1515

Bokslutskommuniké 2019 – styrelsen avser föreslå utdelning om 3,00 kr per aktie

Kvartalet oktober – december

Periodens resultat, KSEK                                                     278 829 (79 178)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK                             18,7 (5,5)
Avkastning på eget kapital, %                                              21,7 (9,2)
Substansvärde, MSEK                                                         1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                   98,8(65,3)

Perioden januari – december

Periodens resultat, KSEK                                               520 019 (320 164)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK                              34,7 (22,7)
Avkastning på eget kapital, %                                               44,7(43,1)
Substansvärde, MSEK                                                          1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK                    98,9 (65,3)

 

KOMMENTAR FRÅN VD

Rekord. Igen!

2019 kan summeras i två ord. Rekord igen! Allt sedan börsnoteringen 2015 har vi varje år höjt ribban rejält för oss själva, för att sedan även leverera nya rekord. 

2019 visar Fastator en ökning av resultatet till 520 MSEK (320) och substansvärdet till 1 476 MSEK (915). Så det är också glädjande att för första gången lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att lämna utdelning om 3,00 kr/aktie för 2019. 

Rekord är sällan något som skapas av slump. Snarare finns där alltid en historia och hårt arbete. Vår historia handlar om viljan att skapa värde. Och vi som år efter år slår rekord är ett litet sammansvetsat team med ett enda gemensamt fokus; att vårt arbete ska visa sig i tydliga resultat genom ett ökat aktieägarvärde. I tv­sporten hade vi nog gått under benämningen vinnarskallar. På samma sätt kan våra innehavsbolag ses som vinnarskallar. 

Offentliga Hus har under året ökat fastighetsvärdet från 3,9 MDSEK till 7,2 MDSEK, emitterat gröna obligationer och hybridobligationer och tagit upp en kreditrating. 

Point Properties AB etablerades under året med fokus på centrumutveckling i små och mellanstora städer. Vad det betyder illustrerar kommentaren som Motala kommun spontant yttrade när Point i december lanserade sitt koncept för stadens centrum; ”den bästa julklapp vi kunde få”. Point har nu fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med ett fastighetsvärde om cirka 1,1 MDSEK, inklusive avtalade icke tillträdda fastigheter. 

Industrisamhället AB fokuserar på fastigheter i stadsnära industriområden, just där en stor del av svensk välfärd produceras av olika företag i en uppsjö av branscher. Under hösten tillträdde Joakim Orthén som ny VD efter att tidigare ha grundat och byggt upp vårt innehavsbolag Nordic PM. Joakim började med en rivstart i december genom att offentliggöra ett förvärv om cirka 600 MSEK, vilket gör att Industrisamhället i Q1 2019 kommer att visa 1,1 MDSEK i fastighetsvärde. 

Nordic PM som förvaltningsbolag är något av en strategisk hörnsten för Fastator. Förutom att förvalta fastigheter åt ett stort antal andra fastighetsbolag, förvaltar Nordic PM alla fastigheter inom Fastatorgruppen. Tack vare Nordic PM kan Fastator och innehavsbolagen fokusera på tillväxt, i god förvissning om att fastigheterna också är i goda händer. För i slutet av dagen är det arbetet med varje enskild fastighet som också bygger resultat. 

För 2020 höjer vi nu ribban ytterligare och ökar takten. Vi ska fokusera på Industrisamhället och Point. Med en stark finansiell ställning, rätt marknadsläge och ett superteam har jag en oerhörd tilltro till att dessa bolag blir en ännu större framgångssaga än Offentliga Hus.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator

Stockholm den 20 februari 2020
 

Fastators rapport för Q4 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn.  Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Följande bilagor finns för nedladdning:
AB FASTATOR (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2019

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.
Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?
Läs mer om publicering på Di.se


Innehåll från QlikAnnons

Qlik: Därför trumfar Active Intelligence traditionell BI-teknologi

Varje nytt årtionde innebär en ytterligare uppdelning mellan vinnare och förlorare bland bolag i takt med att tekniken utvecklas och konkurrensen ökar. Dataanalysföretaget Qlik menar att digital transformation kräver Active Intelligence vilket innebär att uppdaterad data i realtid triggar händelser som skapar affärsvärde – istället för den traditionella teknologin som i huvudsak ger oss information. 

