Annons

Spiffbet lägger förankrat bud på Metal Casino

· Spiffbet lägger villkorat bud på speloperatören Metal Casino · Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning · Samgåendet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos aktieägare · Transaktionen ger påtagliga synergier både på kort och lång sikt · Spiffbet blir speloperatör och får genom Metal Casino goda förutsättningar att driva konsolidering av branschen

Metal Casino

Spiffbet erbjuder aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) att genom en apportemission byta sina aktier i Metal Casino mot nyemitterade aktier i Spiffbet, varmed Metal Casino blir ett dotterbolag till Spiffbet. Genomförandet av transaktionen bedöms väsentligt öka omsättningen i Spiffbet samt ge en positiv resultateffekt från och med 2021. Spiffbet blir en aktör med två olika verksamhetsgrenar – en inom spelutveckling och en inom speloperatörsverksamhet. Båda verksamhetsgrenarna är intressanta för fortsatt tillväxt genom förvärv.

Metal Casino driver online casino och sportspel med fokus på bland annat Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Sedan starten hösten 2017 har Metal Casino lyckats etablera sig som ett av spelbranschens mest unika varumärken med världskända företrädare som bland andra Ozzy Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer än 50.000 deponerande spelare som tillsammans gjorde spelarinsättningar om 147 MSEK under 2019. Under 2019 uppgick spelaröverskottet (net gaming revenue) till 26 MSEK och rörelseresultatet var negativt. Fokus har varit att bygga det starka varumärket Metal Casino och omsättningstillväxt. Under 2020 har ledningen i Metal Casino skiftat fokus till lönsamhet och budgeterat en utplaning i intäkter för 2020. Ledningens ambition är att uppnå lönsamhet på månadsbasis under 2021. Metal Casino arbetar på en etablering i Asien och inledde en lansering i Japan i slutet av 2019.

Sammanslagningen med Spiffbet ger stora fördelar:

1)         Synergier – på kort sikt leder samgåendet till effektiviseringar, vilka kommer leda till minskade overheadkostnader. På längre sikt bedöms också intäktssynergier finnas i form av att Metal Casino kan använda Spiffbets produkter och båda bolagen kan uppnå större effektivitet på marknaden genom att samarbeta inom en rad utvecklingsprojekt som exempelvis en lansering i Latinamerika och Asien samt intern utveckling av spel dedikerade till Metal Casino.

2)         Spiffbet och Metal Casino kan vidare tillsammans delta i den pågående konsolideringen bland mindre speloperatörer och ha fördelar av att kunna erbjuda en noterad aktie.

”Det här är ett strategiskt viktigt och stort steg för Spiffbet när vi går in i operatörsmarknaden och även kan delta i konsolideringen inom operatörssegmentet. Metal Casino blir ett nytt ben i Spiffbets verksamhet som vi hoppas kan växa signifikant på sikt. Det blir ett positivt tillskott för alla som arbetar på Spiffbet, att inom samma företagsgrupp både kunna utveckla och anpassa produkter i direkt samarbete med en operatör och att få access till branschkunnig personal som har direktkontakt med våra slutliga användare.” säger Henrik Svensson, VD på Spiffbet.

”Genom samgåendet med Spiffbet får Metal Casino alla de fördelar som en börsnotering innebär, något som från början har varit en del av vår strategi. Det stärker oss oerhört i den pågående branschkonsolideringen där vi avser att vara en drivande kraft. Samtidigt får vi tillgång till finansiering på kapitalmarknaden, vilket är viktigt om vi vill driva konsolidering och stärka vårt varumärke på befintliga marknader samtidigt som vi kan etablera oss på nya marknader.”, säger Michael Freudenthal, medgrundare av Metal Casino.

Spiffbets förvärvserbjudande innebär att aktieägare i Metal Casino genom aktiebytet för varje fem aktier i Metal Casino erhåller sex nyemitterade aktier i Spiffbet. Vid full anslutning till erbjudandet kommer maximalt 21 230 954 Spiffbet aktier emitteras, vilket ger aktieägarna i Metal Casino ett ägande om drygt 30 procent av Spiffbet, motsvarande ett värde om cirka 10,6 MSEK baserat på en aktiekurs om 0,50 kronor per aktie i Spiffbet. Det totala antal aktier i Spiffbet ökar vid full anslutning till 70 235 093.

Erbjudandet rekommenderas av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos större aktieägare genom att dessa har undertecknat ett apportavtal. Ambitionen är att under två veckor förankra erbjudandet även hos övriga aktieägare i Metal Casino genom undertecknande av apportavtal, för att därefter kunna genomföra affären. Sista dag för att acceptera erbjudandet är den 25 mars 2020. Styrelsen i Spiffbet förbehåller sig emellertid rätten att förlänga erbjudandet. Metal Casino har 118 aktieägare och är inte börsnoterat.

