åtaganden enligt avtalet ska Masugnen 1 Fastighets AB erlägga ersättning om 0,5 MSEK till SSM.

Fullständigt beslutsunderlag
Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt på SSMs webbplats, www.ssmlivinggroup.se.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71 
Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av december 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Följande bilagor finns för nedladdning:
Pressmeddelande (PDF)

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från iDr-klinikenAnnons

De vill ge människor ägandeskap över sin hälsa

iDr-kliniken kom att spela en betydande roll när coronapandemin lamslog samhället och efterfrågan på covidtest var hög hos såväl företag som privatpersoner. Nu förflyttas fokus så sakteliga från Covid-19 till internationell expansion och innovativa vårdtjänster för privatpersoner. 

– Vi bygger upp en modern vårdverksamhet där olika sorters testning av sitt hälsotillstånd ska vara lättillgängligt för patienten, ur såväl ett ekonomiskt som ett kunskapsmässigt perspektiv, säger Simon Pålsson, grundare av iDr-kliniken samt specialistläkare. 

iDr-kliniken har i dagsläget egna kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö men verksamheten expanderar hela tiden; de senaste året har de anställt två personer i veckan och nu siktar de på att etablera sig internationellt. Till skillnad från liknande aktörer har de bland annat egen laboratorieverksamhet, eget journalsystem, transportsystem, IT-avdelning samt kundtjänst.

– Vi såg tidigt värdet av att utveckla alla delar av verksamheten inom bolaget. På så vis kan vi kontrollera hela förloppet och får en självständighet – vi är i det närmaste oberoende av externa aktörer, säger Siri Pålsson, vice vd och medgrundare.

En mer utvecklad vård – genom testning

I takt med att samhället börjar öppna upp och behovet av covid-testning minskar satsar nu iDr-kliniken på sitt nya fokusområde: en utvecklad vårdapparat och tillgänglig testning, i syfte att ge privatpersoner bättre koll på sin hälsa – och chansen att själva förebygga sjukdomar.

– Vi håller på att ta fram en privatiserad möjlighet att screena sin kropp för att få bättre koll på sitt hälsotillstånd. Alla människor har olika behov och det finns en uppsjö med åtgärder man kan vidtaga för att förebygga sjukdom – men ibland är det svårt att veta sin hälsostatus när man inte har analyserat sig själv, säger Axel Svensson, vd och delägare på iDr-kliniken.

Ett testresultat kan ge indikationer på vad man behöver ändra i sin livsstil. Det kan till exempel handla om hur man ska träna, att man behöver en viss kost eller öka sitt intag av vitaminer och mineraler. Avancerad, modern testning kan också förutse allvarligare sjukdomar, vilket kan vara något som patienten vill få information om i ett tidigare skede. 

– I grund och botten handlar det om att vi identifierat ett behov av att ge mer ägandeskap till patienterna. Vi vill genom testning ge dem möjlighet att kunna kontrollera det de vill kontrollera, avslutar Simon Pålsson.

Om iDr-Kliniken
iDr-Kliniken är ett dotterbolag till iDr Medical Consulting AB som startades av Simon Pålsson 2011. Simon Pålsson är idag specialistläkare i Kirurgi, utbildad vid Lunds Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Idag ägs och drivs bolaget tillsammans med Siri Pålsson, Arkitekt SAR/MSA och Axel Svensson, Systemutvecklare. Bolaget startade sin klinikverksamhet 2020 och utgör idag en koncern med 5 dotterbolag och ca 80 anställda inom hälso- och sjukvård, friskvård och laboratoriemedicin.

Läs mer på idr-medical.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med iDr-kliniken och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?