1515
Annons

Mölnlycke tecknar avtal med Iver

Mölnlycke som är världsledande inom medicinska lösningar har tecknat ett globalt IT-driftavtal med Iver. Avtalet sträcker sig över 3,5 år.

Mölnlycke som är en världsledande leverantör av medicinska lösningar har tecknat ett globalt IT-driftavtal med Iver. Iver ska leverera tjänster till Mölnlyckes cirka 45 verksamhetsställen i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Asien. Ivers leverans kommer bland annat innefatta drift, utveckling och förvaltning av Mölnlyckes IT-infrastruktur, system och nätverk. Iver ska även leverera säkerhets- och arbetsplatstjänster. Leveransen ställer höga krav på såväl tillgänglighet som informationssäkerhet och omfattas av särskilda branschspecifika regulatoriska krav som ställs på aktörer inom tillverkning av medicinska produkter.

– I början av 2019 inledde vi en omfattande urvalsprocess för att se över våra strategiska partners inom arbetsplats, infrastruktur och säkerhet. Under upphandlingsarbetet har vi jobbat mycket med en tydlig kravställning och fokuserat på att involverade parter ska ha full förståelse för våra behov och vår strategi med tungt fokus på automatisering och självbetjäning, skalbarhet samt standardisering av tjänster. Vi hade väldigt tydliga bedömningskriterier där Iver bockade av samtliga punkter på ett tydligt och professionellt sätt samtidigt som de kunde ge ett heltäckande förslag, säger Kristoffer Ekfeldt, IT-chef Infrastructure & Operations på Mölnlycke.

– Mölnlycke är ett av Sveriges främsta och mest välrenommerade företag med en verksamhet som täcker in hela världen. Vi har arbetat nära Mölnlycke och tillsammans tagit fram ett heltäckande IT-driftavtal som ger Mölnlycke rätt förutsättningar att fortsätta utveckla sin affär med tillsammans med oss. Vi är stolta över att få Mölnlyckes förtroende och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver.

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Jakob Tapper, information, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics den 19 maj 2022

Årsstämman i ChromoGenics AB hölls idag den 19 maj 2022. Vid årsstämman fattades huvudsakligen följande beslut

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2021.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören liksom tidigare verkställande direktören Arne Ljungqvist ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att välja Johan Hedin, Fredrik Andersson, Mari Broman, Anders Brännström och Andreas Jaeger till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Hedin som styrelseordförande.

Valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att göra följande ändringar i bolagsordningen:

  • gränserna för aktiekapitalet, samt
  • gränserna för antalet aktier.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier

Valberedning

Årsstämman beslutade att bolaget inför nästkommande årsstämmor årligen tillsätter en valberedning. Valberedningen ska ha till uppgift att ta fram förslag i vissa frågor att framläggas årsstämman för beslut.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com   
ChromoGenics

Följande bilagor finns för nedladdning:
PM 20220519 ChromoGenics AB - Kommuniké från årsstämma

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?