Företag har digitaliserats under 25 år, ända sedan födelsen av internet år 1990. Men, det nya året tar digital transformation till en helt ny nivå, inte minst på grund av Covid-19-krisen. Data och analytics är acceleratorer för företags digitala ambitioner och traditionell Business Intelligence-teknologi kan inte längre erbjuda den snabbhet till insikter och handling som behövs i den här digitala tidsåldern, menar Elif Tutuk, Vice President, R&D på Qlik

– Vi vill belysa de behov analytics-konsumenter har idag, de problem som finns i många BI-verktyg och som inte motsvarar de behoven, och hur Active Intelligence kan bidra till att stänga den klyftan. 

”Kräver ett skifte”

Digital transformation leder till förbättring och utveckling av nya tjänster hos företag. Men information och analys i realtid behövs för att man ska kunna ta datadrivna beslut och optimera alla delar av ens affär. 

– Detta kräver ett skifte till en data analytics pipeline som använder automatisering inom Change Data Capture (CDC). Ett exempel är företaget Experian som implementerade Qlik Data Integration vilket visade sig vara en kritisk del för att kunna säkerställa att miljarder rader med konstant förändrad data fångades korrekt. På så vis baseras deras kreditupplysningar alltid på den senaste informationen. 

Analytics-konsumenter behöver också hjälp med att få insikter i komplexa relationer mellan olika typer av data. Där kan intelligent analytics förstå indirekta relationer mellan olika datapunkter. 

– För att boosta ett företags effektivitet bör vissa beslut vara helt automatiserade. Mer komplexa, strategiska beslut bör dock fortfarande tas av människor som blir informerade om insikter i realtid. Kraften här ligger i kombinationen av människa och teknologi som jobbar tillsammans. 

Hämta Qliks e-bok om Active Intelligence här. 

Traditionella verktyg vs. Active Intelligence

Den nuvarande generationen av BI-verktyg kan inte leverera gentemot kraven som ställs av den digitala ekonomin, menar Elif Tutuk. 

– De flesta BI-teknologierna använder förkonfigurerad data och stödjer i huvudsak batch analys. De är utformade att besvara ”kända” frågor med batch reloads. Detta skapar dock en flaskhals för att hitta dolda insikter och gör det svårt att besvara nya frågor i realtid, vilket dagens marknadsvillkor kräver. 

Den traditionella typen av verktyg levererar inte en end-to-end analytics data pipeline utan de flesta samtida teknologier består av en serie av lösningar för exempelvis integration, leverans, analytics och samarbete som inte är enade i en enda pipeline. När man istället för samman dessa funktioner, i till exempel Qliks data analytics-plattform, kan information integreras snabbare och insikter kan nås på rekordtid. 

– Vi har sett exempel där analytiker gått från att lägga 90 procent av sin tid på rapportering till att istället kunna lägga den tiden på att lösa affärsproblem. Samtidigt har utvecklare kunnat öka sin produktivitet femfaldigt. 

Accelerera er digitala transformation

Den stora skillnaden mellan traditionell Business Intelligence och Active Intelligence är att den tidigare är designad att informera människan så att denne kan ta action. Active Intelligence kan istället trigga handlingar autonomt, i realtid. 

– Active Intelligence bör vara något att fundera över och ha högt på agendan om man vill accelerera sin digitala transformation, avslutar Elif Tutuk. 

Qlik är stolta över sin 15-åriga historia och ranking som ledare det senaste årtiondet i Gartner BI Magic Quadrant. Hämta din kopia av den fullständiga rapporten här: Gartner BI Magic Quadrant 2021. 

 

 

Mer från Qlik

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Qlik och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?