Budet är villkorat av att:

  • Spiffbet ingår apportavtal med aktieägare i Metal Casino representerande minst 90% av samtliga aktier och röster i Metal Casino,
  • Spiffbet innan tillträdesdagen genomfört en legal och finansiell due diligence av Metal Casino och dess dotterbolag med för Spiffbet tillfredställande resultat,
  • Spiffbet senast i samband med apportemissionen säkerställer finansiering av den sammanslagna enheten,
  • Spiffbet styrelse beslutat om apportemissionen i enlighet med apportavtalet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD Spiffbet. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Michael Freudenthal, medgrundare Metal Casino. Mobil: 070-864 04 04, michael@metalcasino.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020, 08:17 CET

Följande bilagor finns för nedladdning:
Release

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från Norstedts JuridikAnnons

Branschrapport visar tydliga trender för framtidens juristbransch

Över 150 år i juristbranschen har gett Norstedts Juridik enorm erfarenhet av att stötta och hjälpa advokatbyråer till rätt beslut i krävande situationer. Man kallar sig marknadens juridiska coach och kombinerar lång erfarenhet och kunskap med förfinad och uppdaterad teknik.  

Kundens behov ligger i fokus och Norstedts Juridik blickar nu framåt med ny VD vid rodret vilket bland annat lett till verksamhetens nya inriktningar inom hållbarhet och kvalitet. 

– Utöver en omfattande utgivning av juridisk information erbjuder vi också kursverksamhet och avancerade juridiska verktyg. Hos oss finns även en tjänst för alla de specialämnen och intressen som tillfaller juridiskt arbete på kommun och myndighet. Uppdraget vi har är att ta fram verktyg som effektiviserar juristens jobb och som dessutom får vår kund att uppfylla gällande hållbarhetskrav i alla leverantörsled, säger Alexandra Åquist, VD.

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och affärsutveckling. Hon har en stor passion för CSR- och hållbarhetsfrågor och påtalar vikten av att lyssna på marknaden för att kunna vara den naturliga samarbetspartnern för alla som arbetar med juridik. 

– Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Nya affärsmodeller och nya tekniker gör att juridiken blir mer tillgänglig för gemene man. Där vill jag att Norstedts Juridik ska vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

Framtidens jurist 2020 – om krav, drivkrafter och utmaningar i juristbranschen

För att bli en samarbetspartner krävs insikt och förståelse för de incitament och utmaningar advokaterna har i sitt arbete. Därför tar Norstedts Juridik varje år fram branschrapporten Framtidens jurist tillsammans med ett oberoende undersökningsföretag. Frågorna ställs till yrkesverksamma jurister i både Sverige och Danmark och årets rapport besvarades av drygt 3500 yrkesverksamma jurister. 

– Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som en källa för inspiration och en språngbräda för diskussion om hur vi vill att framtiden ska se ut, vad vi som bransch behöver fokusera på, och vilka utmaningar vi behöver överkomma, berättar Alexandra Åquist.

Slaget om framtidens jurister har börjat

Rapporten har tre tydliga fokusområden varav det första är transformation.

– Det är något som verkligen sjuder i den juridiska branschen just nu. Vi ser allt mer hur delar av juristens jobb digitaliseras och standardiseras, samtidigt som utvecklingen i samhället driver på efterfrågan av juridiska tjänster. Byråerna står nu inför en jätteutmaning vad gäller sin affärs- och prismodell. Kan man bemöta kunderna och erbjuda fasta prismodeller har man en helt ny målgrupp att bearbeta, säger Alexandra Åquist. 

Det andra fokusområdet är innovation. Fler och fler standardiserade processer gör arbetet enklare, timmarna färre och mycket finns att vinna på att ta del av den innovativa utveckling som sker i branschen. Det tredje tydliga fokusområdet är vikten av balans i livet. Från den yngre generationen kommer helt nya krav på möjlighet till fritid (vilket är högre prioriterat än lön idag), hållbarhet, mångfald och jämställdhet. För att som advokatbyrå attrahera och behålla unga talanger krävs det att verksamheten anpassas till de nya kraven.  

– Vi vill inspirera till att man även på advokatbyrån inkluderar hållbarhet och kvalitet. Det kommer bli en tydlig del i vem som får uppdragen och kompetensen längre fram. Det är en absolut konkurrensfördel att man är transparent och att man i branschen tar detta på allvar redan nu, avslutar Alexandra Åquist.

Läs mer på www.nj.se 

Fakta om Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.

 

Mer från Norstedts Juridik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Norstedts Juridik och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?