Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2019: Fortsatt tillväxt och första 5G-ordern

Fjärde kvartalet avslutades med bolagets första order av antenner till 28GHz 5G-system och sammanfattar ett mycket bra år där flera viktiga milstolpar uppnåtts. Omsättningen under perioden oktober-december 2019 uppgick till 5,2 mkr (0,6 mkr). Intäktsökningen under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är drivet av ytterligare utvecklingsprojekt och det licensavtal som ingåtts med Veoneer. Genom den nyemission som genomfördes under kvartalet tillfördes Gapwaves ca 70 mkr vilket ger bolaget en långsiktig finansiell uthållighet.

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (0,6 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,8 mkr (-15,6 mkr)
 • Periodens resultat uppgick till -10,9 mkr (-15,7 mkr) vilket motsvarar -0,40 kr (-0,64 kr) per aktie
 • Periodens kassaflöde var 58,9 mkr (-11,3 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 109,4 mkr (72,4 mkr)

Helåret: 1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,1 mkr (1,8 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,7 mkr (-43,7 mkr)
 • Periodens resultat uppgick till -35,9 mkr (-44,0 mkr) vilket motsvarar -1,03 kr (-1,81 kr) per aktie
 • Periodens kassaflöde var 37,0 mkr (51,8 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 109,4 mkr (72,4 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Det fjärde kvartalet summerar ett framgångsrikt 2019 med flera tydliga genombrott. Kvartalet avslutades positivt med vår första order på 28GHz 5G-antenner från en japansk kund och summerar ett år då vi tagit steget mot att implementera Gapwaves vågledarteknologi i kommersiella applikationer för 5G och bilradar”.

”Utvecklingen under 2019 har varit helt i linje med den långsiktiga planen för att på sikt nå lönsamhet. I takt med att fler och fler kunder anammar Gapwaves vågledarbaserade antenner bygger vi upp en orderbok som kommer generera stabila intäkter under många år. Med en stark finansiell position har vi goda möjligheter att fortsätta vår utveckling för att bli en självklar leverantör av vågledarbaserade antenner”.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se


Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Följande bilagor finns för nedladdning:
Gapwaves pressmeddelande 2020-02-20 - Bokslutskommuniké 2019
Gapwaves bokslutskommuniké 2019


Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?